Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Stojąc przed ważną decyzją

19-03-2024, 21:40 JO

Ok. 580 uczniów klas VIII rudzkich szkół mogło zapoznać się z ofertą dalszego kształcenia w naszym mieście podczas kolejnej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych, która we wtorek (12.03) odbyła się w halembskiej hali MOSiR-u. Młodsi uczniowie mogli porozmawiać z przedstawicielami kilkunastu szkół i placówek.

– Młodzież kończąca szkołę podstawową stoi przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu. Celem organizowanej cyklicznie w naszym mieście giełdy szkół jest zapoznanie się z bogatą ofertą rudzkich szkół, pogłębienie wiedzy na temat interesujących kierunków, a co za tym idzie ułatwienie młodym ludziom podjęcia ważnej życiowej decyzji. To też okazja do rozmów z przedstawicielami rudzkiego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, a także indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi i nauczycielami – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta ds. społecznych.

Tradycyjnie podczas giełdy uczniowie szkół ponadpodstawowych przygotowali prezentacje swoich placówek oraz dzielili się ich ofertami nauki. Ponadto można było zapoznać się z informacjami na temat praktyk zawodowych realizowanych w zakładach rzemieślniczych w Rudzie Śląskiej. – Zaletą odbywającej się giełdy szkół jest możliwość osobistego kontaktu absolwentów szkół podstawowych z obecnymi uczniami szkół ponadpodstawowych. Młodzież dzieląc się swoimi zainteresowaniami, prezentując swoje osiągnięcia czy umiejętności, może w łatwy sposób przekonać swoich młodszych kolegów i koleżanki – podkreśla Klaudia Rolnik, współorganizatorka wydarzenia, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej.

Warto dodać, że w naszym mieście działa pięć liceów ogólnokształcących, w tym jedno dla dorosłych, sześć techników, siedem szkół branżowych I stopnia oraz jedna szkoła branżowa II stopnia. Jeśli chodzi o kierunki kształcenia, w przypadku techników są to m.in. technik realizacji nagrań, technik eksploatacji portów i terminali, technik fotografii i multimediów, technik stylista, technik reklamy, technik programista czy technik architektury krajobrazu. Natomiast szkoły branżowe kształcą w klasach wielozawodowych m.in. w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, krawiec, ślusarz, stolarz, betoniarz-zbrojarz, kucharz, sprzedawca.


Komentarze