Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Sesja zakończona

23-02-2012, 20:59 Wioletta Tkocz

Sesja RM rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłej Skarbnik Miasta - Lucyny Mróz. Obecna na posiedzeniu poseł Danuta Pietraszewska przedstawiła sprawozdanie z prac sejmu. Radni klubu Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali przyjęcie rezolucji, w której nie zgodzili się z decyzją NFZ o nieprzyznaniu rudzkiej okulistyce kontraktu. Dokument przyjęto jednogłośnie. Zostanie on przesłany: prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, wojewodzie i dyrektorowi oddziału śląskiego NFZ.


Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku. Miasto wystąpi o dofinansowanie na termomodernizację w kwotach:  560 tysięcy zł na Centrum Zarządzania Kryzysowego, 1 280 tysięcy zł na Gimnazjum nr 8 i 1 370 tysięcy zł na Zespół Szkół Specjalnych nr 2. W kolejnej uchwale zabezpieczyli na te cele w budżecie miasta kwotę 3 060 tysięcy złotych.


Radni przyjęli też Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska. Zdecydowali ponadto o przekształceniu dwuletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 przy ul. Glinianej w szkołę trzyletnią. Wynika to ze zmiany ustawy o systemie oświaty, która zakłada, że od 1 września 2012 r zasadnicze szkoły zawodowe będą kształciły uczniów w cyklu trzyletnim.


Kolejne uchwały dotyczyły pomocy społecznej. Radni przyjęli trzyletni  „Program rozwoju pieczy zastępczej” i zdecydowali o przeznaczeniu środków z PFRON, których w tym roku miasto otrzymało o 700 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Dryja poinformował, że komisja rewizyjna  odbyła trzy posiedzenia i wnioskuje o powołanie eksperta pomocnego w wyjaśnieniu sprawy rzekomych nieprawidłowości w pionie finansowym. Przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej Jarosław Kania złożył wniosek  o zawieszenie w czynnościach wiceprezydenta Michała Pierończyka do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych ze sprawą.

 


Komentarze