Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Pracownicy socjalni świętowali

21-11-2017, 14:08 Joanna Oreł

Po raz 27. w Rudzie Śląskiej świętowano Dzień Pracownika Socjalnego. – Wasza praca socjalna jest wspaniała i za to chcę Wam podziękować. Razem z panią wiceprezydent Krzysteczko wywodzimy się właśnie od Was, z sektora pomocy społecznej. Dlatego Waszą ciężką i solidną pracę bardzo doceniamy – mówiła podczas uroczystości prezydent miasta, Grażyna Dziedzic.

W tej chwili w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 280 osób, w tym 74 pracowników socjalnych, którzy pomagają prawie 3500 rodzinom. – Pracownik socjalny, przeprowadzając wywiad w miejscu zamieszkania osoby będącej w trudnej sytuacji życiowej, rozeznaje potrzeby, które są podstawą do zaplanowania odpowiedniej formy pomocy dla konkretnej rodziny – ale nie tylko materialnej, o którą rodzina najczęściej się ubiega – wyjaśnia Krystian Morys, dyrektor MOPS-u.

Praca socjalna dotyczy m.in. pomagania w załatwianiu spraw urzędowych, doradztwa, pomocy w zacieśnianiu więzi rodzinnych, wsparcia w reintegracji społeczno-zawodowej oraz w zakresie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, pomocy w adaptacji i usamodzielnieniu osób tego potrzebujących, a także wparcia dla osób bezdomnych.

By podsumować te działania we wtorek (22.11) w MCK spotkały się osoby związane z pomocą społeczną. Była to także okazja do wręczenia statuetek „Wdzięczni za serce”.


Komentarze