Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Szkoły przygotowują się do nowego roku szkolnego

31-07-2019, 14:23 Arkadiusz Wieczorek

Tradycyjnie jak co roku czas wakacji to nie tylko chwile radości i zabawy dla najmłodszych, ale także intensywnych remontów w placówkach oświatowych. O tym, co dzieje się w rudzkich szkołach, rozmawiamy z Anną Krzysteczko, zastępcą prezydent miasta.

– W wakacje szkoły pustoszeją, ale to nie oznacza, że nic się w nich nie dzieje. Jak wyglądają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego?
– W tym roku w Rudzie Śląskiej remonty prowadzone są w 32 szkołach, 15 przedszkolach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prace polegają głównie na bieżących remontach. Mowa tutaj m.in. o malowaniu sal dydaktycznych, bloków żywieniowych, szatni, korytarzy, wymianie podłóg, wymianie oświetlenia, remoncie sanitariatów, a także remoncie kotłowni, ogrodzenia, kanalizacji i centralnego ogrzewania. Ponadto w kilku placówkach zostaną usunięte zalania powstałe w wyniku długotrwałych opadów deszczu.

– Wakacje to też dobry czas na dostosowanie placówek do wymogów programów i projektów, na które udało się pozyskać środki zewnętrzne. Proszę powiedzieć o tym więcej.
– W Rudzie Śląskiej takie prace są prowadzone na bieżąco. Obecnie trwają one w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. W obu szkołach podstawowych przystosowujemy pomieszczenia dydaktyczne do realizacji projektu „Zielona pracownia”. Ponadto Miejskie Przedszkole nr 37 wzbogaci się o ścieżkę sensoryczną oraz nowy plac zabaw.

– W zbliżającym się roku szkolnym nową infrastrukturą sportową będą mogli się cieszyć uczniowie dwóch szkół. Co się zmieni?
– Miasto Ruda Śląska inwestuje w rozwój bazy sportowej szkół. W lipcu zakończyła się budowa kompleksów boisk w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnych boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz nożnej, rzutni do rzutu kulą i bieżni. W sumie obydwa obiekty kosztowały prawie 3 mln zł. Ponadto w ramach prac teren został uporządkowany, obsiany trawą, a także wyznaczone zostały ciągi komunikacyjne. Wykonano również ogrodzenie, rozbudowano oświetlenie terenu oraz monitoring wizyjny. Za dostępne w budżecie środki finansowe będziemy starali się modernizować infrastrukturę sportową przy kolejnych szkołach. Warto też przypomnieć o tym, że w ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej powstały trzy nowoczesne kompleksy boisk: przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bielszowicach, przy Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie. Dodatkowo wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie zostało gruntownie zmodernizowane. Na cztery wymienione inwestycje miasto pozyskało dofinansowanie w łącznej kwocie 1 381 600 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”.

– Na zakończenie podsumujmy rekrutację do szkół średnich. Wiele mówi się o problemach z miejscami w szkołach średnich w całym kraju. Jak to wyglądało w naszym mieście?
– Wszyscy absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych, którzy w pierwszej preferencji wybrali rudzkie placówki oświatowe, dostali się do wybranej szkoły. Miasto przygotowało około 3000 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. Zawsze zależy nam na tym, żeby młodzież kontynuowała naukę w rudzkich placówkach, dlatego przygotowaliśmy odpowiednią liczbę miejsc. Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej jako dalszy kierunek kształcenia najchętniej wybierali licea ogólnokształcące i technika. 395 gimnazjalistów i 398 ósmoklasistów wytypowało liceum jako szkołę pierwszego wyboru, a odpowiednio 388 i 435 technikum. Największą popularnością wśród młodzieży cieszy się III Liceum Ogólnokształcące, gdzie zgłosiło się w sumie 282 kandydatów (135 po gimnazjum i 147 po ósmej klasie szkoły podstawowej) oraz Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, gdzie chce się uczyć 115 absolwentów gimnazjów i 121 absolwentów szkół podstawowych. Ostateczna lista przyjętych uczniów została podana do publicznej wiadomości 25 lipca. Warto dodać, że w rudzkich szkołach są jeszcze wolne miejsca. Absolwenci szkół podstawowych mogą się ubiegać o 63 miejsca dostępne w liceach ogólnokształcących, 100 miejsc w technikach oraz 44 w szkołach branżowych. Dla absolwentów gimnazjów pozostało wolnych 56 miejsc w liceach ogólnokształcących, 74 w technikach oraz 10 w szkołach branżowych. Tak naprawdę nabór do szkół ponadpodstawowych zakończy się z początkiem września. Wtedy dokładnie będzie wiadomo, ile osób oraz w jakich placówkach rozpocznie we wrześniu naukę. Musimy mieć na względzie m.in. ewentualne zmiany decyzji kandydatów, co do wyboru szkoły oraz wyniki egzaminów poprawkowych w szkołach ponadgimnazjalnych.


Komentarze