Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Stypendyści nagrodzeni

18-12-2019, 09:42 Joanna Oreł

Jak co roku od 19 już lat Fundacja Rodzin Górniczych zorganizowała barbórkowo-świąteczne spotkanie rodzin górniczych. W trakcie podsumowano tegoroczne działania oraz wręczono medale „Przyjaciela Fundacji” dla osób, które wspierają jej działania, a także nagrodzeni zostali stypendyści Fundacji Rodzin Górniczych wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi.

Fundacja Rodzin Górniczych została założona w 1997 roku, a jej celem jest niesienie pomocy rodzinom górników, którzy m.in. giną w wypadkach na kopalniach. – Od początku działalności pomoc kierujemy do rodzin, którymi wstrząsają górnicze tragedie, pomagając im w bieżącym życiu i w ułożeniu przyszłości. Główną troską otaczamy osierocone dzieci, uznając, że po śmierci ojca zawsze najbardziej poszkodowane są dzieci. Mamy tę wielką satysfakcję, że dzięki naszej pomocy ani jedna sierota po górniku nie jest pozbawiona możliwości nauki i zdobycia wykształcenia – podkreśla Beata Marzec z Fundacji Rodzin Górniczych. – Pomagamy już ponad 22 lat. Udzieliliśmy wsparcia dla ponad 5000 osób w wysokości przeszło 31 mln zł poprzez stypendia dla dzieci uczących się, zapomogi, fi nansowania rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, turnusy rehabilitacyjne – dodaje.

Tradycyjnie już podczas sobotniego (14.12) spotkania barbórkowo-świątecznego fundacja podziękowała swoim darczyńcom i przyjaciołom. – Kapituła medalu „Przyjaciel Fundacji Rodzin Górniczych” również i w tym roku przyznała medale za wieloletnie wspieranie fi nansowe fundacji, promowanie jej działalności, pomoc w realizacji inicjatyw służących gromadzeniu środków pozwalających nieść pomoc rodzinom górniczym – wylicza Beata Marzec.

W tym roku wyróżniono: Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego; Józefa Myrczka, prezesa Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach; Dorotę Snarską, koordynatora ds. prewencji i CSR PZU SA i PZU Życie SA; Andrzeja Pakurę, byłego przewodniczącego rady fundacji; Marcina Olejniczaka, byłego pracownika ZG Janina oraz Dawida Szparę, podopiecznego i wolontariusza Fundacji Rodzin Górniczych. Ponadto podsumowano Konkurs Górniczej Solidarności Zawodowej wśród pracowników oraz spółek górniczych i kopalń. Jednym z najważniejszych momentów podczas spotkania było nagrodzenie stypendystów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i posiadają osiągnięcia pozaszkolne, a którzy równocześnie są podopiecznymi Fundacji Rodzin Górniczych. Stypendia otrzymali: Anna Prokopowicz, Daniela Głąbicki oraz Kamil Kościuczyk. Pierwsza z tych osób stypendium otrzymała od władz Rudy Śląskiej. Anna Prokopowicz jest bowiem córką pracownika bielszowickiej kopalni, który przepracował tam ponad 20 lat, a w 2011 roku zmarł na skutek choroby.


Komentarze