Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska walczy o dotacje

07-03-2024, 13:42 Joanna Oreł

Dokończenie trasy N-S w kierunku południowym, rewitalizacja Szybu Franciszek i Wielkiego Pieca – to inwestycje, na które miasto pozyskało w tym roku wielomilionowe dofinansowanie. Na tym jednak nie koniec. O staraniach miasta w zakresie uzyskania dotacji zewnętrznych rozmawiamy z Aleksandrą Skowronek, wiceprezydent miasta ds. zagospodarowania przestrzennego.

– Niedawno region obiegła informacja o wielomilionowym dofinansowaniu, jakie miasto uzyskało na rewitalizację Wielkiego Pieca. Wydaje się, że w dobie trudnej sytuacji samorządów bez zewnętrznego ,,zastrzyku” finansowego trudno byłoby realizować tak duże inwestycje…
– Ten rok dla Rudy Śląskiej będzie obfity w pozyskiwanie środków zewnętrznych, dlatego też musimy zabezpieczyć wkłady własne w budżecie miasta na realizację konkretnych zadań. Jednym z priorytetów jest budowa trasy N-S – niedawno projekt dotyczący budowy odcinka od ul. Bielszowickiej do autostrady A4 przeszedł pozytywną weryfikację. Na razie przyznano nam ze środków unijnych ok. 143,5 mln zł, ale ostateczna kwota zostanie określona w umowie, którą podpiszemy z Urzędem Marszałkowskim. Łączny koszt to ok. 266 mln zł, a my staramy się o dofinansowanie w kwocie ok. 200 mln zł. To oznacza, że w budżecie miasta na pokrycie wkładu własnego trzeba było zabezpieczyć ok. 60 milionów złotych. Kolejny duży projekt to rewitalizacja Szybu Franciszek, gdzie powstanie Lokalne Centrum Tradycji za ok. 2 mln zł. W tej chwili trwają prace budowlane i remontowe w dawnym budynku administracji. Mamy jednak przygotowaną dużo szerszą, przepiękną koncepcję zagospodarowania całego obiektu. Przewidujemy tam budowę mieszkań wspomaganych oraz komunalnych. Fundusze na powstanie tych pierwszych w kwocie ponad 13 mln zł będą pochodziły z dofinansowania ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach FEŚL 2021-2027, a wkład własny miasta to prawie 2,5 mln zł. Z kolei budowa mieszkań komunalnych będzie kosztowała ponad 9,4 mln zł, z czego 8 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a 1,4 mln zł z budżetu miasta. Będzie to novum na terenie naszego województwa, ponieważ bardzo mało miast decyduje się na to, żeby obiekty o dawnym przeznaczeniu przemysłowym i obiekty zabytkowe przekwalifikować na mieszkania. I tak jak Pani wspomniała, w ubiegłym tygodniu przekazaliśmy, że miasto otrzyma ok. 66 mln złotych z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i ok. 9,5 mln zł z budżetu państwa na rewitalizację, a dokładniej rzecz ujmując na ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych Wielkiego Pieca. Skoro już jesteśmy w Nowym Bytomiu to przypomnę, że właśnie przygotowujemy się do zagospodarowania na nowo rynku. Będziemy aplikować o dofinansowanie na ten cel w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021- 2027 działanie 09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich.

– Mówimy o inwestycjach nawet za kilkaset milionów złotych. A czy miasto próbuje również sięgać po mniejsze pieniądze?
– Oczywiście, że tak. Niedawno złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o dofinansowanie w wysokości 3,5 mln złotych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Planujemy także dokończyć trwający od wielu lat proces rewitalizacji hałdy pomiędzy ulicą Furgoła a Niedurnego. Otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie z unijnego programu LIFE. Ocena była bardzo rygorystyczna, a Ruda Śląska jako miasto na prawach powiatu zdobyła pierwsze miejsce. Dlatego otrzymamy dotację w wysokości ok. 2 mln zł, czyli na całość projektu. Na pewno będziemy jeszcze aplikować o środki do Ministerstwa Sportu m.in. na budowę lub renowację boisk przyszkolnych jak chociażby orlik przy ul. Gwareckiej 2, gdzie czekamy na wyniki konkursu. Mamy jeszcze możliwość ubiegania się o środki z Krajowego Planu Odbudowy dla Zakładów Opieki Zdrowotnej i liczę na to, że nasz Szpital Miejski będzie o nie aplikował. Co ważne, jesteśmy tuż przed stworzeniem nowego planu ogólnego, który zgodnie z nowelizacją ustawy, zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W KPO znajdą się środki dla wszystkich gmin, aby wprowadzić te zmiany. W przypadku naszego miasta mówimy o kwocie ok. 450 tys. zł. Złożyliśmy także wnioski o dofinansowanie w programie Razem Bezpiecznej na przejścia dla pieszych przy ul. Ratowników i Pokoju na kwotę 125 tys. zł i Inicjatywie Antysmogowej na likwidację kotła węglowego i wymianę źródła ciepła na ciepło sieciowe w Zespole Szkół nr 7 na kwotę 250 tys. zł.

– Przygotowujecie się już także do wnioskowania o środki zewnętrzne na kolejne lata?
– Plany są, ale wszystko zależy od tego, jakie konkursy ogłosi Urząd Marszałkowski, ile będzie pieniędzy w puli oraz jakie działania zostaną określone jako priorytetowe. Ponadto oczywiście będziemy chcieli pozyskać kolejne środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej oraz na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej.


Komentarze