Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Rok szkolny inny niż wszystkie

01-07-2020, 09:25 admin

To miał być czas świętowania szkolnych sukcesów, pożegnania z koleżankami i kolegami oraz radosnego powitania wakacji. Tymczasem w maseczkach, z zachowaniem dystansu i innych zasad reżimu sanitarnego uczniowie rudzkich szkół w piątek (26.06) odbierali świadectwa ukończenia kolejnego roku szkolnego. Rozmawiamy z odpowiedzialną m.in. za oświatę wiceprezydent Anną Krzysteczko o tym, jak wyglądały ostatnie miesiące zdalnej nauki oraz co czeka nas w trakcie wakacji i po ich zakończeniu.

– W tym roku z uwagi na epidemię nie odbyło się tradycyjne zakończenie roku. W jaki sposób zorganizowano odbiór świadectw w przypadku uczniów szkół podstawowych i średnich?
– Placówki oświatowe musiały niestety zrezygnować z tradycyjnych, uroczystych akademii, które zazwyczaj kończyły rok szkolny. Jeżeli już któraś placówka zdecydowała się na organizację jakiegoś ceremoniału, to odbywał się on w dużo skromniejszej formie. Nie mieliśmy w Rudzie Śląskiej ustalonej jednej formuły odbierania świadectw, bo przepisy tego nie regulują. Każdy z dyrektorów musiał sam zdecydować, w jaki sposób to zorganizować, by odbyło się to z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. W niektórych szkołach to rodzice odbierali za uczniów świadectwa. W innych to uczniowie byli umawiani na konkretne godziny.

– Jak Pani podsumuje ostatnie trzy miesiące zdalnej edukacji realizowanej przez placówki oświatowe w naszym mieście? Czy udało się wypracować wspólne rozwiązania, czy ze względu na konieczność wprowadzenia z dnia na dzień nauczania na odległość, można powiedzieć, że był to jeden wielki eksperyment?
– Nauczyciele musieli przejść przyspieszony kurs nauczania na odległość. Aby nabyć odpowiednie umiejętności, korzystali ze szkoleń online, samokształcenia, a także wymieniali się doświadczeniami i pomysłami z innymi nauczycielami. Każda szkoła opracowała własne sposoby i tryb realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Nie było to wcale proste, bo bardzo łatwo można było przeciążyć uczniów nauką i zadaniami do odrobienia. Potrzeba było trochę czasu, zanim udało się to zbilansować. Uważam jednak, że nauczyciele, uczniowie i rodzice „dotarli się” i dobrze sobie poradzili z nową sytuacją. Muszę też wspomnieć o kolejnych kwestiach, bo dobór odpowiednich metod nauczania i programu to jedna sprawa, a kwestie techniczne to druga, równie ważna. Nauczania zdalnego nie da się przeprowadzić bez odpowiedniego sprzętu i dostępu do Internetu. Potrzebne są do tego również odpowiednie umiejętności informatyczne, które nie każdy posiada. Żeby wszystko odbywało się w miarę sprawnie, szkoły użyczały laptopy uczniom i nauczycielom. Ponadto na potrzeby zdalnego nauczania pozyskaliśmy pieniądze na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych. Dzięki pozyskanym środkom w maju zakupiliśmy 40 laptopów. Z kolei w czerwcu zgłosiliśmy się do drugiej edycji konkursu grantowego. Udało nam się pozyskać dotację na zakup kolejnych 66 komputerów. Trafią one do uczniów z rodzin wielodzietnych.

– Czy szykujecie się Państwo – a co za tym idzie także dyrektorzy szkół – do kontynuacji zdalnego nauczania od września? W związku ze spodziewaną drugą falą epidemii coraz częściej pojawiają się takie sugestie, a resort edukacji wprost mówi o tym, że scenariusz ten się sprawdzi. Czy wakacje zostaną zatem poświęcone na dopracowanie systemu zdalnego nauczania w rudzkich szkołach?
– W miniony czwartek w jednym z wywiadów pan premier zapowiedział, że od początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły. Z kolei studenci mają wrócić od października na uczelnie. Dodał, że to jest pewna decyzja. Zobaczymy… Ja byłabym bardziej ostrożna w składaniu takich deklaracji. Obecnie szkoły podsumowują działania podjęte w roku szkolnym 2019/2020 i z całą pewnością wyciągnięte zostaną wnioski do dalszej pracy. Mimo wszystko chcemy być przygotowani na możliwość kontynuowania zdalnego nauczania od 1 września. Mamy na to dwa miesiące – jak to się mówi „aż i tylko”. Musimy dobrze wykorzystać ten czas, dlatego to będą pracowite wakacje.

– Skoro mowa o wakacjach... co roku był to czas, kiedy przeprowadzano remonty w placówkach oświatowych. Które szkoły i przedszkola będą remontowane w tym roku?
– Nie chcę zanudzać Pani Redaktor i Czytelników datami i szczegółami technicznymi, dlatego odpowiem na to pytanie ogólnie. W ośmiu placówkach oświatowych zaplanowaliśmy prace, które pozwolą dostosować budynki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, gwarantujących bezpieczeństwo. W kilku placówkach prace już trwają, niebawem rozpoczną się w kolejnych. Dodatkowo w Zespole Szkół nr 2 planowany jest remont instalacji kanalizacyjnej. Z kolei dzięki dotacji z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wyremontowane zostaną pomieszczenia kuchenne w Szkole Podstawowej nr 27 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Planujemy, by wszystkie prace zostały zakończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

– Czy w tym roku w szkołach realizowane były programy oraz projekty, na które udało się uzyskać środki zewnętrzne?
– W mijającym roku szkolnym placówki rozpoczęły realizację programów finansowanych ze środków zewnętrznych. Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Szkoła Podstawowa nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 otrzymają dofinansowanie z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, które zostanie wykorzystane na zakup książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 27 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 objęte zostaną wsparciem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków. Warto też wspomnieć, że Szkoła Podstawowa nr 16 otrzymała nagrodę za projekt utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szkoła przystąpiła też do kolejnego konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW – „Zielona pracownia 2020”. Ponadto Zespół Szkół nr 6 jest w trakcie realizacji czterech projektów: pierwszy to Erasmus+, który dotyczy zdobywania praktycznych doświadczeń za granicą, drugi to modernizacja pracowni kształcenia zawodowego, trzeci dotyczy poprawy efektywności kształcenia zawodowego, a czwarty podnoszenia poziomu kształcenia ogólnego. Z kolei Zespół Szkół nr 1 realizuje projekt pod nazwą „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” – biorą w nim udział ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 5 i ZS nr 7.

– Ze strony mieszkańców padają pytania o utworzenie klas sportowych w naszym mieście. Czy prawdą jest, że żadna z nich nie powstanie od nowego roku szkolnego?
– Rzeczywiście jest z tym problem, ale jest to niezależne od nas. Utworzenie klas sportowych wiąże się z przeprowadzeniem prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych, awzwiązku z zagrożeniem epidemicznym nie było takiej możliwości. Musimy mieć na względzie przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

– Dziękuję za rozmowę.


Komentarze