Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców

25-01-2019, 11:20 admin

W Rudzie Śląskiej z roku na rok wzrasta poziom bezpieczeństwa oraz dbałość o utrzymanie porządku publicznego. Świadczą o tym liczby - w porównaniu do lat ubiegłych spadła liczba wszczętych postępowań, kradzieży samochodów czy zniszczenia mienia. Jednocześnie w ciągu ostatnich pięciu lat o prawie jedną czwartą poprawiła się ogólna wykrywalność sprawców przestępstw. Efekty pracy rudzkich funkcjonariuszy w 2018 roku zaprezentował podczas rocznej odprawy Miejski Komendant Policji – insp. Grzegorz Strzęciwilk.

Jak podkreślił komendant, w ubiegłym roku podejmowanych było wiele działań i akcji, był to rok intensywnej pracy. - Najważniejszym wnioskiem wynikającym ze statystyk jest fakt, że w przeciągu ostatnich 5 lat odnotowaliśmy znaczący spadek postępowań prowadzonych przez rudzką policję – poinformował komendant Grzegorz Strzęciwilk. – W roku 2014 wszczęto ich prawie 4 tys., a w 2018 postępowań było nieco ponad 2,7 tys. – podał. Zmalała również liczba postępowań w zakresie samych przestępstw kryminalnych. W 2014 roku odnotowano ich 3180, a w 2018 już tylko 2043. Oznacza to, że ich liczba spadła o około połowę, przy czym ich wykrywalność poprawiła się z 56 do ponad 67 procent. – Nasze działania w roku 2019 będą kontynuacją wyzwań i zamierzeń, podjętych w roku ubiegłym. Priorytetem dla nas jest bezpieczeństwo na drogach oraz ograniczenie przestępczości kryminalnej. Kładziemy także nacisk na pracę dzielnicowych w terenie i ich częsty kontakt z mieszkańcami – zapowiedział komendant.

Wytrwała praca funkcjonariuszy rudzkiej jednostki Policji na rzecz mieszkańców przyniosła efekty w postaci wzrostu aktywności w ujawnianiu przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz ujmowaniu ich sprawców (wykrywalność w roku 2018 w przypadku przestępstw narkotykowych wyniosła prawie 98%, w przypadku gospodarczych prawie 95%). – Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy spadek liczby przestępstw kryminalnych czy też kradzieży samochodów, co pozwala mi stwierdzić, że w Rudzie Śląskiej można czuć się bezpiecznie – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic. – Mam nadzieję, że wzorem lat ubiegłych, współpraca garnizonu policji z innymi służbami wspierającymi w mieście będzie nadal tak wzorowa i owocna - zauważyła.

Pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa miasta mają z pewnością dodatkowe patrole prewencyjne kierowane w rejony zagrożone. W ubiegłym roku było ich ponad 300. - W trakcie ich przeprowadzania ujawniono prawie 850 wykroczeń, wylegitymowano ponad 1,7 tys. osób, skontrolowano 431 pojazdów, przeprowadzono 250 kontroli stanu trzeźwości, 260 interwencji, a także zatrzymano na gorącym uczynku 7 sprawców – wylicza asp. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy rudzkiej KMP.

Wysoki poziom bezpieczeństwa to również wynik kolejnego porozumienia z Komendantem Szkoły Policji w Katowicach. Dzięki umowie miasto było kontrolowane przez 148 dodatkowych patroli prewencyjnych. Służbę pełniło w nich 148 funkcjonariuszy oraz 296 słuchaczy Szkoły Policji. Na realizację tego przedsięwzięcia miasto przekazało Szkole Policji 20 tys. złotych.

Sytuacja nie przedstawia się tak dobrze w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rok 2018 zamknięto liczbą 125 wypadków oraz ponad 1,3 tys. kolizji. To delikatny wzrost w stosunku do roku 2017. – Na szczęście zmalała liczba nietrzeźwych kierowców – informuje Komendant Miejski Policji. To z pewnością efekt regularnych badań na spożycie alkoholu. Pion ruchu drogowego nałożył o wiele mniej mandatów. Ogółem było ich nieco ponad 5,5 tys., a np. w roku 2016 nałożono ich prawie 11 tys. Policjanci udzielili w 2018 roku pouczeń w 5 tys. przypadków. – Staramy się poprzez różne akcje zwiększać świadomość tego, jak być bezpiecznym na drodze. Do najbardziej popularnych inicjatyw należą spotkania policjantów z przedszkolakami. Budujący jest fakt, że według danych za rok 2018 liczba wypadków, w których sprawcami byli piesi, spadła do 13, rok wcześniej było ich 19 – dodaje. Do innych akcji społecznych prowadzonych przez rudzką Komendę należy “Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczny Senior”, “Nie dla prędkości” czy „Z młodym kierowcą po doświadczenie”. W sumie w ubiegłym roku w ramach działań z zakresu profilaktyki zrealizowano 640 spotkań głównie z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami, w których brało udział ponad 16 tys. mieszkańców. Warto również pamiętać, że po raz kolejny będzie można korzystać z działań realizowanych przez policjantów w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.

Na spotkaniu omówiono również aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której korzysta coraz więcej mieszkańców. Najczęściej zgłaszane w ten sposób wykroczenia to: przekroczenie dozwolonej prędkości (528 potwierdzonych zgłoszeń), spożywanie napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych (134 zgłoszenia) oraz nieprawidłowe parkowanie (35 potwierdzonych zgłoszeń).

Ważnym zadaniem z zakresu bezpieczeństwa było zabezpieczenie szczytu klimatycznego ONZ, odbywającego się w Katowicach. Czterokrotnie powoływano do tego celu Nieetatowe Pododziały Prewencji. – W działaniach z tego zakresu brało aktywny udział 83 funkcjonariuszy z Rudy Śląskiej - mówi Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy rudzkiej komendy.

- Rudzka Komenda Policji może liczyć na współpracę z miastem – podkreśliła prezydent Grażyna Dziedzic. – Tylko w ubiegłym roku jej działania wsparliśmy kwotą blisko 400 tys. zł – zauważyła. Największe środki /150 tys. zł/ przekazano na remont i modernizację Komisariatu nr V, 130 tys. zł na dofinansowanie do zakupu 4 radiowozów, 100 tys. zł na realizację służb ponadnormatywnych. Z kolei za 14 tys. zł zakupiono urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Dräger Alcotest 9510 IR.

W ujęciu statystycznym, każdego dnia 2018 roku policjanci w Rudzie Śląskiej średnio przyjęli 68 zgłoszeń i przeprowadzili 36 interwencji, dokonali zatrzymania 2 osób poszukiwanych i sprawców na gorącym uczynku przestępstwa, spędzili 380 godzin w służbie patrolowej, 246 razy badali stan trzeźwości, legitymowali 117 osób, ujawnili 38 wykroczeń, organizowali 2 spotkania profilaktyczne, w których średnio brały udziały 44 osoby.

Przypomnijmy, że na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje Komenda Miejska Policji oraz 5 komisariatów. W Komendzie pracuje 131 osób, a w poszczególnych komisariatach – 200. Obecnie 14 wakatów czeka na obsadzenie.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze