Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Święto pracowników socjalnych

22-11-2022, 12:14 Joanna Oreł

Dzień Pracownika Socjalnego był okazją do podsumowania pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przekazania podziękowań osobom i instytucjom, z którymi MOPS współpracuje, a przede wszystkim do wyróżnienia tych, których to święto dotyczy, czyli wszystkich pracowników ośrodka. – Nasi pracownicy na co dzień stykają się z ludzkimi problemami i stawiają czoła biurokracji, dlatego tak ważne jest, by były takie święta, jak dzisiejsza uroczystość, aby był czas na podziękowania, ale i na refleksję – mówi Krystian Morys, dyrektor rudzkiego MOPS-u.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa w Rudzie Śląskiej od ponad 30 lat. Obecnie pracuje tam 271 osób, w tym zatrudnionych jest 64 pracowników socjalnych. MOPS obejmuje swoim działaniem większość spraw związanych z tzw. zabezpieczeniem społecznym. Należy do nich wsparcie finansowe osób najuboższych, zabezpieczenie dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, czy też wachlarz świadczeń (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz szereg dodatków).

I tak, od stycznia do końca października wsparciem z zakresu ustawy o pomocy społecznej MOPS objął 2639 rodzin, w których przebywa 4258 osób. Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej przeprowadzili między innymi 4253 wywiady środowiskowe, dotyczące wsparcia 5944 osób. Pracą socjalną objęto 2728 rodzin, w których przebywają 5944 osoby. Ponadto zrealizowano 393 kontraktów socjalnych. Natomiast ze świadczeń rodzinnych skorzystało 6864 rodzin, przyznano też pomoc materialną dla 67 uczniów. Z kolei w ramach pracy Działu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto łącznie 400 osób. Warto także dodać, że rudzki MOPS wraz z Caritas Archidiecezji Katowickiej umożliwił dostęp do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach Podprogramu 2021 wsparcie w tym zakresie otrzymało ponad 2000 mieszkańców, którym wydano łącznie około 37 ton żywności.

Na tym jednak nie koniec, bowiem rudzki ośrodek realizuje wnioski o wypłatę: dodatku węglowego (dotychczas wypłacono 6044 dodatki), dodatku dla gospodarstw domowych (do tej pory wpłynęło 750 wniosków, a wypłacono 460 dodatków) oraz dodatku osłonowego (wypłacono ich 687).

Oprócz podsumowań pracy rudzkiego MOPS-u i osób w nim zatrudnionych Dzień Pracownika Socjalnego był okazją do przedstawienia indywidualnych sukcesów. – W tym roku mamy dodatkowy powód do radości, bo stosunkowo niedawno – 14 listopada – nasz pracownik, pani Alicja Kozioł, starszy specjalista pracy socjalnej, otrzymała wyróżnienie w kategorii „pracownik socjalny” w konkursie „Śląski Prometeusz 2022”. To jest dla nas wielka radość, że mamy takich pracowników jak pani Alicja, a to wyróżnienie jest skierowane do wszystkich naszych pracowników, gdyż efekty naszej pracy są zauważalne nie tylko w naszym regionie, ale też w całym kraju – podkreśla dyrektor Krystian Morys.

„Śląski Prometeusz” jest wojewódzką nagrodą dla pracowników systemu pomocy i integracji społecznej. Pani Alicja została dostrzeżona za szczególne poświęcenie się pracy z usamodzielnianymi wychowankami systemu pieczy zastępczej dorastającymi m.in. w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych.


Komentarze