Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Pracownicy socjalni świętowali

22-11-2018, 14:16 Joanna Oreł

Około 300 pracowników socjalnych z Rudy Śląskiej obchodziło niedawno swoje święto. Była to okazja do podsumowania pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który tylko do końca października wsparciem objął 2664 rodziny, w których przebywa 5657 osób. Podczas uroczystości w Miejskim Centrum Kultury wręczono również statuetki „Wdzięczni za serce".

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej pracuje 297 osób. Do jego głównych zadań należy pomoc osobom najuboższym, dzieciom, osobom starszym i niepełnosprawnym, a także realizacja programu rządowego „Rodzina 500+", czy też obsługa m.in. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dodatków mieszkaniowych. Ponadto od tego roku MOPS zajmuje się świadczeniem „Dobry start”. W ramach tego wszystkiego w tym roku (do końca października) ze wsparcia MOPS-u skorzystało 2664 rodzin. By było to możliwe dzięki 70 pracownikom socjalnym, którzy pracują w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a którzy przeprowadzili dotychczas m.in. 6736 wywiadów środowiskowych.

To wszystko podsumowano podczas środowej (21.11) w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. - Dzisiaj swoje święto obchodzi moja kochana rodzina pomocy społecznej. W tym pięknym dniu dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście i że wszystkie trudy, jakie niosą ze sobą nowe obowiązki nakładane na Wasze barki, przyjmujecie z pokorą, że wspaniale je realizujecie. Jestem z Was ogromnie dumna. Kochani, pamiętajcie, że nie tylko w Dniu Pracownika Socjalnego, ale zawsze jesteście w tym mieście bardzo ważni – podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent miasta. - Wasza obecność uświadamia nam, że jesteśmy potrzebni i że wypełniamy ważną misję w społeczeństwie. Nasza siła jako instytucji pomocy społecznej tkwi we wzajemnym uzupełnianiu się w działaniach. Zarówno w ramach współpracy z miejskimi jednostkami, jak i z organizacjami pozarządowymi, Urzędem Miasta, sądem, prokuraturą, placówkami oświatowymi oraz służbą zdrowia i instytucjami kultury. Wszyscy wzajemnie się wspieramy - dodał Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

W rudzkim MOPS-ie pracuje dokładnie 297 osób. To one są osobami pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o pomoc potrzebującym. Jest to więc praca w pewien sposób będąca służbą dla drugiego człowieka. - Wielokrotnie jest tak, że mamy do czynienia z osobami przegranymi i poszkodowanymi, które ze względu na swój stan zdrowia, wiek, chorobę, niepełnosprawność, czy inne dramaty życiowe, potrzebują nasze pomocy. Często w wielu środowiskach te osoby są izolowane lub same się izolują. Nie mogą liczyć na wsparcie. Do takich osób staramy się docierać i wspierać, ale nie tylko materialnie, lecz także poprzez wsparcie psychologiczne, czy wsparcie w załatwieniu różnych spraw urzędowych. Próbujemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te osoby na nowo mogły funkcjonować poprawnie w różnych obszarach życia - tłumaczył Marcin Kompert, pracownik socjalny z rudzkiego MOPS-u.

Często jest to także praca, którą pracownicy socjalni wykonują z narażeniem swojego zdrowia lub nawet życia. - Wchodzimy w różnego rodzaju środowiska, dlatego musimy być odporni na różne sytuacje, a przede wszystkim na stres. Ważna jest także wyrozumiałość oraz wrażliwość, jeżeli chodzi o krzywdę innych osób, bo z tym mamy bardzo często do czynienia - zaznaczyła Sabina Cichecka, także rudzki pracownik socjalny.

Jednak podczas spotkania w MCK-u nie tylko mówiono o roli pracowników socjalnych, ale także podziękowano osobom, które wspierają działania rudzkiego MOPS-u. W tym roku statuetki „Wdzięczni za serce" otrzymali: Antoni Urbanek, prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”; siostra Klara Renata Modzelewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rudzie Śląskiej; siostra Ewa Lemke, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Rudzie Śląskiej; Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej; Grzegorz Strzęciwilk, komendant Komendy Miejski Policji w Rudzie Śląskiej; Andrzej Małysiak, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej; Roman Dymek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego; Bogusław Waćko, prezes MPGM TBS Sp. z o.o.; Wanda Durbacz, prezes stowarzyszenia „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej"; Krystyna Kowolik, koordynator w stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń w Rudzie Śląskiej; Teresa Cisek, prezes Polskiego Związku Niewidomych koło Ruda Śląska oraz Katarzyna Adamek, prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.


Komentarze