Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Radni zagłosowali "za" wotum zaufania i absolutorium

23-06-2022, 13:37 Joanna Oreł

Podczas dzisiejszej sesji obecni na sali radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok dla śp. prezydent Grażyny Dziedzic. Przewodniczący poszczególnych klubów już przed głosowaniem nad wotum zaufania zapowiedzieli, że oddadzą głos “za”.

- Klub radnych Solidarni z Rudzianami udzieli pani prezydent zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium. Fakt, faktem - nie zawsze zgadzaliśmy się z panią prezydent, ale konstruktywnie rozmawialiśmy i w pewnym momencie nawet zaczęliśmy się rozumieć. Myślę, że ta współpraca przez tyle lat była bardzo owocna i przyznajemy, że miasto przez te 12 lat zmieniło swoje oblicze, co było zasługą pani prezydent - oceniła Aleksandra Skowronek, przewodnicząca Rady Miasta.

Takie samo stanowisko zajęli przedstawiciele klubów Niezależni Rudzianie, Razem dla Rudy Śląskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. - Jesteśmy w wyjątkowej, smutnej sytuacji jako mieszkańcy miasta i jako Rada Miasta. Zmarła pani prezydent i w tej sytuacji jakiekolwiek dyskusje dotyczące budżetu miasta, bądź też stanu miasta stoją na drugim planie. Jesteśmy w sytuacji, w której w najbliższym czasie będziemy dyskutować na temat przyszłości miasta i jego wizji. W tej sytuacji powinniśmy się skoncentrować na innych sprawach, które są ważniejsze, aniżeli spory polityczne, które prowadzą do dyskusji i do kłótni. W związku z tym klub Prawa i Sprawiedliwości udzieli urzędowi miasta i pani prezydent wotum zaufania - powiedział radny Mariusz Pakuza z klubu radnych PiS.

Przypomnijmy, że podczas 12-letniej prezydentury Grażyna Dziedzic tylko trzy razy uzyskała absolutorium (rządziła bez większości w Radzie Miasta). 


Komentarze