Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Rewolucja w Urzędzie - Pit rozliczy za nas Urząd Skarbowy

21-01-2019, 14:25 Arkadiusz Wieczorek / Karina Bibrzycka - US

Po raz pierwszy zeznanie podatkowe PIT zostanie za nas przygotowane przez urząd skarbowy. Z nowego ułatwienia dla podatników nie muszą skorzystać wszyscy ale z pewnością będzie to ułatwienie dla wielu osób.

Przede wszystkim nie będzie już trzeba stać w kolejce w urzędach skarbowych, aby złożyć PIT w terminie. Podatnik będzie mógł się zapoznać z formularzem rozliczenia elektronicznie i go zaakceptować, a jeśli zajdzie taka potrzeba będzie mógł go skorygować.

W tym roku zeznanie podatkowe przygotuje automatycznie system teleinformatyczny na podstawie danych będących w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, między innymi w oparciu o dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i rejestru PESEL, informacje płatników PIT-11 i PIT-8C. System uwzględni również dane przekazane przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły np. ulga na dzieci, nr KRS organizacji pożytku publicznego, na rzecz której podatnik przekazał w ubiegłym roku 1% podatku należnego.

Od 15 go lutego każdemu podatnikowi, który rozlicza się na formularzu PIT-37 przeznaczonym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub PIT-38 – dla osób uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych np. zbycie akcji, zostanie udostępnione takie zeznanie na portalu podatkowym podatki.gov.pl. Po wejściu na portal podatnik musi tylko potwierdzić swoje dane lub je uaktualnić. W tym celu należy przygotować PESEL albo NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017 i kwotę przychodu jednej z informacji od pracodawców, czyli z PIT-11 lub PIT-8c za 2018. Przy sprawdzaniu swojego zeznania należy również zwrócić  uwagę na swoje dane takie jak numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot podatku. Warto też pamiętać, że system przygotowuje zenanie podatkowe do indywidualnego rozliczenia, zatem jeśli chcemy skorzystać z rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, należy takie dane samemu uwzględnić w przygotowanym na portalu podatkowym zeznaniu.  

Pamiętać należy, że to podatnik decyduje o sposobie rozliczenia uzyskanych dochodów i w ramach usługi Twój  e-PIT może w pierwszej opcji po zweryfikowaniu, czy wszystkie dane są zgodne, zaakceptować zeznanie bez zmian. Brak reakcji na przedstawione zeznanie oznacza, że zostało ono zaakceptowane i  jeśli nic nie zrobimy i nie złożymy zeznania papierowo lub poprzez inną z dostępnych form e-deklaracje,  to z dniem 30 kwietnia zostanie takie zeznanie uznane za złożone w ustawowym terminie tj. 30 kwietnia. 

W drugiej opcji możliwa jest  weryfikacja i modyfikacja zeznania w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, zmiana nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego lub uzupełnienie danych, których KAS nie posiada np. uzupełnienie o kwotę odliczenia darowizny na cele kultu religijnego, krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne.

Można też skorzystać z tradycyjnej metody złożenia zeznania podatkowego. Ustawodawca wprowadzający nowe rozwiązanie, uwzględnił sytuację, gdy ktoś nie ma dostępu do internetu. Skorzystanie z e-PITa jest naszym prawem, ale obok elektronicznego rozliczenia istnieją alternatywne, tradycyjne sposoby złożenia zeznania podatkowego. Można złożyć papierowe zeznanie w urzędzie, w Centrum Obsługi, za pośrednictwem Urzędu Pocztowego czy przez bramkę internetową e-deklarację, sami sobie wypełniamy i wysyłamy zeznanie. Jeśli sami przygotujemy zeznanie, to ma ono pierwszeństwo przed zeznaniem fiskusa.

W 2019 roku urząd udostępnia te najbardziej popularne PIT-y – PIT-37 i PIT-38.

Osobom, które same rozliczają podatki, czyli prowadzące działalność gospodarczą, otrzymujące dochody z prowadzonej działalności najmu czy z zagranicy, nie zostanie udostępnione na portalu podatkowym  zeznanie. Dla takich osób to rozwiązanie ma zostać wprowadzone w 2020 roku.

Pamiętać należy, że jeśli zeznanie podatkowe zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej skróceniu ulega  termin zwrotu nadpłaty z 3 miesięcy do 45 dni. 

 

 

Tekst powstał przy współpracy z Urzędem Skarbowym w Rudzie Śląskiej.
 Arkadiusz Wieczorek / Karina Bibrzycka - zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej 

Komentarze