Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Sprawa do wyjaśnienia

15-02-2012, 21:36 Administrator WR

Tydzień temu do Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej wpłynął wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Skarbnik Miasta. W oświadczeniu skierowanym do mediów prezydent Grażyna Dziedzic poinformowała, że co najmniej od roku 2007 dochodziło do nieprawidłowości w pionie finansowym. Sprawa wyszła na jaw po podzieleniu Wydziału Budżetu i finansów UM na trzy mniejsze - Wydział Podatków i Opłat Lokalowych, Budżetu Miasta oraz Wydział Finansowo- Księgowy. W sobotę zaskoczyła wszystkich informacja o śmierci Lucyny Mróz, która od 2011 pełniła funkcję Skarbnik Miasta. Wcześniej pracowała jako Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów UM.

 

Od soboty przed rudzkim magistratem ustawiane są znicze i kwiaty. Pada też coraz więcej pytań o wykryte nieprawidłowości i ich skalę oraz o zasadność wydanego oświadczenia. Nieoficjalnie mówi się o kwocie miliona złotych, ale żadna suma nie została jeszcze potwierdzona. Część radnych nie wierzyła, że z miejskiej kasy mogły zniknąć jakieś pieniądze, ale na spotkaniu władz miasta z przedstawicielami klubów o nieprawidłowościach się dowiedzieli. Ich reakcja na pokazane dokumenty była skrajna. Jedni byli porażeni tym, co zobaczyli, a inni twierdzili, że żadnych dowodów nieprawidłowości nie zobaczyli.

Niektórzy z radnych głośno zaczęli komentować sprawę, że najpierw trzeba udowodnić komuś winę, a dopiero potem głośno o tym mówić. Pytanie czy gdyby głośno o nieprawidłowościach nie powiedziano komentarze nie byłyby inne, że sprawę się tuszuje, wycisza lub zamiata pod dywan?


- Niczego nie ukrywamy, działamy przy otwartej kurtynie, dlatego wszystkie okoliczności sprawy zbada prokuratura. Jeszcze raz przypomnę, że organ samorządu, który ma informacje o sprawie, która mogłaby mieć znamiona przestępstwa, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich instytucji. Mówi o tym Kodeks Postępowania Karnego w art. 304: „Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora (…)” oraz „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora” (...). Przepisy te są jednoznaczne. Gdyby nie było powodów, nie sięgalibyśmy do nich. Zaniechanie działania w tym zakresie też podlega odpowiedzialności karnej - mówi Rzecznik Prasowy UM Adam Nowak.


Sprawa do prokuratury trafiła, ale złożone zawiadomienie musi zostać uzupełnione w ciągu 30 dni.

- zawiadomienie o przestępstwie wpłynęło do Prokuratury Rejonowej 8 lutego, już po publikacjach prasowych. Zostało potraktowane jako sygnał  i poprosiliśmy o jego uzupełnienie, bo było bardzo lakoniczne i niejasne i na tej podstawie nie będziemy  w stanie ukierunkować postępowania. 10 lutego wystosowaliśmy do UM oficjalne pismo, już powinno do Urzędu dotrzeć – mówi Jolanta Borkowska, Prokurator Rejonowy w Rudzie Śląskiej

 

- Wniosek Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej dotarł do Urzędu i zostanie uzupełniony zgodnie z oczekiwaniami prokuratury – potwierdza Rzecznik Prasowy UM Adam Nowak.

Bez tego na razie nie można mówić o jakimkolwiek prokuratorskim postępowaniu.  

Prawdziwa medialna burza rozpętała się dopiero wtedy, kiedy pojawiała się informacja o śmierci Skarbniczki. Odpowiedzialność za tę sytuację zrzucano wprost na władze miasta. W związku z zaistniała sytuacją w poniedziałek, 13 lutego zebrał się Konwent Rady Miasta. Efektem spotkania jest wspólne oświadczenie przedstawicieli klubów radnych.

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  K O N W E N T U  R A D Y  M I A S T A  R U D A  Ś L Ą S K A


W związku z śmiercią Pani Lucyny Mróz – Skarbnika Miasta Ruda Śląska Radni, zebrani na Konwencie Rady Miasta Ruda Śląska, składają wyrazy współczucia dla Rodziny i najbliższych śp. Lucyny Mróz.

Zebrani Radni wyrażają głębokie ubolewanie wobec zaistniałej sytuacji i oczekują na pełne i obiektywne wyjaśnianie okoliczności sprawy. Jednocześnie Konwent zobowiązuje Komisję Rewizyjną do podjęcia działań w tej sprawie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz przedstawienie wniosków Radzie Miasta.

 


Komentarze


15-02-2012, 22:09
kolo3 napisał(a):

Wyjasni się tylko wtedy jak będzie zewnętrzny audyt i postępowanie prokuratury, a nie pieniactwo i socjosztuczki radnych!!!