Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Rekordowe zainteresowanie, zdecyduje losowanie

06-09-2017, 14:10 UM Ruda Śląska

Ponad 220 właścicieli budynków jednorodzinnych w Rudzie Śląskiej chce zamontować w nich instalacje odnawialnych źródeł energii. Miasto ogłosiło właśnie wyniki naboru na dofinansowanie 51 takich urządzeń. – Podczas oceny zgłoszeń pod uwagę było branych wiele kryteriów. Pomimo tego, z racji tak dużego zainteresowania mieszkańców, wiele wniosków otrzymało tyle samo punktów. Dlatego o kolejności na liście do dofinansowania będzie musiało zdecydować losowanie – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. Losowanie odbędzie się we wtorek, 12 września br. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

- W zależności od rodzaju wnioskowanej instalacji różne były kryteria oceny złożonych wniosków. Przede wszystkim pod uwagę brane były kwestie techniczne, m.in. takie jak rodzaj paliwa wykorzystywany do ogrzewania domu i do podgrzania wody, przeciętne roczne zużycie energii, czy liczba mieszkańców budynku. Natomiast w przypadku wszystkich wniosków dodatkowe punkty przyznawane były dla tych osób, które przed dwoma laty wzięły udział w ankiecie badającej zapotrzebowanie na takie instalacje – wyjaśnia procedury wyboru instalacji do dofinansowania wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej, a co za tym idzie przyznaniu dotacji, zdecyduje losowanie. Sytuacja taka dotyczy 69 nieruchomości, ubiegających się o łącznie 34 instalacje. – Mamy dobrą wiadomość dla tych wszystkich, którzy w wyniku losowania „nie załapią się” na dofinansowanie. Wszyscy oni zostaną „z automatu” zakwalifikowani do drugiego naboru. O tym, kiedy on nastąpi zdecyduje ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs na wsparcie unijne wykonania takich instalacji. Przypomnę, że pieniądze na instalacje w premierowym naborze również pochodzą ze środków zewnętrznych – informuje Krzysztof Mejer.

Właścicieli nieruchomości, którzy otrzymają teraz dofinansowanie, czeka jeszcze szczegółowy wywiad przeprowadzony przez wyłonionego przez miasto operatora. Przygotuje on dla każdej instalacji program funkcjonalno–użytkowy. Na ich podstawie miasto przeprowadzi procedurę wyłonienia firm, które realizować już będą inwestycje.

W sumie miasto w tegorocznym naborze dofinansuje 51 instalacji, w tym 31 fotowoltaicznych, 15 solarnych oraz 5 pomp ciepła. Taki konkretny podział to wynik wspomnianej już wcześniej ankiety. Na dokładnie taką liczbę konkretnych instalacji miasto pozyskało też środki z funduszy europejskich.

Najważniejszą korzyścią dla mieszkańców, którzy wezmą udział w realizowanym przez miasto projekcie, są relatywnie niskie koszty, jakie będą musieli z tego tytułu ponieść. Tak naprawdę mieszkaniec zapłaci jedynie 15 proc. wartości całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23 proc. w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie. – Pozostałe koszty pokryte zostaną z dofinansowania, które miasto pozyskało ze środków unijnych w łącznej kwocie ponad 1 mln zł. Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostaną od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu takiej inwestycji, bo te bierze na siebie miasto – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Wykonanie instalacji wpisuje się w realizację zarówno Miejskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak i Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030. Dokumenty te zakładają wykorzystywanie i promocję odnawialnych źródeł energii w mieście. Okazuje się, że realizacja 51 instalacji w budynkach jednorodzinnych przyczyni się do poprawy tzw. zysku ekologicznego. Dzięki nim w mieście zredukowana zostanie emisja CO2 w skali roku o 47,3 t oraz pyłu PM10 o 40 kg na rok.

Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku miasto pozyskało ponad 900 tys. zł unijnej dotacji na wykonanie instalacji OZE, a dokładnie instalacji fotowoltaicznych dla trzech obiektów sportowych (basen kryty przy ul. Chryzantem w Rudzie, basen kryty przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hala sportowa w Orzegowie) oraz budynków użyteczności publicznej (budynki Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II oraz przy ul. Niedurnego, siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej przy ul. Hallera). Instalacje przy obiektach sportowych zostały już zrealizowane, a produkowany przez nie prąd wykorzystywany jest do zasilania budynków. Fotowoltaika dla budynków Urzędu Miasta i Straży Miejskiej powstanie w tym roku. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na realizację tego zadania.


Komentarze