Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

SP nr 41 świętowała

11-12-2018, 10:32 Agnieszka Lewko

Imię „Gwarków Rudzkich” nosi  Szkoła Podstawowa nr 41 w Rudzie. W poniedziałek (9.12) w placówce odbyła się uroczystość, podczas której społeczność szkolna przyjęła nowe imię oraz wzięła na siebie obowiązek przypominania o górniczej przeszłości swojej małej ojczyzny.

 - To wyjątkowa uroczystość, ponieważ świętujecie nadanie imienia Waszej szkole, a rocznicę tego wydarzenia będziecie obchodzić każdego roku w dzień Barbórki. Jestem przekonana, że ten dzień na zawsze wpisze się w historię tej placówki - powiedziała Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, która odczytała akt nadania imienia szkole.

Na uroczystości nie zabrakło wielu życzeń i podziękowań oraz nawiązań do śląskiej tradycji górniczej.

- To szczególny, historyczny dzień dla naszej szkoły i bardzo się cieszymy, że tą doniosłą chwilą możemy podzielić się z innymi. Ktoś może zapytać, dlaczego nasza społeczność szkolna wybrała imię „Gwarków Rudzkich”? A dlatego, że nasza mała ojczyzna była i jest związana z rozwojem przemysłu górniczego na naszych ziemiach, o czym świadczą liczne fakty historyczne - zaznaczyła Mariola Kajzer, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr  w Rudzie Śląskiej. - Na przykład budynek naszej szkoły mieści się przy ul. Jana Gierałtowskiego, czyli szesnastowiecznego właściciela Rudy, który otrzymał przywilej górniczy, na mocy którego mógł zakładać kopalnie i jest zatem pierwszym górnikiem na tych ziemiach - dodała.


Komentarze