Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Remont Muzeum

24-08-2012, 12:36 Monika Dworaczek

Pod koniec czerwca ruszył remont Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Odnowione muzeum będzie można zobaczyć na początku października. Znajdujący się w tym budynku Komisariat I Policji zostanie przeniesiony do nieruchomości przy ulicy Mickiewicza.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zleciło wykonanie renowacji elewacji  Miejskiego Muzeum im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Remont elewacji trwa od 27 czerwca i zakończy się najprawdopodobniej na początku października.

 - Mamy nadzieję, że termin zakończenia prac zostanie dotrzymany i już na jesieni będziemy mieli do dyspozycji odnowione muzeum - mówi dr Barbara Nowak, dyrektor muzeum miejskiego.

Prace, które są wykonywane w ramach odnowy elewacji to m.in. czyszczenie powierzchni ceglanej i kamiennej z powłok malarskich, nalotów biologicznych i zabrudzeń atmosferycznych, usunięcie uszkodzonych cegieł, częściowe skucie zniszczonych lub uszkodzonych fragmentów dekoracji, a następnie ich odtworzenie i uzupełnienie, a także przemurowanie i uzupełnianie ubytków cegieł.

- Prace prowadzone są dwutorowo – biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zajmuje się renowacją elewacji, natomiast Wydział Inwestycji Urzędu Miasta będzie wykonywał wewnątrz budynku instalację hydrantową, a po opuszczeniu części budynku przez komisariat policji zostanie wykonany remont wnętrza obiektu - mówi Łukasz Urbańczyk, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej.

Koszt odnowy elewacji to ponad 132 tysiące zł. Środki pochodzą z budżetu miasta. Budynek muzeum  jest elementem zespołu zabudowań patronackich należących do Zarządu Dóbr Ballestremów. Wszystkie te budynki należy wiązać również z architektem Halsem von Poelnitz, który sygnował część zachowanych projektów. W 1912 roku wzniesiono tutaj budynek szkoły dokształcającej i gospodarstwa domowego. W 1914 roku dobudowano do niej halę gimnastyczną, a w 1976 roku utworzono Miejską Izbę Regionalną, działającą przy Towarzystwie Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej.  Placówka w późniejszym czasie  została przekształcona w muzeum społeczne, a  w 1984 roku nadano jej imię Wincentego Chroboka( pierwszego dyrektora muzeum). W 1990 roku na mocy uchwały Rady Miasta Muzeum zostało przekształcone w placówkę miejską. Obecnie Muzeum nosi imię jednego z organizatorów Izby Regionalnej, Maksymiliana Chroboka.

 

 

 


Komentarze