Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Sesja absolutoryjna

26-06-2012, 22:40 Monika Herman - Sopniewska

Podczas kolejnej sesji Rady Miasta radni udzielili prezydent absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. – Dziękuję radnym, ale przede wszystkim mieszkańcom za okazane zaufanie, szczególnie po tak ciężkim roku jaki mieliśmy – powiedziała tuż po głosowaniu prezydent Grażyna Dziedzic.

Jeszcze w kwietniu pozytywnej opinii dotyczącej wykonania budżetu Rudy Śląskiej za rok 2011 udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Pozytywnej oceny wykonania ubiegłorocznego budżetu dokonała również Komisja Rewizyjna Rady Miasta. „(…) po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonej kontroli materiałów źródłowych (…) Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska absolutorium za 2011 r.” – można przeczytać w uzasadnieniu komisji.

Podczas dzisiejszego głosowania radni opowiedzieli się w większości za udzieleniem absolutorium, choć w czasie dyskusji nad oceną ubiegłorocznego budżetu zdania momentami były podzielone. - Pomiędzy zaplanowaniem wydatków i dochodów w ubiegłorocznym budżecie, a faktycznym ich wykonaniem są różnice. Nie możemy poprzeć takiego wykonania budżetu - mówił Jarosław Kania, przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej RP. - 94% wykonanie budżetu to bardzo dobry wynik. Zajmuje się sprawozdawczością budżetową od 14 lat i nie pamiętam, by wykonanie budżetu wyniosło kiedykolwiek 100% - odpowiadała Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Jarosław Kania stwierdził, że z ubiegłorocznego budżetu poniesiono zbyt mało nakładów inwestycyjnych. Odmiennego zdania był Józef Skudlik, przedstawiciel klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. – Samorządy w Polsce są dziś już wystarczająco zadłużone. Do wydatków trzeba podchodzić zatem racjonalnie, a do realizacji inwestycji przystępować niezwykle ostrożnie - powiedział.

Ostatecznie za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, natomiast 8 było przeciw.

Ubiegłoroczny budżet Rudy Śląskiej był jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach. Dochody miasta wyniosły nieco ponad 507 mln złotych, co stanowiło prawie 94 procent planu, natomiast wydatki zamknęły się w kwocie 488,2 mln zł. – Te dwie liczby nie oddają tego, z czym musieliśmy się zmagać przez cały rok – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Rok 2011 był niezwykle trudny dla rudzkiego samorządu. Nie dość, że miasto było zadłużone na 206 mln zł /kredyty, pożyczki, obligacje/, to jeszcze z powodu zbyt dużych zobowiązań zaciągniętych przez poprzednie władze trzeba było zapłacić zaległe faktury na łączną kwotę 56 mln złotych. Do tego okazało się, że nowe władze miasta muszą się zmierzyć z niedoszacowanym na 60 mln złotych budżetem. Sytuacja finansowa miasta była tak zła, że banki nie chciały z miastem rozmawiać o jakimkolwiek kredytowaniu miasta.

Ta sytuacja wymusiła na nowych władzach Rudy Śląskiej, z prezydent Grażyną Dziedzic na czele, przygotowanie i wdrożenie radykalnego programu racjonalizacji wydatków, w tym ograniczenie niektórych inwestycji. Dzięki podjętym działaniom udało się wydatki bieżące miasta zmniejszyć o prawie 34 mln złotych. Pod koniec 2011 roku okazało się, że efekty tych działań są już widoczne. Zobowiązania miasta z tytułu niezapłaconych faktur udało się zmniejszyć o 30 mln złotych, a zadłużenie o 18 mln zł. Władze miasta poradziły sobie również z niedoszacowaniem budżetu. Dzięki zwiększonym dochodom i ograniczonym wydatkom udało się zrównoważyć dochody z wydatkami. W kasie miasta nie zabrakło pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli i pracowników pozostałych jednostek samorządu.

Budżet Rudy Śląskiej na obecny rok jest już zrównoważony i bardziej proinwestycyjny. Dochody miasta określono na poziomie 534 mln złotych, a wydatki zaplanowano w wysokości 513 mln.

W tegorocznym budżecie miasta sporo środków przeznaczono na inwestycje w mieście. Początkowo na ten cel przeznaczono 66 mln złotych. W następnych miesiącach radni na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic zwiększali środki na inwestycje, najpierw o 7 mln, a następnie o kolejne 6,5 mln. Obecnie w rubryce inwestycje w budżecie miasta zapisano kwotę 80,5 mln złotych. To ponad 27 mln złotych więcej niż w roku 2010.

źródło:UM 

 


Komentarze


28-06-2012, 23:05
ferdek napisał(a):

Znam sprawę idziemy w dobrym kierunku, a jacyś idioci chcieli przywrócić Stanię.