Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska chce uporządkować reklamy

24-01-2018, 11:38 admin

W Rudzie Śląskiej przygotowywana jest tzw. „uchwała reklamowa”. Określi ona zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Władze miasta chcą, żeby mieszkańcy mieli wpływ na kształt tego dokumentu. W tym celu przygotowana została specjalna ankieta, którą można wypełniać od dziś do 14 marca br.

- Podjęcie „uchwały reklamowej” będzie kolejnym krokiem w dążeniu do zapewnienia ładu przestrzennego oraz zachowania walorów architektonicznych i krajobrazowych w Rudzie Śląskiej. Poprawa przejrzystości przestrzeni publicznych to działanie mogące przyczynić się do wzrostu atrakcyjności miasta nie tylko pod względem walorów estetycznych, ale także inwestycyjnych – podkreśla prezydent miasta, Grażyna Dziedzic.

- Obecność tablic, szyldów i innych form reklamy w przestrzeni miejskiej to trudny temat. Z jednej strony dla wielu osób psują one estetykę miasta, z drugiej przedsiębiorcy chcą informować o swojej ofercie czy lokalizacji – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego. – Dlatego w tej sprawie szczególnie ważny jest dla nas głos mieszkańców, którzy dzięki ankiecie mogą przekazać nam swoje oczekiwania – dodaje.

Podjęcie tzw. „uchwały reklamowej” możliwe jest na podstawie wprowadzonej w 2015 roku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwała określa zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zgodnie z ustawą, Rada Miasta musi najpierw przyjąć uchwałę intencyjną w sprawie przygotowania projektu – w Rudzie Śląskiej nastąpiło to w marcu ubiegłego roku. Dziś rozpoczynają się natomiast badanie ankietowe.

- Dzięki zebranym wynikom można będzie odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu użytkownicy przestrzeni publicznych zgłaszają chęć zmiany ich wyglądu w zakresie nośników reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, a także jakie kroki i rozstrzygnięcia należy podjąć na kolejnym etapie prac nad wspomnianą uchwałą – mówi Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM.

Udział w badaniu ankietowym można wziąć za pośrednictwem Internetu na stronie https://goo.gl/forms/M3y6y6TtiHrseKxn2, a także w sposób tradycyjny, wrzucając wypełnioną ankietę do urny znajdującej się przy Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze w budynku Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II 6. Wersję papierową można otrzymać w BOM. Można ją również pobrać ze strony www.rudaslaska.pl. Data zakończenia badania to 14 marca br. W przypadku pytań, uwag lub propozycji związanych z zagadnieniami dotyczącymi prac nad uchwałą można kontaktować się z Wydziałem Urbanistyki i Architektury (pokój 320, adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl, tel. 32 244 9000 wew. 3203.)

Źródlo: UM Ruda Śląska


Komentarze


17-02-2018, 08:52
kris napisał(a):

hi akurat te reklamy jakoś mi nie przeszkadzają bo nie "widzę" ich,,jestem ślepy na nie,bo na to idzie być ślepym,ale już z jakością powietrza i śmieciami w lasach niedowidzieć nie da się,,proponuję większość środków przeznaczyć na to co nam najbardziej doskwiera