Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Święto Straży Miejskiej

17-09-2017, 12:30 UM Ruda Śląska

Około 30 tysięcy interwencji rocznie podejmują rudzcy strażnicy miejscy. Daje to około 80 akcji dziennie. W formacji w Rudzie Śląskiej pracuje 70 mundurowych. Dziś obchodzili oni swoje święto. Z tej okazji 23 strażników, którzy osiągają najlepsze wyniki w służbie, zostało nagrodzonych i awansowanych. Rudzka Straż Miejska działa już 26 lat.

Spotykając się z mieszkańcami słyszę wiele dobrego o pracy Straży Miejskiej – podkreśla Grażyna Dziedzic. – Mieszkańcy coraz częściej zgłaszają interwencje, bo wiedzą, że nie zostaną pozostawieni bez pomocy. Cieszę się również, że rudzka jednostka dobrze współpracuje z innymi instytucjami na terenie miasta – mówi prezydent.

Dziś w sposób szczególny mogę podziękować za waszą ciężką i niebezpieczną pracę, o której zagrożeniach mogliśmy się niejednokrotnie przekonać, również w tym roku – powiedział wiceprezydent Krzysztof Mejer. - Mimo, że pojawiają się głosy, że Straż Miejska jest niepotrzebna, to statystyki pokazują, że to błędna opinia. Potrzebujemy was nie tylko do pilnowania porządku, ale też byście wspierali realizację zadań i obowiązków, jakie spoczywają na mieście – podkreślił.

Tylko w zeszłym roku rudzcy strażnicy interweniowali prawie 30 tys. razy.  Najwięcej interwencji dotyczyło wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Tylko w zeszłym roku było ich ponad 3,5 tys. Ponad 2,3 tys. razy Straż Miejska była wzywana do przypadków związanych z osobami nietrzeźwymi, a ok. 1600 razy do wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Ponad 420 zdarzeń ujawnionych zostało przez operatorów monitoringu miejskiego. Warto dodać, że strażnicy zabezpieczają również organizowane w mieście imprezy. W ubiegłym roku było to 108 wydarzeń.

Oprócz codziennych interwencji rudzka Straż Miejska organizuje szereg akcji związanych nie tylko z bezpieczeństwem, ale również z ekologią czy ochroną środowiska. Do sztandarowych akcji formacji należy „Mandat zaufania”, czyli kontrola dzikich kąpielisk /w tym roku wręczono ich 77/, pomoc w odpalaniu samochodów w zimie /w tym roku było to 478 pojazdów/ czy kontrole spalania w piecach /w 2016 roku przeprowadzono w sumie 807 kontroli, które wykazały 54 nieprawidłowości/. Dużą popularnością wśród mieszkańców cieszy się akcja znakowania rowerów. Od 2015 roku oznakowano w sumie prawie 400 rowerów, z tego 148 w tym roku. 

Strażnicy działają również na rzecz wzrostu świadomości niebezpieczeństw wśród najmłodszych. W prowadzonej w 2016 roku akcji „Bezpieczna szkoła” wzięło udział ponad 1,4 tys. uczniów. Warto również wspomnieć o współpracy Straży Miejskiej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach której uporządkowano zaniedbane tereny miejskie, zbierając w sumie ponad 270 tys. litrów odpadów.

Statystyki pokazują, że każdego roku funkcjonariusze podejmują około 30 tysięcy interwencji, co daje ponad 80 interwencji dziennie. – Te liczby najlepiej świadczą o zasadności funkcjonowania Straży Miejskiej oraz efektywności działań rudzkich funkcjonariuszy – zauważa prezydent Dziedzic.

Oczywiście mamy dalsze plany rozwoju jednostki, a przy rosnącej liczbie zadań pojawiają się związane z tym potrzeby – mówi Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Potrzebne są środki na radiowozy, umundurowanie, a także wdrożenie projektu o nazwie Miejski Portal Bezpieczeństwa – wymienia.

Obecnie w formacji pracuje 70 strażników, 9 osób cywilnych /w tym 6 zajmujących się obsługą monitoringu/ oraz 2 stażystów. Praca odbywa się w systemie 3-zmianowym przez 7 dni w tygodniu, czyli 24 godziny na dobę. Struktura jednostki zbudowana jest na wzór policyjny. Największy stan osobowy jednostka posiadała w grudniu 2010 roku, kiedy to SM liczyła 95 strażników oraz 10 pracowników cywilnych.

Straże Miejskie zaczęły powstawać w Polsce w 1991 r., a ich działania zostały uregulowane przez ustawę o Strażach Miejskich, która została uchwalona 29 sierpnia 1997 roku. W Rudzie Śląskiej Straż Miejska została powołana 18 kwietnia 1991 r. Pierwotnie siedziba formacji mieściła się w budynku urzędu miasta, a od 2007 roku jednostka funkcjonuje w byłej strażnicy granicznej przy ul. Hallera 61 w Nowym Bytomiu.

 

 


Komentarze