Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Ruszyła poradnia psychologiczna

14-05-2020, 10:43 Joanna Oreł

Przy bielszowickim Szpitalu Miejskim uruchomiona Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży. Jej psychologowie, psychoterapeuci oraz terapeuta środowiskowy udzielają bezpłatnej pomocy dzieciom (od wieku przedszkolnego) i młodzieży do 21. roku życia (pod warunkiem kontynuacji nauki). 

W ramach kontraktu z NFZ poradnia m.in. udziela porad psychologicznych i diagnostycznych oraz wsparcia psychospołecznego. Oferuje także psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz grupową. Realizuje ponadto program oddziaływań terapeutycznych w środowisku domowym pacjenta. 

Z poradnią można kontaktować się w:

- poniedziałki od godz. 8 do 14 (nr tel. 518-756-741, 513-163-868)
- wtorki od godz. 8 do 16 (nr tel. 518-756-213, 513-163-868)
- środy od godz. 11 do 16 (nr tel. 518-756-213, 513-163-868)
- czwartki od godz. 11 do 19 (nr tel. 518-756-381, 518-755-947) i od godz. 16 do 20 (nr tel. 518-756-213)
- piątki od godz. 8 do 14 (nr tel. 518-756-741, 513-163-868).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną obecnie wizyty mogą odbywać się jedynie w formie zdalnej. Aby zarejestrować się telefonicznie, należy przygotować dane: imię i nazwisko dziecka, nr PESEL, a także nr PESEL opiekuna jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, adres zameldowania, zamieszkania dziecka oraz nr telefonu do dalszego kontaktu.


Komentarze