Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Przed Hutą Pokój zawrzało

08-04-2018, 21:41 Agnieszka Lewko

Około 400 pracowników Huty Pokój wzięło udział w pikiecie, która odbyła się w miniony piątek (6.04) przed bramą zakładu. Manifestacja hutników miała związek m.in. z brakiem porozumienia płacowego, które pomimo udziału mediatora zakończyło się spisaniem protokołu rozbieżności. Mimo tego podczas piątkowej pikiety hutnicy nie doczekali się pojawienia przedstawicieli zarządu ani żadnych deklaracji z ich strony.

- Nie doszliśmy do porozumienia z zarządem huty w sprawie podwyżek płac. Chodzi o 300 zł netto dla członków załogi. Od ostatniej pikiety (5.10. 2017 r. - przyp. red.) rozpoczęliśmy współpracę z zarządem. Obiecaliśmy, że będziemy cierpliwi, jednak zarząd z miesiąca na miesiąc nas zwodził. To co ostatnio dzieje się w Hucie Pokój przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Na spotkaniu z zarządem zamiast obiecanych podwyżek, otrzymaliśmy propozycję całkowitej zmiany regulaminu wynagradzania - wyjaśnił Mariusz Latka, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej WZZ „Sierpień 80” w Hucie Pokój. - Usłyszeliśmy, że mamy zrezygnować z wszystkich dodatków i przywilejów, które jeszcze nam pozostały, czyli: nagrody jubileuszowe, Karta Hutnika, odprawa emerytalna, praca w godzinach nadliczbowych płatna 100 procent, a  w zamian za to otrzymamy podwyżkę płac w wysokości 200 zł brutto. To nie były negocjacje, tylko postawienie nas pod ścianą - dodał.

Przedstawiciele związków zawodowych twierdzą, że po nieudanych mediacjach konflikt między załogą a zarządem się zaostrzył. Jednak każda ze stron ma inne spostrzeżenia co do przebiegu spotkania, które odbyło się 26 marca br. Zarząd Huty Pokój wydał oficjalne oświadczenie, w którym  zarzucił związkowcom rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. W oświadczeniu zarząd wspomina, że nie zaproponował likwidacji Karty Hutnika, a  włączenie tego składnika do podstawy wynagrodzenia, przedstawiony został też projekt zmiany systemu wynagrodzenia ze stawki godzinowej na miesięczną oraz propozycja rozliczania godzin nadliczbowych według zasad Kodeksu Pracy. Ponadto strony nie doszły do porozumienia, jeśli chodzi o postulowane przez związki podwyżki i nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalne. Zaznaczył też, że nie padła kwota 200 zł podwyżki, a po przedstawieniu wyników finansowych przekazano, że żądana kwota 300 zł (netto ani brutto) nie jest możliwa do zrealizowania.

- Na terenie Huty Pokój pojawiły się ogłoszenia, rozwieszane przez Związki Zawodowe. Oświadczamy, że zawarte tam „informacje” są nieprawdziwe. Po przerwie w spotkaniu, strona związkowa nie chciała podjąć dalszych rozmów negocjacyjnych. Rozmowy zakończyły się więc podpisaniem protokołu rozbieżności. Mimo to, Związki Zawodowe otrzymały kolejne zaproszenie na spotkanie na temat poziomu i systemu wynagradzania (9 kwietnia br. - przyp. red.). Od ich dobrej woli zależy, czy chcą znalezienia kompromisu w drodze dialogu. My wszyscy, którym zależy na miejscach pracy i rozwoju naszego zakładu nie dajmy się skłócić - oświadczyli Witold Wójcicki, prezes Huty Pokój oraz Tomasz Szynol, wiceprezes ds. Handlu i Produkcji.


Komentarze


16-04-2018, 21:46
osia napisał(a):

MY wszyscy - to znaczy prezes HUTY POKÓJ Witold Wójcicki oraz Tomasz Szynol-wiceprezes????????

12-04-2018, 17:54
wpg2 napisał(a):

jakby to była prywatna firma to zamknęli by ją i mieli sppokój. ale jakoże jest panstwowa to trzeba ją doić aż zdechnie.

09-04-2018, 17:41
Wpg napisał(a):

Tu niestety nie ma innej opcji jak wjazd na dyrekcja z sztylami do takich baranow tylko argumenty silowe docieraja na kopalniach sie to sprawdza wiec i tu mozna sprobowac przekonac pana prezesa