Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Różnice mają być motywacją, a nie przeszkodą

16-05-2024, 16:32 Joanna Oreł

Arkadiusz Pilarz z Koalicji Obywatelskiej został wybrany przewodniczącym rudzkiej Rady Miasta kadencji 2024-2029 – to już wiemy od ubiegłotygodniowej sesji. Teraz postanowiliśmy porozmawiać z zarazem nowym radnym i kierującym pracami RM o jego planach, m.in. jeżeli chodzi o funkcjonowanie Rady i priorytetach w zakresie zbliżających się obrad.

– Po raz pierwszy zasiada Pan w Radzie Miasta Ruda Śląska i od razu został Pan wybrany jej przewodniczącym. Jaką ma Pan wizję współpracy z radnymi?
– Jako nowy przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska wizję współpracy z radnymi opieram na otwartym dialogu i budowaniu mostów niezależnie od politycznych różnic. Najistotniejsze dla mnie jest, aby każda decyzja była wynikiem rzetelnej dyskusji i wspólnego dążenia do tego, co najlepsze dla naszych mieszkańców. Priorytetem jest stworzenie atmosfery wzajemnego szacunku i otwartości na różne punkty widzenia.

– W jaki sposób Pana doświadczenie może w tym pomóc?
– Moje bogate doświadczenie jako przedsiębiorca, które obejmuje zarządzanie zespołami, negocjowanie kontraktów i strategiczne planowanie, przekłada się bezpośrednio na umiejętności niezbędne w roli przewodniczącego Rady Miasta. Zarządzanie firmą wymaga ode mnie nie tylko bieżącego rozwiązywania problemów i zarządzania zasobami ludzkimi, ale również rozwijania wizji rozwoju i realizacji długoterminowych celów, co jest równie istotne w zarządzaniu Radą Miasta. Umiejętność integracji różnych zespołów i kierunków działania w celu osiągnięcia wspólnych celów jest kluczowa, kiedy pracuje się z różnorodnym składem radnych. To doświadczenie pozwoli mi skutecznie integrować działania Rady, aby nie tylko reagować na bieżące wyzwania, ale również proaktywnie kształtować przyszłość Rudy Śląskiej.

– W swojej wypowiedzi w trakcie pierwszej sesji Rady Miasta 9. kadencji zaznaczył Pan, że „Najważniejsze jest dobro naszych mieszkańców. Myślę, że jesteśmy w stanie to wspólnie osiągnąć”. Co to konkretnie oznacza?
– Mówiąc, że „Najważniejsze jest dobro naszych mieszkańców. Myślę, że jesteśmy w stanie to wspólnie osiągnąć”, miałem na myśli przekonanie, że mimo różnych poglądów i przynależności politycznych wszystkich radnych możemy i powinniśmy pracować razem jako Rada Miasta dla dobra mieszkańców. Rozumiem, że różnice między nami są naturalne i nieuchronne, jednak kluczowe jest to, by te różnice nie stały się przeszkodą, ale motywacją do szukania najlepszych rozwiązań dla miasta. Ważne jest, żebyśmy wszyscy pamiętali, że nasza praca ma służyć mieszkańcom i ich potrzebom, a wszelkie działania powinny być podejmowane z najwyższą starannością i odpowiedzialnością, zawsze z nadrzędnym celem, jakim jest poprawa jakości ich codziennego życia.

– Podczas pierwszej sesji wybrano także dwóch nowych wiceprzewodniczących – każdy z Państwa reprezentuje inne ugrupowanie. W jaki sposób planujecie Państwo pogodzić ich interesy?
– Kluczowe będzie szukanie wspólnych, ponadpartyjnych obszarów, które są najważniejsze dla rozwoju i dobrobytu naszego miasta i mieszkańców. Mimo istniejących różnic i moich zastrzeżeń do podejścia PiS do spraw samorządowych, jestem zdeterminowany, aby skupić się na dialogu i współpracy, ponieważ tylko dzięki temu będziemy mogli efektywnie służyć naszej wspólnocie. Zamierzam wykorzystać swoje doświadczenie w budowaniu mostów i zdolności negocjacyjne, aby przekroczyć podziały, identyfikować wspólne cele i starać się o sukcesy, które przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej, niezależnie od ich poglądów politycznych.

– Zamierza Pan coś zmienić pod swoim kierownictwem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Rady Miasta?
– Pod moim kierownictwem, Rada Miasta Ruda Śląska dozna kilku zmian, które mają na celu zwiększenie efektywności i poprawę jakości naszych posiedzeń. Jako priorytet stawiam na wprowadzenie zasad, które zapewnią wzajemny szacunek i kulturę obrad. Zamierzam wdrożyć wytyczne dotyczące komunikacji i dyskusji, aby nawet najbardziej intensywne debaty odbywały się w sposób konstruktywny i z poszanowaniem różnorodności opinii. Chciałbym również uruchomić regularne otwarte forum, gdzie mieszkańcy mogą przedstawiać swoje pomysły, obawy i pytania bezpośrednio do radnych. Ta inicjatywa ma na celu nie tylko zwiększenie przejrzystości, ale także budowanie zaufania i otwartości między mieszkańcami a ich wybranymi przedstawicielami. Te zmiany mają na celu nie tylko usprawnienie procesów operacyjnych Rady Miasta, ale również przybliżenie jej do mieszkańców, by czuli oni, że mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich mieście. Wprowadzenie tych zasad to krok w stronę bardziej odpowiedzialnego i zaangażowanego samorządu, kluczowego dla wzrostu i rozwoju Rudy Śląskiej.

– Jakie Rada Miasta ma plany na najbliższy czas? W związku z powołaniem wiceprezydentów z pewnością podczas najbliższej sesji szykują się personalne zmiany w jej szeregach.
– W najbliższym czasie Rada Miasta Ruda Śląska skupi się na kilku ważnych kwestiach. Podczas najbliższej sesji zostaną zaprzysiężeni nowi radni, którzy dołączą do nas w miejsce powołanych wiceprezydentów – Pani Anny Krzysteczko oraz Pani Aleksandry Skowronek. W agendzie tej sesji znajdą się głównie sprawy bieżące. W okresie międzysesyjnym zajmiemy się planowaniem obchodów Dnia Święta Miasta oraz 65. rocznicy jego urodzin. To wyjątkowy czas, który wymaga odpowiedniej oprawy i zaangażowania, aby odpowiednio uczcić to ważne wydarzenie dla naszej społeczności. Przygotowujemy się również do sesji absolutoryjnej, która zbliża się wielkimi krokami. Jest to kluczowy moment, w którym podsumujemy działalność wykonawczą za miniony rok, co wymaga dokładnej analizy i sprawozdań. Kładę również duży nacisk na odpowiednie przeszkolenie nowo wybranych radnych. Jest to szczególnie ważne, aby każdy z członków Rady miał gruntowną wiedzę o działalności samorządowej, zrozumienie kwestii budżetowych oraz kompetencje niezbędne do efektywnego pełnienia swojej funkcji. Szczególnie w kontekście nadchodzącej sesji absolutoryjnej, kluczowe jest zapewnienie, że wszyscy radni są właściwie przygotowani do podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłości Rudy Śląskiej.

– Dziękuję za rozmowę.


Komentarze