Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

„Ruda Śląska – koPALnia możliwości”

14-04-2021, 09:06 Joanna Oreł

Ponad 400 razy skorzystano w pierwszym kwartale tego roku z bezpłatnej łaźni w Rudzie Śląskiej, natomiast z pralni 675 razy. Punkty te prowadzone są w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Ruda Śląska – koPALnia możliwości”. Ponadto odbywają się działania aktywizujące, cykliczne zajęcia świetlicowe, warsztaty umiejętności społecznych oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Łączna wartość przedsięwzięcia to ponad 2,7 mln zł. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwa już ponad rok.

„Ruda Śląska – koPALnia możliwości” to projekt, w ramach którego realizowane są trzy programy aktywności lokalnej (PAL): dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia, dla mieszkańców dzielnicy Ruda oraz dla osób borykających się z bezradnością opiekuńczo-wychowawczą.

Pierwszy z programów prowadzony jest na osiedlu Kaufhaus, a jego istotą jest animacja lokalnej społeczności i ożywienie działalności osiedlowej świetlicy, która powstała 13 lat temu w ramach pierwszego projektu unijnego realizowanego przez MOPS. Każdy uczestnik programu ma podpisany kontrakt socjalny i współpracuje z pracownikiem socjalnym oraz lokalnymi animatorami, którzy dwa razy w tygodniu prowadzą spotkania świetlicowe, w tym zajęcia integracyjne i edukacyjne.

- Tematy spotkań są odpowiedzią na potrzeby uczestników. Organizowane są m.in. zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, plastyczne czy rozgrywki sportowe – wymienia Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – W ramach zajęć mieszkańcy stworzyli i pielęgnują ogród znajdujący się przy świetlicy, która jest również miejscem wielu spotkań okolicznościowych – dodaje. Kontynuowana jest też współpraca z ks. Tomaszem Koryciorzem, duszpasterzem osiedla, który od lat wspiera rozwój lokalnej społeczności.

W ramach projektu organizowane są też wyjścia do teatru czy kina oraz jednodniowe wyjazdy edukacyjno-integracyjne do miejsc atrakcyjnych pod względem turystyczno-krajoznawczym na terenie województwa śląskiego. Z kolei dla młodzieży organizowane są treningi piłki nożnej z wykwalifikowanym trenerem. Z inicjatywy młodych zawodników powołano reprezentację osiedla i utworzono amatorską ligę ALF - Asfalciok Liga Fusbal, która skupia coraz więcej drużyn nie tylko z innych dzielnic, ale również z innych miast. - Wspólna praca i zabawa świetnie integrują mieszkańców oraz pokazują, że warto zadbać o rozwój osobisty, jak i estetykę otoczenia – podsumowuje dyrektor MOPS. – Oczywiście ze względu na panujące obostrzenia związane z COVID-19 niektóre inicjatywy musiały zostać zawieszone, a część zajęć realizowana jest z zachowaniem reżimu sanitarnego - dodaje.

Dużym powodzeniem wśród mieszkańców cieszy się także punkt pralniczy, który oferuje bezpłatne usługi prania. Punkt znajduje się przy ul. Pileckiego 23/02 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00. Mogą z niego korzystać mieszkańcy pozbawieni możliwości utrzymania w czystości swojej odzieży, ręczników czy bielizny pościelowej, a także osoby bezdomne.

Pod tym samym adresem działa także łaźnia wyposażona w dwa prysznice oraz środki czystości. Korzystający mogą tam wziąć kąpiel i zostawić swoje ubranie do wyprania i wysuszenia. Łaźnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00 i w piątek od 8:00 do 13:00 lub po wcześniejszym ustaleniu terminu. Punkty te cieszą się niesłabnącym powodzeniem wśród mieszkańców. W pierwszym kwartale tego roku odnotowano już ponad 400 kąpieli, a w 2020 roku z usługi skorzystano 2 tys. razy. Z kolei w ramach punku pralniczego w minionym kwartale wykonano 675 usług prania i suszenia, a w całym ubiegłym roku usługę wykonano prawie 2,4 tys. razy. - Planujemy uruchomienie podobnego punktu pralniczego i łaźni w dzielnicy Ruda – zapowiada Krystian Morys. - Trwają prace przygotowawcze, obejmujące zakup odpowiedniego sprzętu oraz drobne prace adaptacyjne w tym zakresie – mówi.

Przypomnijmy, że celem programu aktywności lokalnej jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników, w tym poznanie sąsiadów, rozwój zainteresowań, nabycie umiejętności ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie, np. w zakresie dyscypliny, komunikacji interpersonalnej czy konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Ważnym aspektem działań jest również nabycie kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim przekonanie o skuteczności zespołowego działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Projekt „Ruda Śląska – koPALnia możliwości” będzie realizowany do końca grudnia 2022 roku.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze