Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Rudzka mapa potencjału solarnego

07-12-2018, 09:22 admin

W których miejscach w Rudzie Śląskiej warto zainstalować panele solarne czy kolektory fotowoltaiczne? Można to już sprawdzić w Internecie. Powstała miejska mapa potencjału solarnego. To praca dyplomowa rudzianina, mgr. inż. Mateusza Poprawy. Dzięki niej każdy bezpłatnie może sprawdzić, na dachu którego budynku opłaca się zamontować ekoinstalacje. Mapa dostępna jest na stronie https://map.nmaps.pl/ruda_slaska.OZUtd3/energia_sloneczna.

Rozwój technologiczny sprawia, że ceny instalacji infrastruktury solarnej stale maleją. Funkcjonują również systemy dopłat dla osób chcących zastosować nowoczesne rozwiązania energetyczne na własnych nieruchomościach. - Inwestycja w panele solarne czy kolektory fotowoltaiczne może znacznie zredukować koszty związane z wykorzystywaniem energii elektrycznej czy produkcją ciepła. Przed przystąpieniem do tego rodzaju inwestycji naturalnym pytaniem jest, czy dach naszej nieruchomości posiada wystarczająco dobre warunki solarne. Aby poznać odpowiedź, wystarczy odwiedzić przygotowaną przeze mnie mapę – mówi Mateusz Poprawa, mieszkaniec Rudy Śląskiej.

Mapa potencjału solarnego powstała jako jego praca dyplomowa. Dzięki wykorzystaniu zarówno danych przestrzennych, jak i klimatycznych, produkt końcowy prezentuje najbardziej prawdopodobne warunki solarne w mieście. - Wykorzystując nowoczesne rozwiązania Geograficznych Systemów Informacyjnych podczas procesu analizy solarnej uwzględniłem między innymi takie czynniki, jak: wysokość obiektów n.p.m., kąt nachylenia dachów (ekspozycję), sąsiedztwo budynków (w tym cienie rzucane przez elementy znajdujące się w bliskim sąsiedztwie dachów, np. inne budynki, drzewa) – wylicza autor mapy.

Ze względu na naturę badanego zjawiska, a więc bezpośredni związek wielkości potencjału solarnego z zachmurzeniem, dane wynikowe zostały skalibrowane z wykorzystaniem danych klimatycznych odnoszących się do lat 2008–2017. - Dzięki uprzejmości firmy smart geomatic mapa solarna została umieszczona w Internecie. W tym celu wykorzystano platformę NMaps Engine, będącą jedną z najnowocześniejszych aplikacji służących do tworzenia i publikowania map w sieci – podkreśla Mateusz Poprawa.

W podstawowym widoku mapy (prezentowanym zaraz po jej otwarciu) można zobaczyć budynki w mieście w technologii 3D. Każdy budynek posiada informacje o wielkości powierzchni dachu (w m2), oraz o powierzchni zajmowanej przez trzy zakresy potencjału solarnego (w m2). Ponadto, wykorzystując podręczny panel (prawy dolny róg), można sprawdzić na powierzchni dachu dokładne miejsca występowania poszczególnych zakresów potencjału solarnego, których wartości opisane są w legendzie mapy. Te informacje pozwalają na wstępną ocenę potencjału solarnego występującego na danej nieruchomości i podjęcie decyzji o zasadności inwestycji w infrastrukturę solarną. - Dzięki ogólnodostępnym informacjom mieszkańcy w prosty sposób są w stanie podjąć decyzje w oparciu o dane przestrzenne, natomiast władze samorządowe mogą planować strategię rozwoju opartą o dodatkowe informacje – zaznacza Mateusz Poprawa.

Energia słoneczna wchodząca w skład odnawialnych źródeł energii stanowi ważny element w dyskusjach ekspertów z branży energetycznej, jak również tych zajmujących się sprawami środowiska naturalnego. Zwiększenie wykorzystania energii dostarczanej przez Słońce może być odpowiedzią na problemy wzrastającego zapotrzebowania energetycznego, degradacji terenów związanej z działalnością górniczą, zanieczyszczenia powietrza wskutek produkcji energii w oparciu o konwencjonalne źródła czy też konieczności dywersyfikacji źródeł energii.

Mateusz Poprawa ukończył studia inżynierskie z gospodarki przestrzennej oraz studia licencjackie i magisterskie z geografii na specjalności GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne). Obecnie pracuje jako młodszy specjalista GIS w firmie smart geomatic.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze