Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska i Uniwersytet Ekonomiczny współpracują dla rozwoju regionu

14-06-2023, 22:05 JO

Rozwój i doskonalenie oferty dydaktycznej, naukowej i eksperckiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to niektóre z celów współdziałania uczelni z Rudą Śląską. Miasto staje się partnerem strategicznym kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości. 13 czerwca br. została podpisana umowa o współpracy.

Zarządzanie miastem musi być oparte na eksperckiej wiedzy i realizowane przez kompetentne kadry. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapewnia oba te czynniki. Z kolei my, jako praktycy pracy samorządowej, możemy wskazywać, jakie projekty mają dla nas największą wagę
i konfrontować je z realnymi problemami miasta
 – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Umowa partnerska z Rudą Śląską potwierdza nasze działania mające na celu upraktycznianie kierunków kształcenia, tutaj konkretnie Gospodarki miejskiej i nieruchomości. Jest także uwidocznieniem trwale zacieśnianej współpracy z samorządami w ramach nowo utworzonego Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów. Zamierzamy wspólnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów w regionie, z myślą o mieszkańcach, studentach i pracownikach – mówi prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jednym z głównych punktów umowy jest objęcie przez Rudę Śląską partnerstwa strategicznego dla kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości. – Będziemy mieć swojego przedstawiciela w Radzie Programowej kierunku, a jego studenci będą mieć możliwość odbycia u nas praktyk. Udzielimy także wsparcia merytorycznego przy pisaniu prac dyplomowych i magisterskich oraz w ramach zajęć Urban & Business Lab. Przedstawiciele miasta poprowadzą również wykłady gościnne z cyklu „Praktycy dla GMiN" – wylicza Aleksandra Skowronek, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego.

Programy studiów powinny być stale uaktualniane, bazować na bieżącej światowej wiedzy naukowej, nowoczesnych metodach kształcenia, bogatych możliwościach wymian międzynarodowych i studiowania w środowisku wielokulturowym, jak również na włączaniu praktyków gospodarczych do kształtowania programów studiów oraz w proces dydaktyczny. Umowa partnerska z Rudą Śląską zbliża nas do tego celu – mówi prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prorektor ds. edukacji i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Współdziałanie w zakresie naukowym i eksperckim obejmie również ustalanie obszarów badań, których wyniki są ważne dla miasta i związanych z nim podmiotów, podejmowanie na tej podstawie projektów badawczych, stosowanych i wdrożeniowych, współpracę w celu pozyskiwania środków finansowych na realizacje projektów, a także konferencje i działania popularyzujące działalność Uniwersytetu i Rudy Śląskiej. Umowa obejmuje też zniżki w opłatach za studia podyplomowe dla wydelegowanych przez miasto pracowników.

Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Miastem Ruda Śląska stanowi sfinalizowanie prac eksperckich i edukacyjnych prowadzonych przez Katedrę Badań Strategicznych i Regionalnych od lat 90. Umowa otwiera nowe możliwości w zakresie praktyk zawodowych dla studentów kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości, w tym w zakresie transformacji miast poprzemysłowych – mówi dr hab. Adam Drobniak, prof. UE, dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów, kurator kierunku studiów GMiN i kierownik wspomnianej Katedry.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze