Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

„Tak” radnych jest jeszcze większą mobilizacją do pracy

27-06-2023, 12:43 JO

W miniony czwartek (22.06) odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta w roku, podczas której radni głosowali w sprawie wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok dla prezydenta miasta. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku radni byli na „tak” (23 głosy, jeżeli chodzi o wotum zaufania i jednogłośnie, jeżeli chodzi o absolutorium – 24 głosy). A jaki jest ten rok i czego możemy się spodziewać? Rozmawiamy o tym z prezydentem Michałem Pierończykiem.

– Pierwsze wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta za Panem.
– Zarówno absolutorium, jak i raport o stanie miasta za rok 2022, to tak właściwie ocena pracy dwóch prezydentów miasta i komisarza. Pierwsze pół roku to czas działalności zmarłej 16 czerwca 2022 r. prezydent Grażyny Dziedzic, kolejne trzy miesiące to czas pracy pełniącego funkcję prezydenta powołanego przez premiera RP i ostatnie trzy miesiące minionego roku to czas, kiedy po wygranych wyborach objąłem urząd. To bardzo niespotykana sytuacja i to wszystko Rada Miasta wzięła pod uwagę w czasie głosowania. Cieszę się z tego wyniku i bardzo dziękuję radnym za pozytywną ocenę pracy, daje to dobrą podstawę do dalszego działania.

– Pomówmy o pieniądzach i o wzrastającym zadłużeniu miasta, które zdaniem niektórych jest niepokojące.
– Często poruszaną kwestią jest zadłużenie miasta. Na koniec ubiegłego roku wzrosło ono co prawda o 49 milionów złotych, do kwoty 292 mln złotych, ale stanowi to 30,15 procent uzyskanych dochodów i jest na bezpiecznym poziomie. Trzeba dodać, bo to najważniejsze, że te 49 milionów złotych nie zostało „przejedzone”, a w całości przeznaczone na kluczowe dla miasta inwestycje, czyli budowę trasy NS, przebudowę ulicy Wolności oraz budowę Szkoły Podstawowej nr 17.

– No właśnie. Podczas sesji absolutoryjnej wspominał Pan o dużych dopłatach miasta do wielu zadań. Jakie to zadania i o jakich kwotach mówimy?
– To prawda. Do wielu zadań miasto musi dopłacać z własnych środków i te kwoty mają także wpływ na sytuację finansową. Największa pula to dofinansowanie niewystarczającej kwoty subwencji oświatowej. Do wynagrodzeń nauczycieli miasto musiało dopłacić ponad 21 milionów złotych. Kolejne kwoty składające się na deficyt to dopłata do funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 10,9 mln zł. Kolejna duża kwota to realizacja zadań zleconych przez administrację rządową – 6,3 mln zł. Te zadania to m.in. wydawanie dowodów osobistych, rejestracja zgonów, urodzeń – a koszt utrzymania pracowników spada na barki miasta. Na pomoc obywatelom Ukrainy dołożyliśmy z kolei ze środków miasta milion złotych, natomiast 12 milionów złotych otrzymaliśmy z budżetu państwa.

– Panie prezydencie, 2022 r. został podsumowany. Na czym teraz Pan i Pana zastępcy się skupiacie? Trudnych spraw pewnie nie brakuje.
– Cały czas musimy myśleć o finansach. Ten problem nie zniknął i ciągle się z nim mierzymy. Wyzwaniem są ograniczone dochody i ciągle rosnące wydatki. Takim przykładem jest transport publiczny. Podczas ostatniego zgromadzenia GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii odbyła się debata dotycząca sytuacji związanej z finansowaniem transportu publicznego. Nie ukrywam, że budzi ona mój duży niepokój. Zaproponowane w projekcie uchwały kwoty na 2024 r. są nie do przyjęcia. Z przedstawionych symulacji wynika, że musielibyśmy zapłacić ponad 52 mln zł – to ponad 80% więcej niż zapłaciliśmy w 2022 r. – a była to kwota 28,9 mln zł. Informowałem już podczas wcześniejszych sesji, że do końca marca przyszłego roku musimy jeszcze zapłacić dodatkowe 8,2 mln zł na poczet 2022 r. W tym roku składka wynosi 38,6 mln zł, a i tak okazuje się, że jest ona niewystarczająca, bo z danych na koniec pierwszego kwartału wynika, że będzie ona wyższa o kolejne 6,7 mln zł. To pokazuje, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Póki co uchwała GZM w tym zakresie nie została podjęta, ale jest to temat, nad którym musimy się pochylić ponownie we wrześniu. W kontekście tych informacji aktualnym pozostaje postulat przeprowadzenia gruntownej reformy finansów samorządów. Jest co robić, a „tak” ze strony radnych jest jeszcze większą mobilizacją do wytężonej pracy.

– Dziękuję za rozmowę.


Komentarze