Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Rok 2023 w urzędowych statystykach

04-01-2024, 10:07 JO

Prawie 178 tys. wysłanych i ponad 142 tys. odebranych pism, blisko 9800 zarejestrowanych pojazdów, ponad 3 tys. wydanych praw jazdy, ponadto 513 zawartych małżeństw, blisko 1,7 tys. urodzeń dzieci i 1 551 zgonów - tak w skrócie przedstawia się statystyka prac rudzkiego magistratu w 2023 roku.

W minionym roku w Rudzie Śląskiej zarejestrowano urodzenie 1 639 dzieci, w tym 817 dziewczynek i 822 chłopców. Najwięcej dziewczynek otrzymało imię: Julia, Emilia, Zofia, Maja, Zuzanna, Lena i Laura. Dla chłopców rodzice najczęściej wybierali imiona: Jakub, Nikodem, Franciszek, Jan, Antoni, Leon i Kacper. Najrzadziej nadawanymi imionami były: Greta, Aisza, Jagna, Lara, Dalia, Aurora, Lilia, Carmen i Lorena oraz Remigiusz, Mieszko, Kemal, Hugo, Demir, Rajan, Mark, Enzo, Lorenzo i Lew. Ponadto Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 513 małżeństw, z czego 295 były to uroczystości cywilne, w tym 11 ślubów w plenerze. USC zarejestrował też 262 rozwody oraz 1551 zgonów, tj. 97 mniej niż w roku 2022.

W 2023 r. prezydent Miasta Ruda Śląska wydał ponad 1300 zarządzeń. Wraz z zastępcami podczas wizyt w urzędzie przyjął 1330 osób. Rada Miasta obradowała na 13 sesjach, w tym na dwóch nadzwyczajnych. W 2023 r. radni podjęli 207 uchwał. Zgłosili 200 interpelacji i zapytań.

Dochody budżetu miasta w 2023 r. zostały określone na kwotę ponad 1 mld zł. Na podobnym poziomie były wydatki. Środki na inwestycje wyniosły ponad 271 mln zł.

W 2023 r. pracownicy Wydziału Komunikacji wydali ponad 3 tys. praw jazdy i zarejestrowali blisko 9800 pojazdów.

Rudzka Straż Miejska interweniowała w ubiegłym roku ponad 25 tys. razy. Funkcjonariusze ujęli ponad 7,5 tys. sprawców wykroczeń, nałożyli ponad 3,8 tys. mandatów karnych i skierowali do sądu 102 wnioski o ukaranie. Przeprowadzili także 503 kontrole nieruchomości oraz podjęli ponad 150 działań antysmogowych.

Z kolei do Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszono ponad 3 tysiące interwencji. Dotyczyły problemu obecności dzikich zwierząt na osiedlach, uszkodzeń oświetlenia ulicznego, jezdni, chodników, czy utrudnień w ruchu drogowym. Prawie 330 zgłoszeń dotyczyło konieczności wezwania na miejsce zdarzenia koronera w celu stwierdzenia zgonu.

Rok 2023 był kolejnym rokiem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy musieli uciekać ze swojego kraju z powodu wojny. Utrzymywanych i koordynowanych nadal jest kilkadziesiąt miejsc ich zakwaterowania. Ofertę najmu mieszkania socjalnego przygotowano dla 32 rodzin (92 osób) szukających schronienia w Polsce.

Sporo pracy miało także Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, do którego skierowano 1750 pism. Z telefonicznej, osobistej bądź pisemnej porady biura skorzystało ponad 2100 mieszkańców, a jego pracownicy przyjęli 317 zgłoszeń konsumenckich i wystosowali ponad 1000 pism. Sporządzono 30 wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporów. Do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierowano osiem informacji w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Przez cały rok można było odebrać w urzędzie Kartę Dużej Rodziny. Przyznano ją 2271 osobom. Z kolei Rudzka Karta Rodziny 3+ trafiła do 922 osób, a w ramach tego projektu z miastem współpracuje 35 partnerów. Z kolei Rudzka Karta Seniora 60+ trafiła do 852 mieszkańców. W ramach ostatniego programu z miastem współpracuje 105 partnerów.

Według danych na koniec listopada 2023 r. w Rudzie Śląskiej zebrano 50,1 tys. ton odpadów. Największą ich część, bo ponad 25 tys. ton, stanowiły odpady zmieszane, ponad 6,3 tys. ton to biomasa, a 4,2 tys. ton to gruz. Poza tym zebrano ponad 6 tys. ton odpadów wielkogabarytowych oraz 1,2 tys. ton popiołu. W puli odpadów, które zebrano w mieście w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2022 r., znalazło się też 2028 ton szkła, 2211 ton plastiku oraz 1699 ton papieru.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze