Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Prezydent z podwyżką wynagrodzenia

01-12-2021, 11:00 Joanna Oreł

1 listopada weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in. podwyżkę dla wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Rudzka Rada Miasta, która ma wyłączną kompetencję do ustalania wynagrodzenia prezydenta, musiała się więc pochylić podczas ostatniej sesji nad projektem uchwały w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla prezydent Grażyny Dziedzic. Ustawodawca dał na to czas trzech miesięcy.

Zgodnie z art. 37 ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw górny ustawowy pułap wynagrodzenia dla prezydentów miast wzrósł z 12 525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto (wraz z dodatkami). Na kwotę tą składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny (30 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), dodatek za wieloletnią pracę (w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego), a także nagrody jubileuszowe i inne przewidziane kodeksem pracy. W przepisach określono, że minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 procent maksymalnego (co najmniej 16 033,2 zł brutto miesięcznie). Rudzcy radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie minimalnej podwyżki dla prezydent Grażyny Dziedzic (wynagrodzenie zasadnicze – 8616 zł brutto, dodatek funkcyjny 2760 zł brutto plus dodatek specjalny, a do tego nagrody jubileuszowe oraz inne składniki wynagrodzenia przewidziane przepisami). – W tej chwili prezydent miasta uzyskuje wynagrodzenie o ponad 5 tys. zł (10 940 zł brutto – przyp. red.) niższe niż wynosi stawka minimalna określona w aktualnie obowiązujących przepisach prawa – mówiła podczas sesji sekretarz miasta Grażyna Janduła-Jonda.

20 radnych było „za” przyjęciem uchwały, czterech wstrzymało się od głosu. Uchwała dotyczy także miesięcy wstecz (od 1  sierpnia), więc podwyżka zostanie wypłacona również za trzy zaległe miesiące.


Komentarze