Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Pracują dla innych

21-11-2019, 10:16 Joanna Oreł

Pracownicy socjalni z całego kraju mają w listopadzie swoje święto. Także w Rudzie Śląskiej z tej okazji zorganizowano uroczystości w Miejskim Centrum Kultury. Jednak na tym nie koniec, bo w tym roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali od ministra nagrody i wyróżnienia za prowadzenie łaźni i punktu pralniczego w świetlicy na Kaufhausie.

Obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje obecnie 297 osób, w tym 67 pracowników socjalnych. Od początku roku m.in. przeprowadzili oni 5434 wywiady środowiskowe w celu przyznania różnego typu świadczeń. - Nasi pracownicy na co dzień stykają się z ludzkimi problemami i stawiają czoła biurokracji, dlatego tak ważne jest, by były takie święta jak ta uroczystość, aby był czas na podziękowania, ale i na refleksję - podkreślił podczas środowej (20.11) uroczystości Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Tradycyjnie już podczas gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wręczono kilkanaście statuetek „Wdzięczni za serce”, które trafiły do osób, wspierających działania rudzkiego MOPS-u. Tych nie brakuje. Od początku roku do końca września 2019 roku wsparciem z zakresu ustawy o pomocy społecznej objęto 2582 rodziny, w których przebywa 5315 osób. Zrealizowano też 176 kontraktów socjalnych. Ponadto ze świadczeń rodzinnych skorzystało 8206 rodzin i przyznano pomoc materialną dla 132 uczniów. Z kolei w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+) wsparcie finansowe trafiło aż do 14 428 uczniów, a w ramach programu „500+" do końca września 2019 roku pomoc otrzymało 22 448 dzieci.

Świętowanie Dnia Pracownika Socjalnego nie zakończyło się na obchodach w Miejskim Centrum Kultury. Dzień później, kiedy faktycznie wypada to święto, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród specjalnych i wyróżnień za nietuzinkowe rozwiązania w pomocy społecznej. W gronie tym znaleźli się m.in pracownicy rudzkiego MOPS-u. - Działania przez nas podejmowane zostały w tym roku dostrzeżone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, który przyznał nam wyróżnienie w postaci listu gratulacyjnego za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2019. Otrzymaliśmy wyróżnienie za prowadzenie łaźni i punktu pralniczego z suszarnią w świetlicy projektu „Ruda Śląska dla społeczności lokalnych”. To wyróżnienie bardzo nas cieszy, ponieważ jest swego rodzaju szczególnym potwierdzeniem, że podejmujemy działania w dobrym kierunku - skomentował Krystian Morys.

Przypomnijmy, że najpierw w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus uruchomiono ogólnodostępną pralnię dla mieszkańców, z której w latach 2008-2017 skorzystało kilka tysięcy osób. Po tym sukcesie postanowiono rozwijać program, w ramach którego uruchomiono łaźnię. Udało się na ten cel zaadaptować pomieszczenia przy ul. Pileckiego 23/2, gdzie rozpoczęła działalność świetlica, punkt pralniczy z suszarnią, łaźnia, a także kaplica pw. Św. Brata Alberta. W 2018 roku z pralni skorzystano 1433 razy, a do października tego roku - 2113 razy. Natomiast w ubiegłym roku z łaźni skorzystały 623 osoby, a do października 2019 r. już 1451 osób.


Komentarze