Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Rusza wypłata deputatów

24-10-2017, 10:17 Arkadiusz Wieczorek

19 października senat przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla w wersji uchwalonej wcześniej przez sejm. Zgodnie z rządowym projektem jednorazowe świadczenie w kwocie 10 tys. zł będzie przysługiwać 235 tys. emerytów i rencistów, którzy mieli ustalone prawo do emerytury lub renty i pobierali deputat węglowy na podstawie układów zbiorowych pracy i innych regulacji, a utracili deputaty przed wejściem w życie ustawy. O deputat będą się mogły ubiegać także wdowy oraz sieroty otrzymujące renty rodzinne po uprawnionych do deputatu górnikach – w tym przypadku 10-tysięczną rekompensatę dzieli się proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych do świadczeń po zmarłym górniku.

2,3 mld zł, które zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń, mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa. Pieniądze za pośrednictwem przedsiębiorstw górniczych mają trafić do emerytów do końca 2017 roku. Uprawnieni będą mieli na złożenie wniosku 21 dni od wejścia w życie ustawy. Od decyzji odmownych będzie można się odwołać, a roszczenia do rekompensat będą ważne jeszcze przez rok.

Jakie powinny być kroki po stronie emerystów i rencistów. Będą oni musieli złożyć wniosek o wypłatę deputatu lub oświadczenia, odnośnie zrzeczenia się roszczeń do deputatów, których po wypłaceniu rekompensat nie będą już otrzymywać. Osoby, które otrzymają wypłatę nie będą mogły już zgłaszać roszczeń dotyczących deputatu w sądach (do tej pory pozwy złożyło około tysiąca osób).

Ustawa nie obejmuje w sumie ok. 12 tys. byłych pracowników: Polskiej Grupy Górniczej (6 tys.), Jastrzębskiej Spółki Węglowej (4 tys.) i Spółki Restrukturyzacji Kopalń (2 tys.), którzy przeszli na emeryturę już bez prawa do deputatu. Według Ministerstwa Energii w przyszłym roku spółki węglowe mają rozważyć, czy ich sytuacja finansowa pozwala na wypłatę rekompensat także tej grupie. Te rekompensaty miałby być jednak wypłacane ze środków firm, a nie z budżetu państwa.

Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla w poniedziałek 23 października. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24  października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

 

 

Gdzie pobrać wniosek?

– ze strony internetowej Ministerstwa Energii oraz ze stron spółek węglowych. Mają też być dostępne w kopalniach.

Jakie dane są potrzebne do złożenia wniosku?    
Dane personalne, telefon, nazwę kopalni i spółki węglowej, z której odchodziliśmy na emeryturę, rentę. Do wniosku będą dołączone cztery oświadczenia do podpisania. Składając wniosek należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Gdzie złożyć wniosek?

Uruchomionych zostanie kilkanaście punktów (także w zlikwidowanych kopalniach), a ich wykaz będzie dostępny na stronie internetowej SRK (www.srk.com.pl). Punkty mają być czynne cały tydzień (także w soboty i niedziele) od 8 do 20.

Uruchomionych zostanie kilkanaście punktów na kopalniach należących do PGG. O szczegółach spółka poinformuje na stronie internetowej (www.pgg.pl).


Komentarze


29-10-2017, 08:51
Jo. napisał(a):

Ruszyła wypłata rekompensat ty baranie? - albo przyjmowanie wniosków.