Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Powakacyjne obrady

30-08-2018, 22:12 Agnieszka Lewko

 Po wakacyjnej przerwie rudzcy radni powrócili na salę obrad. Sierpniową sesję Rady Miasta Ruda Śląska, która odbyła się w czwartek (30.08), zdominowały uchwały dotyczące placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych w Rudzie Śląskiej.  Nie zabrakło także projektów uwzględniających zmiany w budżecie miasta. Wszystkie uchwały zostały podjęte.

Czwartkowa sesja rozpoczęła się nieco inaczej niż zwykle, ponieważ przywitano na niej rudzkich harcerzy, którzy przypomnieli o zlocie w Gdańsku, w którym uczestniczyli z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz o wakacyjnym pobycie w Kuźnicy Brzeźnickiej. W obu miejscach harcerzy odwiedzili przedstawiciele Rady Miasta oraz władz miasta. Podczas sesji podziękowali oni swoim gościom oraz wręczyli podziękowanie na ręce prezydent Grażyny Dziedzic.

- Serdecznie dziękujemy za wsparcie oraz odwiedziny. Mam nadzieję, że nasz hufiec będzie zawsze tętnił życiem. Zapraszamy też do Kuźnicy, czyli naszego kawałka Rudy Śląskiej w województwie łódzkim - zaznaczył Michał Mazur, zastępca komendanta rudzkiego hufca.

W dalszej części sesji radni mogli wysłuchać sprawozdania na temat bieżących prac Sejmiku Województwa Śląskiego, które przedstawiła Urszula Koszutska. Radna poinformowała o uchwałach, jakie podjął w ostatnim czasie sejmik. Następnie, tradycyjnie już, zostało przedstawione sprawozdanie z działalności prezydent w okresie międzysesyjnym, w tym przypadku od 2 sierpnia do 29 sierpnia. W sprawozdaniu znalazły się takie kwestie jak m.in.: rozpoczęcie procedur odbioru trzeciego odcinka trasy N-S od ulicy Bukowej do ul. Kokota. Inwestycja ta jest już praktycznie skończona i nie wykluczone, że kierowcy będą mogli korzystać z trasy już we wrześniu, czyli trzy miesiące wcześniej niż było to planowane. Kolejna kwestia poruszona w sprawozdaniu to przebudowa ul. Piastowskiej, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego, rewitalizacja terenów po dawnej koksowni w Orzegowie, zakończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 16 w Wirku, której koszt wyniósł ponad 4 mln zł.

Przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego radni podjęli szereg uchwał oświatowych, które dotyczyły np. nadania statutu niektórym placówkom czy nadania im imion. I tak Szkoła Podstawowa nr 41 zyskała imię „Gwarków Rudzkich”, a Miejskie Przedszkole nr 37 - „Pracowitych Pszczółek”.

- Nadanie imienia sprawi, że przedszkole uzyska swoją indywidualność i tożsamość, a nazwa ta prezentuje osób przejawiających zamiłowanie do pracy i wytrwałość w wykonywaniu zadań. Pracowita pszczoła będzie wzorem wychowanków, wspierając ich w trudzie codzienności, dodając otuchy przy pierwszych przedszkolnych niepowodzeniach, a w kolejnych latach stanie się wzorem godnym do naśladowania - tłumaczyła Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty.

Uchwały procedowane na czwartkowych obradach dotyczyły m.in. zakupu Wielkiego Pieca Huty „Pokój”, na który wadze Rudy Śląskiej zabezpieczyły pieniądze na pokrycie kosztów związanych z jego zakupem. Zabytek ten stanie się własnością miasta poprzez zamianę nieruchomości z firmą Stalmag, która obecnie jest właścicielem obiektu; ogłoszenia  statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Noclegowniom Miejskim, a także utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uchwały procedowane w kolejnej części obrad dotyczyły m.in. ogłoszenia  statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Noclegowniom Miejskim, a także utworzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ostatnie pojęte uchwały dotyczyły  planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejsc. Tutaj jeden z radnych zażądał wyjaśnień m.in. w sprawie powstania parkingu wielopoziomowego przy ul. Objazdowej.

- Mieszkańcy są dla nas najważniejsi, dlatego jeśli nie wyrażają zgody na parking wielopoziomowy to szanujemy to. Myślę jednak, że taki parking poprawiłby architekturę tego otoczenia, ponieważ garaże wyglądają mało estetycznie - zaznaczyła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.  - Chcę uspokoić mieszkańców , którzy są właścicielami garaży przy ulicy Objazdowej. Obiecaliśmy, że jeśli nie będzie zgody co do budowy parkingu wielopoziomowego, więc go nie zbudujemy. Tak też się stanie.  Odstępujemy więc od budowy parkingu za kościołem św. Pawła, a zbudujemy go w miejscu, które wskazali mieszkańcy podczas jednego ze spotkań. Raczej nie będzie to parking wielopoziomowy. Mamy nadzieję jednak, że spełni oczekiwania mieszkańców - dodał Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Pod koniec obrad radni podjęli uchwały w sprawie podzielenia miasta na stałe obwody głosowania i utworzenia odrębnych obwodów glosowania w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej, a także zgłaszali interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski, wśród których znalazły się:  prośba o montaż monitoringu przy ul. Gierałtowskiego w Rudzie, wycinka uschniętych drzew w okolicy filii biblioteki w Halembie oraz przy cmentarzu w Kłodnicy.


Komentarze