Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska z punktem NFZ

27-04-2022, 12:06 Joanna Oreł

W Nowym Bytomiu uruchomiony został Punkt Obsługi Klientów Narodowego Funduszu Zdrowia. Przy ul. Niedurnego 34 można załatwić sprawy związane m.in. z ubezpieczeniem zdrowotnym, czy skierowaniem na leczenie w sanatorium. Ponadto w punkcie wydawane są Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz można zasięgnąć informacji na temat Internetowego Konta Pacjenta, Profilu Zaufanego oraz aplikacji e-zdrowie. Dotychczas mieszkańcy Rudy Śląskiej musieli w tym celu podróżować do ościennych miast.

- W nowo powstałym punkcie w Rudzie Śląskiej można m.in. w ekspresowym tempie założyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdzić zlecenie ortopedyczne na środki pomocnicze, założyć jakże pomocny w dzisiejszych czasach profil zaufany, złożyć wszelkie dokumenty typu skierowanie do uzdrowiska, formularze, zwroty kosztów leczenia, które my następnie przekierowujemy bezpośrednio do komórek właściwych - wylicza Joanna Skowron, koordynator sali w rudzkim Punkcie Obsługi Klientów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Punkt Obsługi Klientów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Nowym Bytomiu został uruchomiony 27 kwietnia. Czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 16. – Staramy się być blisko pacjenta. Placówka jest bardzo dobrze skomunikowana, nieopodal przystanków tramwajowo-autobusowych. Budynek spełnia wszystkie wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - informuje Piotr Nowak, dyrektor śląskiego oddziału NFZ. To miejsce będzie służyło mieszkańcom, żeby dostęp był jak najlepszy. To idealna lokalizacja, aby taki punkt otworzyć – powiedział podczas otwarcia placówki wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Dla klientów przygotowano trzy stanowiska obsługi, biletomat i system informowania o miejscu w kolejce. Do dyspozycji jest także klimatyzowana poczekalnia z kącikiem dla najmłodszych oraz pokój dla matki z dzieckiem. Punkt jest otwarty na potrzeby osób w spektrum autyzmu, tj. wyposażony w odpowiednio wyciszone pomieszczenie. - Mieszkańcy cenią możliwość załatwiania spraw na miejscu, w swoim mieście, a dla rudzian ten katalog właśnie znacząco się rozszerza. Warto podkreślić, że punkt NFZ został usytuowany w rejonie, w którym znajduje się szereg innych instytucji, jak Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy oddziały banków – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Dziękuję za tę decyzję kierownictwu Funduszu, a także senator Dorocie Tobiszowskiej, która bardzo zaangażowała się w pomysł utworzenia rudzkiego punktu NFZ – podkreśla.

Punkt w Rudzie Śląskiej jest 16 na mapie województwa śląskiego. Pozostałe mieszczą się w: Bytomiu, Chorzowie, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie, Raciborzu, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Tychach, Zabrzu, Zawierciu i Żywcu.

 

Punkty Obsługi Klientów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ realizują obsługę pacjentów w zakresie:

 • udzielania informacji o okresie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawie do świadczeń zdrowotnych w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego,
 • udzielania informacji ogólnych ustnie i pisemnie, m.in. o możliwości załatwienia sprawy oraz statusie sprawy, nowych usługach, przysługujących pacjentom prawach,
 • wyjaśniania niezgodności statusu w systemie eWUŚ – weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego,
 • przyjmowania wniosków oraz wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz certyfikatów tymczasowo zastępujących EKUZ,
 • potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne: przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • przyjmowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • zawierania umów obejmujących dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • przyjmowania interwencji świadczeniobiorców oraz skarg i wniosków w formie pisemnej,
 • promowania i informowania na temat Internetowego Konta Pacjenta, Profilu Zaufanego oraz aplikacji e-zdrowie,
 • przyjmowania wniosków i spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazywania do właściwych komórek Śląskiego OW NFZ: w sprawach ustalenia prawa do świadczeń i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, wniosków o akceptację transportu medycznego w POZ, wniosków związanych z ubezpieczeniem dobrowolnym, w sprawach informacji o udzielonych świadczeniach, nieprawidłowości ujawnionych na podstawie danych zamieszczonych w Internetowym Koncie Pacjenta,
 • przyjmowania wniosków/spraw związanych z realizacją przepisów o koordynacji i opieką transgraniczną i przekazywanie ich do rozpatrzenia do właściwej komórki.

Komentarze