Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Spotkanie on-line z mieszkańcami – część II odpowiedzi

09-06-2021, 13:38 admin

27 maja odbyło się drugie spotkanie prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami w formule on-line. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania i uwagi zgłoszone „na żywo” w komentarzach podczas spotkania.

Zagadnienia ogólnomiejskie

Pytanie: Czy w tym roku odbędzie się Festiwal Orkiestr Dętych?
Odpowiedź: Na razie nie jest planowana organizacja Festiwalu Orkiestr Dętych z uwagi na brak środków w budżecie miasta i panującą epidemię.

Pytanie: Czy Ruda Śląska chce iść w ślad za Wałbrzychem i wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla wszystkich w mieście?
Odpowiedź: Władze miasta nie planują takiego rozwiązania. Każdy ma prawo do własnego wyboru i decyzji czy się zaszczepić, czy nie.

Pytanie: Co z dalszą wymianą oświetlenia? Na trasie N-S jest jeszcze niewymieniony fragment. Czy w planach są też osiedla?
Odpowiedź: Oświetlenie na wspomnianym odcinku trasy N-S zostało wykonane w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych. W związku z tym w okresie trwałości projektu nie będzie jego wymiany. Na osiedlach mieszkaniowych będą wymieniane punkty świetlne, ale te, których właścicielem jest miasto.

Pytanie: W wielu miastach powstają wodne place zabaw. Czy możemy w niedalekiej przyszłości liczyć na to również w naszym mieście?
Odpowiedź: W planach jest budowa wodnego placu zabaw na terenie basenu letniego w Nowym Bytomiu. Ze względu na ograniczone środki w budżecie trudno w tej chwili jednak określić, kiedy ta inwestycja będzie realizowana.

Pytanie: Kiedy możemy spodziewać się, że coś zadzieje się w Kochłowicach na Rybaczówce?
Odpowiedź: Rybaczówkę od lat dzierżawi ten sam podmiot, który prowadzi tam działalność. Z kolei niedawno Nadleśnictwo Katowice rozstrzygnęło przetarg na dzierżawę ośrodka „Przystań” w Kochłowicach. Obiektem gospodarować będzie firma Alarma Group Sp. z o.o.

Zagadnienia dzielnicowe

Bielszowice

Pytanie: Drzewa przy ulicy Głównej obok Szkoły Podstawowej nr 14 zasłaniają widoczność. Czy jest szansa na ich wycięcie?
Odpowiedź: Miasto przeprowadzi przegląd tych drzew. Jeżeli będzie to zasadne, urząd wystąpi o wydanie pozwolenia na ich usunięcie.

Pytanie: Kiedy możemy się spodziewać podpisania umowy i rozpoczęcia budowy trasy N-S na odcinku do ul. Bielszowickiej?
Odpowiedź: Podpisanie umowy dla tego zadania planowane jest na koniec czerwca br.

Pytanie: Czy w planach jest wykonanie progów zwalniających na ul. Wierzbowej w Bielszowicach?
Odpowiedź:
 Sprawa zostanie rozpatrzona podczas najbliższego posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pytanie: Czy w najbliższym czasie jest w planach dostosowanie Domu Kultury w Bielszowicach do potrzeb osób niepełnosprawnych?
Odpowiedź:
 W najbliższych planach nie ma inwestycji w tym zakresie. W Domu Kultury w Bielszowicach jest schodołaz, który jest udostępniany osobom niepełnosprawnym po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu potrzeby skorzystania z niego.

Chebzie

Pytanie: Czy miasto ma zamiar zająć się „zakrętem mistrzów” i postawić tam fotoradar lub jakiś odcinkowy pomiar prędkości?
Odpowiedź:
 Od maja 2017 r. miasto cyklicznie wysyła wnioski do Inspektoratu Transportu Drogowego w tej sprawie. Ostatni został ponowiony 3 marca br. W informacji zwrotnej Urząd Miasta otrzymał odpowiedź, że postawienie fotoradaru w tym miejscu zostało zarekomendowane do uwzględnienia w dokumentacji planistycznej nowego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pytanie: Co z mostem na Chebziu? Stale jest tam korek, a jeszcze co jakiś czas tir się tam blokuje. Może miasto by zrobiło jakiś nowy przejazd w tym rejonie? Odpowiedź: Wiadukt w ciągu ul. Dworcowej w Chebziu stanowi majątek Polskich Kolei Państwowych S.A. i jego utrzymanie, remont bądź przebudowa należy do zadań tej spółki. Miasto planuje natomiast rozbudowę trasy N-S od ulicy Zabrzańskiej w kierunku północnym, do połączenia z ulicą Karola Goduli. Droga ta będzie stanowiła alternatywny dojazd do DTŚ z terenów Bytomia, Zabrza i Świętochłowic.

Halemba

Pytanie: Przy ul. Energetyków 6 w dzielnicy Halemba bezpośrednio przy oknach na parterze rośnie choinka, która zasłania widok. Prosimy o wycięcie drzewa. Odpowiedź: 26 maja br. współwłaściciele Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Energetyków 6 podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę tego drzewa. MPGM TBS Sp. z o.o. jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na jego usunięcie.

Pytanie: Od września w Szkole Podstawowej nr 27 w dzielnicy Halemba mają funkcjonować dwie klasy piąte, utworzone z trzech obecnych klas czwartych. Czy jest to konieczne i dlaczego szukanie oszczędności w naszym mieście musi się odbywać kosztem dzieci?
Odpowiedź:
 Obecnie w Szkole Podstawowej nr 27 do trzech klas czwartych uczęszcza 53 uczniów (16 do klasy IVa, 20 do klasy IVb i 17 do klasy IVc). Zgodnie z projektem organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy piątej pójdzie 52 dzieci, a planowane dwie klasy będą liczyły po 26 uczniów. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że maksymalna liczba uczniów w jednym oddziale jest określona przepisami jedynie w odniesieniu do oddziałów na poziomie klas I-III szkół podstawowych (nie więcej niż 25 uczniów, z możliwością zwiększenia o dwie osoby). Co za tym idzie, liczba uczniów w klasach piątych będzie mniejsza od dopuszczalnej w oddziałach młodszych. Nauka w nowo powstałych klasach będzie zorganizowana z korzyścią dla uczniów, gdyż oddziały zostaną podzielone na grupy na zajęciach z języka obcego i informatyki. W pierwszym przypadku podział na grupy umożliwi dostosowanie procesu nauczania do poziomu znajomości języka. Ponadto istnieje możliwość podziału na grupy na zajęciach z wychowania fizycznego, jeśli miałyby odbywać się w grupach dziewcząt i chłopców.

Pytanie: Na ul. Młyńskiej 77 od strony mostu przydałaby się latarnia, ponieważ jest tam ciemno, pijacy zbierają się na tym moście i zaczepiają ludzi.
Odpowiedź:
 Obecnie miasto nie ma środków finansowych na postawienie dodatkowej latarni. Straż Miejska wzmoże kontrole tego terenu.

Nowy Bytom

Pytanie: Czy planowana jest w tym roku naprawa głównej fontanny na rynku?
Odpowiedź:
 Miasto opracowało koncepcję przebudowy tego obiektu. Jeżeli uda się wygospodarować środki w budżecie, to nowa i bezpieczna dla dzieci fontanna zostanie wykonana w przyszłym roku.

Pytanie: Dlaczego dzierżawa w Nowym Bytomiu przy ul. Rudzkiej jest tak droga?
Odpowiedź:
 Stawka czynszu za dzierżawę gruntu wynosi 0,70 zł netto/m2 /rok, nie mniej niż 100 zł netto/ rok i jest jednakowa w całym mieście. Obecne stawki zastąpiły te wprowadzone w 2016 r. Wzrost tych opłat wynika z próby dostosowania stawek do wielkości rynkowych obowiązujących w mieście.

Pytanie: Czy miasto w przyszłości ma plany na powiększenie centrum miasta i zagospodarowanie terenów po kopalni Pokój? Można tam zrobić jakieś deptaki wyłączone z ruchu kołowego?
Odpowiedź:
 Te tereny nie są własnością miasta. Niemniej z uwagi na ich położenie i poprzemysłowy charakter miasto czyni starania razem z obecnym właścicielem o ich zagospodarowanie z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Czarny Las

Pytanie: Czy istnieje możliwość wybudowania parkingu na działce należącej do miasta nr 2474/200 przy ul. Kempnego 2 oraz otwarcia wyjazdu z ul. Kempnego na ul. Kunickiego? Aktualnie w godzinach szczytu ciężko jest wyjechać jedynym wyjazdem poprzez ul. Kokota i mogłoby to rozładować codzienne korki. Odpowiedź: Wskazana działka jest prawie w pełni zagospodarowana jezdnią i chodnikiem, pozostała powierzchnia w zieleńcach nie spełnia parametrów do zaadaptowania jej pod parking. Odnotowane sytuacje nieprawidłowego parkowania należy zgłaszać policji bądź Straży Miejskiej. Powtarzające się utrudnienia są weryfikowane na posiedzeniach Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na których funkcjonariusze służb porządkowych przedkładają wnioski z wizji terenowych. Z kolei przejazd pomiędzy ul. Kempnego a ul. Kunickiego nie posiada użytku drogowego. Ponadto do tej pory miasto nie otrzymywało zgłoszeń o utrudnieniach z powstawaniem zatorów drogowych na ulicy Kempnego.

Wirek

Pytanie: Co z odbiorem śmieci z ulicy Mostowej w Wirku?
Odpowiedź:
 Odpady odbierane są zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. Jeżeli istnieje tam jakiś konkretny problem, należy go zgłosić do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Ruda

Pytanie: Czy istnieje szansa przesunięcia przystanku Ruda Południowa DTŚ (linia M1) bliżej skrzyżowania na Karmańskim? Obecnie dojście do przystanku to ok. 600 m.
Odpowiedź:
 Mając na uwadze bezpieczeństwo podróżnych korzystających z linii M1, a także uwzględniając specyfikę i charakter Drogowej Trasy Średnicowej, optymalnym rozwiązaniem na tym odcinku jest przystanek wyposażony w zatokę autobusową. W tym konkretnym przypadku umożliwia ona zatrzymanie się autobusu poza pasem ruchu o bardzo dużym natężeniu, nie stwarzając potencjalnego zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym umożliwiając bezpieczne skorzystanie z tego środka transportu podróżnym. Faktem jest, że ten przystanek autobusowy jest oddalony od przystanku węzłowego „Ruda Śląska – Ruda Południowa” znajdującego się na ul. Zabrzańskiej o około 600 m, jednakże obecne rozwiązanie jest najbardziej bezpieczne.

Pytanie: Czy ulica Piastowska będzie przyłączona do sieci c.o.?
Odpowiedź:
 W ciągu ulicy Piastowskiej nie ma rurociągu ciepłowniczego, umożliwiającego podłączenie budynków do sieci c.o. Budowa ciepłociągu leży po stronie dostawcy ciepła, tj. spółki Węglokoks. We wskazanej lokalizacji istnieje natomiast możliwość zastosowania ogrzewania gazowego budynków, o co winni się starać właściciele poszczególnych nieruchomości.

Pytanie: Kiedy zostanie wykonane ogrzewanie centralne przy ul. Raciborskiej 9?
Odpowiedź:
 We wskazanej lokalizacji miasto posiada tylko jeden budynek, który podłączony jest do sieci ciepłowniczej (nr 10). Podłączenie pozostałych leży w gestii ich właścicieli.

Godula

Pytanie: Czy można co jakiś czas kosić trawę w parku w Goduli? Odpowiedź: Koszenie trawy jest tam przewidziane w najbliższym czasie.

Pytanie: Dlaczego władze miasta nie zgadzają się na wybieg dla psów w parku Mickiewicza w dzielnicy Godula przy pozytywnej opinii MPGM oraz ogromnym zainteresowaniu społeczeństwa z dzielnic Godula i Orzegów?
Odpowiedź:
 Ze względu na ograniczone środki w budżecie miasta w planach nie ma takich inwestycji. Tego typu zadania mogą być również realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ważne, by przy zgłaszaniu projektu dokładnie określić jego lokalizację oraz jaki zakres powinien on obejmować.

Pytanie: Czy mogą być zgłoszone dwa podobne projekty do budżetu obywatelskiego dotyczące wybiegu dla psów w dzielnicy Godula?
Odpowiedź:
 Tak, można zgłosić do budżetu obywatelskiego projekty o podobnym zakresie. W przypadku pozytywnej weryfikacji każdego z wniosków oba projekty poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców.

Pytanie: Czy i ewentualnie kiedy miasto planuje remont ulicy Lipa? Czy zostanie rozwiązana sytuacja parkingowa w tym miejscu?
Odpowiedź:
 Rozbudowa ul. Wincentego Lipa zostanie przedstawiona w propozycjach do projektu budżetu miasta na rok 2022. W celu przeprowadzenia remontu tej ulicy konieczne jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Pytanie: Co będzie z budynkiem po byłej Szkole Podstawowej nr 39?
Odpowiedź:
 Budynek przy ul. Goduli 26 nie jest własnością miasta. Samorząd nie ma wpływu na decyzje właściciela co do przeznaczenia budynku.

Orzegów

Pytanie: Zwracam uwagę na prędkość motocykli jeżdżących ulicą Bytomską w godzinach wieczornych i w weekendy. Czy Straż Miejska lub policja nie mogłaby częściej patrolować tego rejonu?
Odpowiedź:
 Straż Miejska nie posiada uprawnień do kontroli prędkości ani do zatrzymywania pojazdów w ruchu poza przypadkami określonymi w przepisach ruchu drogowego, które nie dotyczą tej sytuacji. Miasto zwróci się o podjęcie stosownych działań do Komendy Miejskiej Policji.

Kochłowice

Pytanie: Co z wydanym pozwoleniem na budowę ul. Biskupa Wilhelma Pluty?
Odpowiedź:
 To zadanie nie jest ujęte w budżecie miasta na rok 2021. W następnych latach konieczne będzie przeprowadzenie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Pytanie: Przed kościołem w Kochłowicach są rzeźby „zmartwychwstanie” i „ukrzyżowanie”. Rzeźba „ukrzyżowanie” została odnowiona, a co z drugą?
Odpowiedź:
 W tym roku w budżecie miasta nie przewidziano środków na dotacje konserwatorskie. Jeżeli w przyszłym roku sytuacja finansowa miasta się poprawi, to parafia będzie mogła zwrócić się z wnioskiem do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków o dofinansowanie renowacji rzeźby. Z kolei druga z rzeźb została odnowiona staraniem parafii.


Komentarze