Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Przyszłoroczny budżet miasta został uchwalony

14-12-2023, 22:57 JO

Rudzcy radni przyjęli dziś budżet Rudy Śląskiej na 2024 rok. W przyszłym roku zarówno dochody, jak i wydatki miasta przekroczą ponad miliard złotych. Blisko 150 mln zł przeznaczonych ma zostać na inwestycje. – W tym zakresie to budżet konsolidacji finansów miasta, bowiem ujęte zostały w nim wydatki na kontynuację zadań rozpoczętych oraz realizowanych w większości ze wsparciem środków zewnętrznych. Zabezpieczyliśmy także środki na wykonanie dokumentacji oraz na wkłady własne, które pozwolą na zwiększenie dochodów poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - krajowych i unijnych – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent miasta.

Przyszłoroczne dochody miasta zaplanowane zostały w kwocie 1,043 mld zł, z kolei wydatki na poziomie 1,075 mld zł. Tym samym deficyt miałby wynieść 31,4 mln zł. Pokryty on zostanie w głównej mierze z wolnych środków pochodzących z kredytu zaciągniętego w tym roku. Zadłużenie miasta zgodnie z przyjętymi w budżecie założeniami ma wynieść 367,9 mln zł, co oznacza,  że w stosunku do 2023 r. wzrosłoby jedynie o ok. 900 tys. zł. – Zadłużenie miasta pozostaje cały czas na bezpiecznym poziomie. Świadczy o tym wskaźnik zadłużenia, który w 2024 r. będzie niewiele większy od tego z 2018 r. i wyniesie 35,25% – wskazuje Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Na wydatki inwestycyjne w budżecie na 2024 r. zaplanowano ponad 148,9 mln zł. Władze miasta zamierzają w przyszłym roku stawiać na zielone inwestycje. Ponad 4,1 mln zł ma być przeznaczonych na wykonanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz komunalnych budynkach mieszkaniowych. Kolejnych 9,2 mln zł pochłonąć mają termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkaniowych. Dodatkowo na modernizacje tych ostatnich w uchwalonym budżecie ujęto kwotę 8,3 mln zł.

Po stronie wydatków inwestycyjnych zapisane zostały także środki na zadania z zakresu rewitalizacji. Tu głównym projektem ma być rewitalizacja Wielkiego Pieca Huty „Pokój”, na którą zabezpieczono 15,7 mln zł, a także rewitalizacja Szybu Franciszek oraz jego zabudowań, na co zarezerwowano 5,8 mln zł. Natomiast 1,1 mln zł przeznaczonych ma być na rewitalizację terenów zielonych, w tym nowe zagospodarowanie placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Z kolei 1,8 mln zł ma być wykorzystanych na modernizację dachów obiektów MOSiR, m.in. basenu w Rudzie oraz hali w Nowym Bytomiu. Z kolei największą inwestycją, która ma być w przyszłym roku realizowana w mieście, jest kontynuacja budowy trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej. Na ten cel w budżecie zaplanowano 35,7 mln zł. Z kolei ponad 18,3 mln zł kosztować ma realizowana od ponad roku przebudowa ul. Wolności, a 6,5 mln zł zaplanowano na przebudowę dróg gruntowych.

W budżecie zabezpieczone zostały także środki na zadania, na które jeszcze dwa lata temu nie przeznaczono pieniędzy lub finansowano je w sposób bardzo ograniczony. To dofinansowanie sportu - 3,5 mln zł, dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych - 1,1 mln zł oraz dotacje konserwatorskie – 700 tys. zł.

Na przyszłoroczny budżet trzeba patrzeć także przez pryzmat przyszłorocznych wydatków, które pomimo rosnących dochodów będą wyższe, a w przypadku niektórych pozycji znacząco wyższe. W porównaniu z projektem budżetu na 2023 rok najbardziej wzrosną wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, w tym podwyższenie pensji minimalnej. Jest to kwota  42,4 mln zł. W dalszej kolejności wydatki na komunikację publiczną - 19,4 mln zł oraz zakup mediów, w tym przede wszystkim energii elektrycznej i cieplnej - 8,9 mln zł.

Podczas dzisiejszej sesji rady miasta w głosowaniu za przyjęciem budżetu na 2024 rok zagłosowało 22 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

Tegoroczne dochody budżetu Rudy Śląskiej według stanu na 14 grudnia br. wynieść mają ponad 1,041 mld zł, natomiast wydatki 1,166 mld zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczonych zostanie rekordowe 271,2 mln zł.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze