Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Raport KMP i PSP

26-04-2012, 17:04 Administrator WR

Dobra praca policjantów i strażaków. W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej stwierdzono mniej przestępstw niż w roku wcześniejszym, a ich wykrywalność była wyższa niż średnia wojewódzka – wynika ze sprawozdania Komendy Miejskiej Policji, z którym zapoznali się radni. Obraz stanu bezpieczeństwa w mieście uzupełniły informacje Prokuratury Rejonowej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

 

W 2011 roku w mieście stwierdzono ogółem 7,5 tys. przestępstw, co oznacza spadek o 217
w stosunku do roku 2010. Wykrywalność wyniosła 65,20%, przy średniej wojewódzkiej 64,4%. Rudzcy policjanci szczególnie skuteczni są w wykrywaniu rozbojów – w tym przypadku wykrywalność
na poziomie 95,90% przewyższa średnią o ponad 20%. Znakomicie radzą sobie również
z wykrywaniem przestępstw związanych z narkotykami – chociaż średnia wojewódzka wynosi aż 97,2%, udało im się ją przekroczyć z wynikiem 99,50%. Warto zauważyć, że Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej może pochwalić się najwyższą wykrywalnością przestępstw w siedmiu podstawowych kategoriach wśród okolicznych miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

Niepokoić może wzrost liczby przestępstw kryminalnych, jednak nie we wszystkich kategoriach.
W 2011 roku stwierdzono więcej zabójstw, rozbojów i kradzieży, zmniejszyła się za to liczba bójek
i włamań. Znacząco spadła liczba przestępstw gospodarczych – z 1394 w 2010 roku do 212 w roku 2011. Dużo mniej było też przestępstw przeciw ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 959 osób , czyli o 150 więcej niż w 2010 r., zostało zatrzymanych na gorącym uczynku.

 

Z 320 do 237 spadła liczba nieletnich sprawców czynów karalnych. Z pewnością duży wpływ miała tutaj działalność profilaktyczna rudzkich policjantów, na czele z programem „Profilaktyka
a Sztuka”. – Nasza praca to nie tylko nakładanie mandatów, ale również wychowywanie młodzieży. Staramy się, aby profilaktyka nie polegała na nudnych pogadankach – podkreśla młodszy inspektor Leszek Surniak, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej.

 

Na drogach więcej było wypadków, a mniej kolizji. Niestety, wiele z tych zdarzeń spowodowanych było przez nietrzeźwych kierowców. Najbardziej niebezpieczna jest ul. 1 Maja, gdzie doszło
do 18% wszystkich zdarzeń.

 

Problemem rudzkiej komendy w 2011 r. było 29 wakatów. Na koniec 2011 roku liczba etatów wynosiła 334, o 17 więcej niż rok wcześniej. Miasto Ruda Śląska w 2011 roku wsparło miejską komendę przekazując 24,5 tys. zł na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy i udzielając zwolnień podatkowych na prawie 38 tys. zł.

- Wakaty to nie tylko rudzki problem, w całym garnizonie śląskim taka sytuacja ma miejsce. Na dodatek ich liczba w naszej komendzie zdążyła już się powiększyć i w tej chwili wynosi 39 – mówi komendant Leszek Surniak.

 

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej odnotowała nieznaczny spadek liczby postępowań –
z 5,6 tys. w 2010 roku do 5,5 tys. w 2011 roku. Systematycznie zmniejsza się liczba zaległych spraw, która osiągnęła poziom najniższy od 6 lat.

 

Do sądu wraz z aktem oskarżenia skierowano ponad 1,5 tys. spraw. O jakości pracy rudzkiej prokuratury świadczy niski wskaźnik uniewinnień – zaledwie 38 z ponad 2 tys. osób osądzonych
w 2011 roku zostało uniewinnionych.

 

Więcej pracy w ubiegłym roku miała Państwowa Straż Pożarna. Wśród 1,4 tys. interwencji podjętych przez strażaków w 2011 roku 67% związanych było z pożarami. Największe ich natężenie przypadło na marzec i kwiecień, a związane było z bezmyślnym wypalaniem traw i nieużytków. Inne interwencje strażaków to m.in. pomoc przy wypadkach drogowych, neutralizacja toksycznych substancji, usuwanie złamanych drzew, prace na wysokości czy usuwanie gniazd owadów. Niestety, pracę strażakom utrudniają kradzieże i dewastacje hydrantów, przez które niemożliwe jest ich natychmiastowe wykorzystanie.


źródło: UM


Komentarze