Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Rudzianie złożyli projekty do budżetu obywatelskiego 2022

21-06-2021, 10:19 Joanna Oreł

Do budżetu obywatelskiego na 2022 rok rudzianie zgłosili 51 zadań, w tym 14 dużych i 37 małych. 30 lipca dowiemy się, które z projektów spełniają wymogi uchwały Rady Miasta i zostaną zakwalifikowane do wrześniowego głosowania. Jednocześnie ogłaszane są kolejne postępowania na wyłonienie wykonawców inwestycji z budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

- Chociaż od kilku lat można zgłaszać także tzw. projekty miękkie, np. działania z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych czy sportowych, to zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się projekty twarde, czyli inwestycje, których tym razem dotyczy 50 propozycji – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Wszystkim wnioskodawcom dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie projektów - dodaje.

Po raz kolejny zdecydowana większość zgłaszających projekty skorzystała z platformy elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org. W ten sposób wpłynęło 38 wniosków, natomiast formę papierową wybrano w 13 przypadkach. Najwięcej projektów - 7 - dotyczy dzielnicy Godula. Pozostałe wnioski to Bielszowice (6), Halemba (6), Ruda (6), Bykowina (5), Kochłowice (5), Orzegów (5), Wirek (5), Nowy Bytom (3), Czarny Las (1). Jeden projekt dotyczy całego miasta, a jeden miałby zostać zrealizowany w obiektach zlokalizowanych w dzielnicach: Bykowina, Halemba, Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów i Ruda.

14 propozycji mieszkańcy określili jako projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 290 tys. zł) , a 37 jako małe (z kosztem realizacji do 290 tys. zł). Co istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych.

Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z zapisami uchwały Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Propozycje do budżetu obywatelskiego muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne. Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego będzie weryfikować wnioski do 28 lipca br., a publikacja wykazów projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania nastąpi 30 lipca. Wnioskodawcy będą mieli 5 dni roboczych od ogłoszenia wykazu na ewentualne odwołanie się od decyzji komisji weryfikacyjnej. Ostateczną decyzję podejmie wówczas prezydent miasta po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego. W przypadku uznania odwołania za zasadne wykaz zostanie zaktualizowany.

Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie od 6 do 12 września, za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej – w wyznaczonych punktach. - Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 23 września.

Przypomnijmy, że do budżetu obywatelskiego na 2021 rok rudzianie wybrali 13 zadań. W ostatnich tygodniach zostały ogłoszone postępowania na wyłonienie wykonawców budowy: boisk do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Strefie Aktywności Fizycznej, placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27, piramidy linowej i innych atrakcji na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego, sensorycznego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47, placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21, multifunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 21, placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 i strefy relaksu na osiedlu Ficinus, a także modernizacji boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6. W trakcie produkcji są już natomiast kosze do zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na cele charytatywne, które staną w poszczególnych dzielnicach. Poza tym wykonano już dokumentację ścieżki edukacyjnej w Dolinie Kochłówki oraz Street Workout Parku w Bielszowicach. Ponadto przygotowywane jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy rozbudowy terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica.

W tym roku powstanie również tężnia solankowa przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Bykowina, czyli projekt wybrany do budżetu obywatelskiego na 2019 rok, którego nie udało się wówczas zrealizować. Wykonawca tej inwestycji został już wyłoniony. Wartość zadania to prawie 700 tys. zł, większość tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to dziewiąta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, w 2020 roku - 3 994 000 zł, a w 2021 roku – 4 122 640 zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 8,6 tys.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze