Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Prezydent odpowiadał na pytania mieszkańców Bykowiny

15-11-2022, 12:32 AW

W poniedziałkowe popołudnie mieszkańcy Bykowiny mieli okazję zadać pytania prezydentowi miasta i jego zastępcom. Rozmawiano przede wszystkim o sprawach związanych z remontami dróg i chodników, odśnieżaniem oraz utrzymaniem terenów przy garażach.

Tradycyjnie na wstępie prezydent przedstawił zebranym sprawozdanie z tego, co obecnie dzieje się w mieście. Wyjaśnił również, jak wygląda stan finansów Rudy Śląskiej. Następnie prezydent Michał Pierończyk skupił się na kwestiach dotyczących samej Bykowiny, inwestycjach i projektach, które zostały już zrealizowane i które są jeszcze w trakcie. Właśnie zakończyły się prace przy wykonaniu alei pomiędzy ulicami Kopalnianą, Sztolniową i Korfantego. W ramach prac powstała nowa ścieżka rowerowa, a równolegle do niej wybudowano chodnik. W centralnej części przebudowany został znajdujący się tu skwer. Mieszkańcy będą mogli latem skorzystać m.in. z ławek i leżaków. Na liście zrealizowanych inwestycji znajdują się także: skwer w Starej Bykowinie oraz rewitalizacja malowniczego ciągu pieszego pomiędzy ulicami Górnośląską, Grzegorzka i Zgrzebnioka. Obie te inwestycje realizowano w ramach budżetu obywatelskiego. W innej części dzielnicy, przy ulicy Szpaków, wyremontowano chodnik i zatoki parkingowe – od przychodni w kierunku ulicy Skowronków. Obecnie trwają jeszcze prace w Miejskim Przedszkolu nr 45 przy ulicy Chrobrego, gdzie modernizowane są pomieszczenia. Opracowywana jest również dokumentacja projektowo-kosztorysowa dostosowania Szkoły Podstawowej nr 23 do wymogów przeciwpożarowych. Przeprowadzana jest także kolejna termomodernizacja – tym razem dotyczy to budynku przy ulicy Jagiellońskiej 3.

Pytania w zdecydowanej większości dotyczyły spraw z pozoru drobnych, ale jednak bardzo ważnych. – Mieszkańcy przede wszystkim pytali o poprawę stanu dróg i chodników, a także ich utrzymanie i odśnieżanie w zimie – najprościej mówiąc, o proste, równe i bezpieczne drogi. Chodziło także o dojazdy i dojście do garaży – podsumowywał spotkanie Michał Pierończyk, prezydent miasta. – Będziemy się starali te wszystkie wnioski i sugestie na bieżąco rozpatrywać i realizować – dodał.

Ze strony mieszkańców pojawiły się m.in. pytania o chodnik przy ulicy Pordzika 16, stan ulicy Otylii (dojazd do garaży) oraz chodnik przy ulicy Szpaków 25 i Szpaków 17. Pojawiły się także zgłoszenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeden z mieszkańców pytał o możliwość utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych przy ulicy Okopowej, kolejny o szansę na ustawienie lustra przy wyjeździe z ulicy Gwareckiej na główną ulicę, w rejonie podziemnego tunelu. – Będziemy te sprawy sukcesywnie przekazywać komisji do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego w Urzędzie Miasta, która przyjrzy się tym propozycjom, zweryfikuje ewentualne zagrożenia i potrzeby w terenie i podejmie odpowiednie decyzje, które będziemy wdrażać na bieżąco – mówił Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta.

Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę na zbyt małą liczbę flag na głównych ulicach miasta podczas Narodowego Święta Niepodległości oraz pomijanie Bykowiny przy ozdabianiu miasta podczas montażu świątecznego oświetlenia. – Przyjrzymy się tej sprawie i jeśli tylko będzie taka możliwość, powiesimy przy kolejnej okazji więcej flag, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie wszystkie latarnie należą do miasta. W przypadku wywieszania flag na latarniach należących do przedsiębiorstwa energetycznego miasto poniosłoby z tego tytułu dodatkowe koszty – mówił prezydent Pierończyk. – W sprawie montażu oświetlenia świątecznego trwają rozmowy, ale w tym roku miasto będzie musiało podejść do tego tematu bardzo oszczędnie – dodał.

Mieszkaniec wieżowca przy ulicy Plebiscytowej 18 apelował natomiast o stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy bloku. – Budynek należy do spółdzielni mieszkaniowej i to ona powinna zwrócić się do miasta w tej sprawie i wówczas być może wspólnie uda nam się znaleźć rozwiązanie tego problemu. Miasto z reguły nie buduje miejsc parkingowych dedykowanych mieszkańcom konkretnego budynku – tłumaczył prezydent.

W imieniu seniorów z Bykowiny jedna z mieszkanek poprosiła o stworzenie dodatkowych zajęć dla tej grupy wiekowej w Centrum Inicjatyw Społecznych „Stara Bykowina”. – Miejska Biblioteka Publiczna realizuje obecnie w tym miejscu kilka projektów dedykowanych seniorom. Wcześniej rzeczywiście w tej placówce odbywały się dodatkowe zajęcia dla tej grupy mieszkańców, ale animator odpowiedzialny za ich organizację był zatrudniony przez stowarzyszenie, które fundusze na ten cel pozyskało ze środków zewnętrznych – mówiła Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta. – W przyszłym roku stowarzyszenia będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki z budżetu miasta na takie działania. Być może w ten sposób uda się poprzez jakieś stowarzyszenie stworzyć projekt i zatrudnić animatora, co pozwoli na poszerzenie oferty dedykowanej seniorom – dodała.


Komentarze