Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Szkolimy fachowców - nowy projekt unijny w ZS nr 3

10-09-2020, 17:44 Zespół Szkół nr 3

Szkolimy fachowców – to tytuł kolejnego projektu unijnego, który już 1 października rusza w Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej – Wirku.


Projekt napisany został oraz realizowany będzie we współpracy z Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. z Włocławka. MCDZ Sp. z o.o. z powodzeniem realizuje projekty w obszarze szkolnictwa zawodowego na terenie województwa śląskiego jak również całego kraju ( http://mcdz.com.pl/ , https://www.facebook.com/mcdz0/)


Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów z kierunków nauczanych przez szkołę tj. technika elektryka , technika informatyka i technika górnictwa podziemnego. Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia uczniom naszej szkoły warunków do wszechstronnego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania doświadczenia zawodowego. Umożliwi im bezpłatne pozyskiwanie certyfikatów i dodatkowych uprawnień.


W ramach projektu uczniowie będą mogli brać udział w atrakcyjnych zajęciach i stażach zawodowych, a szkoła pozyska doposażenie pracowni, żeby młodzież mogła uczyć się zawodu w warunkach zbliżonych do sytuacji u prawdziwych pracodawców. Dzięki zakupionemu sprzętowi szkoła dostosuje się też do zmieniających się wymagań egzaminacyjnych. Są to niewątpliwie takie elementy kształcenia, które pomogą naszym uczniom dobrze zdać egzaminy zawodowe i stać się świetnymi specjalistami gotowymi do konkurencji na rynku pracy.


Zadaniem projektu jest zapewnienie naszym uczniom wysokiejjakości szkoleń, kończących się Międzynarodowymi Certyfikatami IPC oraz zaświadczeniami MEN potwierdzającymi nabyte kwalifikacje. Nie bez znaczenia dla ich przyszłej kariery zawodowej będzie też możliwość nawiązywania współpracy z firmami, czyli ich przyszłymi pracodawcami.


W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z nowoczesnej elektroniki, projektowania, montażu oraz eksploatacji maszyn i instalacji elektrycznych, matematyki technicznej, języka angielskiego zawodowego i przedsiębiorczości.


Dla 32 najlepszych uczestników projektu przewidziane są staże zawodowe, które mają na celu podniesienie kwalifikacji i ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.
Wszystkie zaplanowane działania w projekcie przyczyniają się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów z ZSnr 3 w Rudzie Śląskiej.


Komentarze