Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Rudzkie „Ptaki” odzyskają blask

28-02-2023, 13:54 admin

Ponad 93 tys. zł otrzyma Ruda Śląska na renowację kolejnej zabytkowej rzeźby. Tym razem konserwacji, a także historycznej kwerendzie, poddane będą „Ptaki” znajdujące się przy ul. Czarnoleśnej. Warto dodać, że na 106 wniosków do Programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023” realizowanego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zgłoszenie z Rudy Śląskiej uplasowało się na wysokiej 4 lokacie. Rozpoczęcie prac zaplanowano na czerwiec br.

- Program „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej” pozwala na pozyskiwanie środków na konserwacje rzeźb współczesnych i odnawianie obiektów upiększających nasze przestrzenie publiczne przy zaledwie 10% wkładzie własnym – tłumaczy prezydent Michał Pierończyk. Do tegorocznej edycji programu zgłoszono z całego kraju 106 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 20 mln złotych. Jedynie 27 wniosków uzyskało wsparcie finansowe. Ruda Śląska pozyskała 93 527,50 zł, co stanowi 89,5% całości zadania.

Rzeźba ustawiona jest równolegle do przebiegu ulicy Czarnoleśnej (naprzeciwko ogródków działkowych) na terenie zieleńca o powierzchni 1,2 ha, powstałego między 1970 a 1980 rokiem w miejscu, gdzie poprzednio istniała hałda pogórnicza. Miejsce to założono najprawdopodobniej z inicjatywy pobliskiej kopalni „Pokój” lub znajdującego się w sąsiedztwie Klubu Sportowego „Pogoń”. Sam obiekt przedstawia stylizowane sylwetki ptaków wzbijających się do lotu. Planowane prace mają za zadanie doprowadzenie rzeźby do właściwego stanu zachowania, co też umożliwi jej ocalenie. Warto dodać, że dofinansowanie obejmuje także odszukanie, potwierdzenie i popularyzację wiedzy na temat pomnika oraz śląskiej rzeźby powojennej.

- Rzeźba „Ptaki” stanowi jeden z ciekawszych przykładów plenerowej rzeźby o cechach abstrakcyjnych, popularnej na terenie Górnego Śląska w latach 70-tych XX wieku – wyjaśnia dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków. - Jej autorstwo łączy się ze znakomitym artystą, szczególnie prężenie działającym w tamtym okresie – Henrykiem Fudali – podkreśla.

- Realizacja zadania jest powiązana z prowadzonym przez miasto projektem „Trakt Rudzki”, który ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych w mieście oraz stworzenie siatki połączeń funkcjonalnych pomiędzy jego dzielnicami – przypomina wiceprezydent Aleksandra Skowronek. Jedno z takich połączeń znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie „Ptaków”.

- To kolejna rzeźba na terenie miasta, którą odnowimy dzięki współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W 2021 roku miasto pozyskało środki na renowację rzeźby Górnika-Olimpijczyka, ulokowanej na pl. Żwirki i Wigury w dzielnicy Ruda – przypomina Łukasz Urbańczyk. Koszt robót wyniósł ok. 63 tys. zł, z czego blisko 55,5 tys. zł pochodziło z dotacji z programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”. W ramach projektu wykonano konserwację rzeźby i postumentu, a także oczyszczono i zabezpieczono nieckę zbiornika, w którym znajduje się rzeźba.

Źródło: UM Ruda Śląska

 


Komentarze