Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska w czołówce

11-05-2012, 12:36 Administrator WR

Rudzki MOPS znowu w gronie najlepszych w kraju! Ośrodek po raz kolejny otrzymał wsparcie finansowe na realizację programu aktywizacji społecznej osób bezrobotnych w ramach dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Spośród 33 miast biorących udział w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2012” wyłoniono 24 najlepsze merytorycznie inicjatywy projektowe. Wśród nich znalazła się także Ruda Śląska, otrzymując na realizację zadania dotację w kwocie 110.000 zł. Rudzki projekt ponownie został oceniony jako jeden z najlepszych spośród wszystkich miast i gmin ubiegających się o dotację.

 

Projekt, którego autorem i realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zakłada kompleksową pomoc mieszkańcom Rudy Śląskiej zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu bezdomności lub zagrożenia bezdomnością oraz bezrobocia. Inicjatywa będzie realizowana dwutorowo. Korzyści odniesie bezpośrednio 48 osób oraz cała społeczność lokalna. Nastąpi poprawa stanu i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego we wskazanych przez miasto 10 lokalach socjalnych oraz 2 mieszkaniach chronionych oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej. Wezmą one udział w cyklu zajęć z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, będącym działem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Po ukończonych zajęciach realizowane będą prace społecznie użyteczne na terenie miasta. Zakres prac będzie obejmował prace porządkowe na terenie Rudy Śląskiej, m.in. odśnieżanie w okresie zimowym, sprzątanie otwartych terenów czy likwidację nielegalnych wysypisk śmieci. Projekt ma przyczynić się do wzmocnienia dyscypliny i nabycia nawyków pracowniczych u jego uczestników, co w perspektywie umożliwi im zaistnienie na otwartym rynku pracy. Pozwoli także na poprawę wizerunku Miasta Ruda Śląska poprzez sukcesywne porządkowanie najbardziej zaniedbanych terenów. W założeniu prowadzone działania mają mieć ponadto wpływ na poprawę wizerunku osób bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPS, zwiększenie solidarności społecznej poprzez włączanie uczestników społeczności do pracy w okolicach swojego najbliższego miejsca zamieszkania, a także rozwój szeroko rozumianej odpowiedzialności obywatelskiej za stan miasta.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w podobnych konkursach organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bierze udział od 2007r., systematycznie otrzymując dotacje. Dotychczas udało się otrzymać łącznie 615.000 zł.


Komentarze


28-05-2012, 06:47
ula napisał(a):

prace społeczno użyteczne to wykorzystywanie bezrobotnych ,bo z różnych powodów są klientami mops-u."praca" przeważnie trwa 6 miesięcy,żadnych składek zus ,tylko zdrowotne . O wypadki bardzo łatwo ubezpieczenia żadnego nie ma.Podatków też się nie odprowadza ,praca na "czarno" fundowana,nie refundowana przez rząd.Dzięki wielkie,za takie prace ......!!!!

11-05-2012, 14:59
hanys napisał(a):

Mam mame w Rudzie Slaskiej,ktora ma Alzheimera-potrzebuje natychmiastowej i calodziennej opieki . Ma 84 lata-tato 87. On musi sie o nia troszczyc,bo miejsce w domu opieki spolecznej otrzymuje sie dopiero po 2 latach. Nagroda???????????? Ludzie! -pekne ze smiechu

11-05-2012, 12:57
alicja napisał(a):

gratulacje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!