Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Remonty zabytków będą dofinansowane

30-01-2024, 11:39 JO

Siedem inwestycji z zakresu ochrony i konserwacji zabytków zostanie dofinansowanych z budżetu Rudy Śląskiej. Na ten cel władze miasta przeznaczyły prawie 700 tys. zł. Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas ubiegłotygodniowej (25.01) sesji Rady Miasta. - Środki te zostały zarezerwowane w budżecie Miejskiego Konserwatora Zabytków i zostaną przeznaczone m.in. na remonty budynków mieszkalnych i użytkowych. Mam nadzieję, że dzięki temu uda się im przywrócić dawny blask – mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

- Warto przypomnieć, że do 2018 roku zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, miasto mogło dofinansowywać jedynie obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. Po zmianach zapisów ustawowych możliwe jest dotowanie także prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków – tłumaczy Aleksandra Skowronek, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Ponad 42 tys. zł przeznaczono na renowację kapliczki położonej przy ul. Radoszowskiej 21 w Kochłowicach. Dotacja wynosi prawie ponad 99 procent całościowego kosztu remontu tego obiektu. Kapliczka zbudowana została w 1882 roku z fundacji miejscowego gospodarza i jego rodziny. - Prace konserwatorskie pozwolą na poprawę kondycji obiektu i przełożą się bezpośrednio na jego stan zachowania, pozwalając na ocalenie tego istotnego zabytku małej architektury -  mówi dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków.

Dofinansowanie konserwatorskie przyznane zostało także na wykonanie konserwacji więźby dachowej w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 4-4b, który powstał w okresie powojennym jako element jednego z pierwszych zorganizowanych osiedli mieszkalnych w Rudzie. To obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjny, przykryty dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną. Kolejnym budynkiem, który uzyskał dotację konserwatorską jest budynek położony przy ul. Janasa 18 w Rudzie, pochodzący z końca XIX wieku lub początków XX. Jest to jeden z niewielu obiektów na terenie miasta z dekoracją architektoniczną wykorzystującą motywy neorenesansowe. Prace będą polegały na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Planowany koszt remontu to ponad 56 tys. zł, z czego miasto udzieli wsparcia w wysokości 40 tys. zł.

100 tys. zł miasto przekazało na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na wykonaniu renowacji elewacji budynku położonego przy ul. Jana III Sobieskiego 32 w Rudzie. Obiekt ten wchodzi w skład zabudowań kolonii robotniczej „Rudahammer”, wybudowanej w latach 1906-1910 dla pracowników zakładów przemysłowych należących do hrabiego Ballestrema. Wykonanie prac związanych z renowacją elewacji pozwoli na przywrócenie obiektowi historycznego wyglądu oraz wpłynie w sposób pozytywny na jego stan zachowania i stan techniczny. Ogólny koszt prac renowacyjnych wynosi prawie 168 tys. zł, z czego dotacja z budżetu miasta wynosi ponad połowę potrzebnej kwoty.

Fundusze w wysokości 310 tys. zł przyznano także MGSM „Perspektywa”. Dzięki nim odnowioną elewację zyska budynek zlokalizowany przy ul. Raciborskiej 7, wchodzący w skład kolonii robotniczej „Carl - Emanuel” w Rudzie. Dom ten posiada znaczącą ponadregionalną wartość artystyczną. Ogólny koszt prac remontowych to 400 tys. zł, z czego dotacja z budżetu miasta to 160 tys. zł. Dofinansowany zostanie także remont dachu budynku przy ul. Kościelnej 4. Miasto na ten cel przeznaczyło 150 tys. zł, a ogólny koszt remontu wynosi 335 tys. zł.

195 tys. zł dotacji z budżetu miasta otrzyma też Kino „Patria”. Środki zostaną przeznaczone na renowację elewacji budynku. Jest to ponad 97 procent całej kwoty, która jest potrzebna, żeby wykonać remont. Warto przypomnieć, że budynek rudzkiego kina znajduje się przy ul. Chorzowskiej 3 i powstał w 1937 roku. To jeden z najciekawszych w mieście zabytków wzniesionych w okresie międzywojennym w stylu modernizmu. Obiekt ten nigdy wcześniej nie był poddawany pracom renowacyjnym.

W gminnej ewidencji zabytków figuruje 2088 obiektów. Są to nie tylko budynki, także schrony bojowe, krzyże przydrożne, kapliczki, zabudowania industrialne, parki i cmentarze.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze