Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Sprawy mieszkańców Bielszowic i Kłodnicy na tapecie

23-10-2023, 15:28 Joanna Oreł

W ubiegłym tygodniu prezydent miasta spotkał się z mieszkańcami Kłodnicy (17.10) oraz Bielszowic (18.10). O ile te pierwsze spotkanie nie wzbudziło zbyt wielu emocji (zgłoszono 10 spraw), to w Bielszowicach mieszkańcy tłumnie stawili się, by przedstawić nurtujące ich problemy, których było ponad 30.

Spotkanie w Halembie

Podczas wtorkowego (17.10) spotkania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kłodnicy tradycyjnie już prezydent przedstawił, jakie inwestycje zostały zrealizowane w tym roku w dzielnicy Halemba. Dotychczas opracowano dokumentację projektów budowlano-wykonawczych instalacji OZE w budynkach Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 oraz Miejskich Przedszkoli nr 35 i 39. Natomiast w planach na ten rok jest jeszcze budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Halemba II oraz remont nawierzchni ul. Kłodnickiej od KWK Halemba do budynku nr 25.

Następnie przyszedł czas na “rozliczenie się” z tematów, które mieszkańcy dzielnicy zgłosili podczas wiosennego cyklu. Na 38 interwencji i spraw 28 ostatecznie zostało załatwionych lub w trakcie realizacji, a 10 pozostało nierozwiązanych.

Wybrane problemy mieszkańców Halemby, które udało się rozwiązać:

 • Wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych:

Na przejściach, na podjazdach obniżone zostały krawężniki.

 • Lokalizacja PSZOK:

Miasto odstąpiło od zamiaru lokalizacji Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na gminnej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2410/67 przy ul. Wiśniowej w Halembie.

 • Wycinka drzew na osadnikach:

Straż Miejska interweniowała w sprawie wycinki drzew bez zezwolenia. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa.

 • Halemba II - budowa kanalizacji deszczowej:

Inwestycja została zrealizowana. Obecnie firma porządkuje teren objęty inwestycją.

 • Parking przy ul. Kosynierów i Racławickiej:

Do niedawna trwała korespondencja między miastem a GSM „Nasz Dom” (która będzie współfinansowała budowę) na temat zwiększenia liczby miejsc parkingowych na planowanym parkingu. Ostatecznie Spółdzielnia odstąpiła od swoich żądań, w związku z czym na przełomie października i listopada planuje się ogłoszenie postępowania na dokumentację projektową. Po jego rozstrzygnięciu, na przełomie listopada i grudnia zostanie podpisana umowa. Projektant będzie miał ok. 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji, po czym zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wyłonienie firmy, która wybuduje parking.

 • Zmiana organizacji ruchu i przebudowa ul. Miodowej:

Organizacja ruchu wprowadzona została na czas przebudowy kanalizacji. Była ona dostosowana do aktualnie prowadzonych prac, aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Obecnie droga, jak i organizacja ruchu na niej przywrócone zostały do stanu pierwotnego.

 • Przejazd ul. Solidarności przy myjni:

Sprawa dotyczy odwodnienia tego terenu. Do końca roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zabuduje dodatkowy wpust, co pozwoli poprawić odwodnienia tego terenu.

 • Dojazd do miejsc parkingowych przy SP nr 27:

Podczas przebudowy ulicy Międzyblokowej częściowo zablokowany był dojazd do parkingu, ale zapewniony był dojazd od strony lasu. Jest już odtworzony.

 • Poprawa stanu terenu “pętli”:

Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ustaliła, że ze względu na interwencje mieszkańców, dotyczące niewłaściwej informacji i utrudnionego dojścia do autobusów, zachodzi konieczność uporządkowania ruchu w rejonie pętli autobusowej. Miasto zaproponowało, by obecny przystanek pełnił tylko funkcję do wysiadania (bez wiaty, infrastruktury itp.), zaś miejsce do wsiadania z pełną infrastrukturą powinno zostać zlokalizowane w rejonie pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Solidarności 21. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w tej sprawie, jednak zadanie, którego koszt szacowany jest na 750 tys. zł, nie będzie realizowane w bieżącym roku.

 • Śmieci na budowie przy ul. Solidarności 5:

Śmieci znajdowały się na terenie prywatnym. Straż Miejska interweniowała, teren został uprzątnięty (kontrola 7 września).

Podczas wtorkowego spotkania w Kłodnicy mieszkańcy zgłosili kolejnych 10 spraw do rozwiązania. - W Kłodnicy rozmawialiśmy w kameralnym gronie o drogach gruntowych, ruchu samochodów ciężarowych na ulicy Kochłowickiej, parkowaniu przy szkole i wiadukcie na ulicy Orzeszkowej. Mieszkańcy poruszali też m.in. problem oświetlenia, przycinki drzew i poprawy stanu drogi rowerowej przy ulicy Ligockiej. Wszystkie tematy zanotowałem i będziemy starać się znaleźć rozwiązanie - zapowiada prezydent miasta Michał Pierończyk.

-----------

Spotkanie w Bielszowicach

O wiele liczniej na środowe (18.10) spotkanie przybyli mieszkańcy Bielszowic, a co za tym idzie - pojawiło się sporo nowych tematów. Zanim jednak bielszowiczanie je przedstawili, mogli dowiedzieć się o tegorocznych inwestycjach w ich dzielnicy. Dotychczas wykonano: remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11, rozbudowę ulicy Noblistów Śląskich, remont części nawierzchni jezdni ul. Równoległej oraz PCK, a także jezdni ul. Pawłowskiej oraz Sportowców, remont nawierzchni jezdni ul. Kokota od nr 163 do ul. Kowaczka oraz jezdni ul. Księdza Niedzieli od ul. Jasnej do ul. Górnej (realizowany przez KWK Ruda-Ruch Bielszowice), a ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dostosowania toalety dla osób z niepełnosprawnością w SP nr 13 oraz zaadaptowano nieużytkowany lokal na mieszkanie komunalne (przy ul. Bielszowickiej 114). W trakcie realizacji jest z kolei budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17, budowa w Parku Strzelnica wybiegu dla psów „Sznupowisko” (budżet obywatelski) oraz rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica - Bielszowice Trails – etap 4 (także budżet obywatelski).

Ponadto prezydent miasta poinformował, że miasto opracowuje koncepcje zagospodarowania przestrzeni zielonych w Rudzie Śląskiej. Projekt jest kontynuacją „Programu renowacji podwórek" i przestrzeni zielonych. Wybrano dwie lokalizacje w Bielszowicach - zieleniec przy Domu Kultury oraz zieleniec przy kościele pw. św. Marii Magdaleny.

Jeżeli chodzi o sprawy mieszkańców, to na 28 interwencji zgłoszonych podczas wiosennego spotkania w Bielszowicach 15 zostało załatwionych lub jest w trakcie realizacji, a w przypadku 13 nie było takiej możliwości.

Wybrane problemy mieszkańców Bielszowic, które udało się rozwiązać:

 • Ul. Admiralska - poprawa stanu drogi (utwardzenie):

Wskazany odcinek drogi gruntowej na wysokości zgłoszonego budynku został już utwardzony frezem asfaltowym.

 • Transport zbiorowy z Bielszowic na stację w Chebziu (147):

Obsługa podróżnych z dzielnicy Bielszowice na przystanek „Ruda Śląska - Chebzie Dworzec PKP” została wznowiona 23 października br.

 • Powołanie Rady Gospodarczej:

Rada Gospodarcza zostanie powołana do końca tego roku.

 • Toaleta w Parku Strzelnica:

Ustawiona została toaleta przenośna.

 • Zalewanie piwnic przy ul. Kokota 149:

W wyniku eksploatacji górniczej powstała niecka bezodpływowa i podczas intensywnych opadów deszczu teren ten nie jest w stanie odprowadzić wód opadowych. PWiK złożyło wniosek do przedsiębiorcy górniczego o naprawę szkody. Kopalnia musi zaprojektować nowy kanał lub lokalną przepompownię.

 • Zarwany chodnik i uporządkowanie placu przy ul. Kokota 125-127:

Powstało zapadlisko w nawierzchni wjazdu do posesji nr 125 i 127, które są administrowane przez MPGM TBS Sp. z o.o. Nawierzchnia została naprawiona.

Środowe spotkanie pokazało, że w międzyczasie pojawiły się kolejne nurtujące ich sprawy. Zgłoszono m.in. problem z miejscami parkingowymi w dzielnicy, konieczność przycinki drzew przy ul. Szkolnej oraz ustawienia większej liczby koszy na śmieci w Bielszowicach, zły stan chodnika i dojazdu do Domu Kultury od ul. Kokota, pomysł wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Halembskiej (w kierunku Bielszowic), a także problem hałasu dobiegającego z trasy N-S oraz autostrady A4, czy niewystarczającej liczby miejsc parkingowych przy Szpitalu Miejskim w Goduli. Ogółem odnotowano 32 sprawy.

Jedna z nich zgromadziła dosyć dużą liczbę mieszkańców. Mianowicie chodzi o opłaty za przydomowe ogródki przy ul. Cynkowej. Do tego stopnia, że zainteresowanych mieszkańców reprezentowała adwokat. Rozmowy na ten temat mają być prowadzone. - Sprawę przeanalizujemy dokładnie z zarządcą budynków i przedstawicielem lokatorów, a o wynikach poinformujemy zainteresowanych - przekazał prezydent Michał Pierończyk.

Drugim palącym tematem był hałas na osiedlu Fińskich Domków. Mieszkańcy interweniowali w sprawie obniżenia poziomu hałasu z pobliskich firm i powstania dodatkowych ekranów dźwiękochłonnych, aby obniżyć hałas dochodzący z autostrady. - Sprawy te są już przedmiotem naszych działań - zapewnia prezydent miasta.


Komentarze