Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Ponad 260 milionów złotych na inwestycje

02-12-2022, 20:22 AW

15 listopada projekt budżetu Rudy Śląskiej na 2023 rok został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i czeka na zaopiniowanie. O jego ostatecznym kształcie zdecyduje Rada Miasta na sesji w dniu 15 grudnia. O głównych założeniach przyszłorocznego budżetu rozmawiamy z prezydentem Rudy Śląskiej, Michałem Pierończykiem.

– Zacznijmy od najogólniejszych kwestii związanych z przyszłorocznym budżetem. Nie jest tajemnicą, że samorządy w Polsce czeka trudny rok i Ruda Śląska nie jest wyjątkiem. Nie będzie łatwo…
– Przyszły rok rzeczywiście będzie trudny. W mojej ocenie będzie to nawet trudniejszy rok niż 2011, kiedy to na początku rządów śp. Grażyny Dziedzic zmagaliśmy się z ogromnym zadłużeniem i musieliśmy mocno zaciskać pasa. Brałem wtedy udział w tej walce o finanse miasta jako pierwszy zastępca prezydenta, więc nie jest to dla mnie nowość. W przyszłym roku trzeba będzie zastanawiać się nad każdą wydaną złotówką. Dochody miasta będą po raz kolejny ograniczane. Okazuje się, że w 2023 r. wpływy z tytułu udziału w podatku PIT będą mniejsze o ponad 11,25 zł mln zł. Miasto nie otrzyma także wcześniej zapowiadanej subwencji rozwojowej szacowanej na kwotę 56,2 mln zł. Zamiast tego do końca tego roku w transzach ma wpłynąć 25,5 mln zł w ramach tzw. uzupełnienia dochodów. W porównaniu do wcześniejszych prognoz zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyszłoroczne dochody będą mniejsze o ponad 65 mln zł.

– Kwoty subwencji i wpływy z podatków maleją, ale rosną niestety wydatki…
– Ciągle rosnące wydatki to duży problem. Każdy obserwuje to we własnym gospodarstwie domowym. W porównaniu z tym rokiem o blisko 10 mln zł więcej dopłacimy za organizację komunikacji miejskiej. Rosną także koszty wszelakich usług, co spowodowane jest galopującą inflacją. Trudno w tej chwili też oszacować skutki dla finansów miasta związane z zimą. Chodzi tu nie tylko o utrzymanie zimowe dróg i chodników, ale także o koszty ogrzewania miejskich jednostek, w tym przede wszystkim placówek oświatowych. W projekcie budżetu miasta zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej, zabezpieczone zostały środki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych do końca maja 2023 r. Wtedy to właśnie kończy się dotychczas obowiązująca umowa z wykonawcą. Do tego czasu miasto będzie musiało przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe i wyłonić firmę, która zajmie się obsługą systemu śmieciowego po 1 czerwca 2023 r. To z kolei będzie miało wpływ na dalszą wysokość opłaty śmieciowej. Więcej środków musieliśmy też zabezpieczyć na wynagrodzenia pracowników. W przyszłorocznym budżecie wydatki mają wynieść 1,051 mld zł, natomiast dochody mają być mniejsze o 115,2 mln zł i wynieść blisko 935,8 mln zł. Planowany deficyt chcemy pokryć emisją obligacji oraz kredytem, a przewidywane zadłużenie na koniec przyszłego roku ma wynieść prawie 371,3 mln zł. Oczywiście są to jak na razie założenia i nie jest przesądzone, że będziemy w pełni korzystać z możliwości takiego zadłużenia. Praktyka ostatnich lat pokazywała, że wskaźnik ten w pierwotnej wersji budżetu był znacznie wyższy niż finalnie na koniec roku. Wpływa na to m.in. poziom realizacji zaplanowanych na dany rok inwestycji.

– Przejdźmy zatem do wydatków inwestycyjnych. Na te w projekcie budżetu miasta zaplanowano ponad 260 mln zł. Na co zamierzamy przeznaczyć te fundusze? – Wydatki na inwestycje to blisko 25 procent całego budżetu, więc całkiem sporo. W pierwszej kolejności realizowane będą inwestycje, na które pozyskaliśmy dofinansowanie oraz te, dla których takie dofinansowanie możemy otrzymać. Najwięcej będą kosztować inwestycje drogowe. W sumie te zadania mają pochłonąć ponad 157 milionów złotych. Prawie połowa tej kwoty to trasa N-S. Będziemy kontynuować trwającą budowę od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Na ten cel zabezpieczamy 43 mln zł. Planujemy też rozpoczęcie budowy kolejnego odcinka trasy N-S, czyli na północ od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. W tym przypadku zarezerwowana kwota wynosi 33 mln zł. W przyszłym roku kontynuowana będzie przebudowa kanalizacji w Halembie oraz przebudowa ul. Wolności w Rudzie. Z nowych inwestycji rozpocząć się ma przebudowa ul. Dworcowej i Przedtorze w Chebziu.

– Inwestycje drogowe to jednak nie wszystko…
– Obecnie trwa budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach. Chcemy, żeby we wrześniu przyszłego roku uczniowie rozpoczęli w niej naukę. To duża inwestycja, na której kontynuację zabezpieczamy kwotę 33,8 mln zł. Kolejną inwestycją oświatową ma być modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36. Podczas rozmów z mieszkańcami często pojawia się temat mieszkalnictwa, dlatego też kolejne prawie 26 mln zł w projekcie budżetu wpisujemy na zadania z tego zakresu. Sztandarową inwestycją ma być kontynuacja budowy nowych mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej w Rudzie, co pochłonie 11 mln zł. W dalszym ciągu prowadzona będzie modernizacja i termomodernizacja budynków znajdujących się w miejskim zasobie mieszkaniowym, a to też spory wydatek. W puli środków przeznaczonych na inwestycje znalazło się także 29,8 mln zł na budowę nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. Są to środki rządowe, które w formie dotacji będą przechodziły przez nasz budżet.

– Budżet obywatelski w Rudzie Śląskiej to od lat bardzo popularna wśród mieszkańców forma wprowadzania zmian w swoim najbliższym otoczeniu. Pomysłów mieszkańcom nie brakuje, czy nie zabraknie w przyszłym roku funduszy na realizację tych zadań?
– Oczywiście, że nie. To bardzo popularna wśród mieszkańców forma wprowadzania w życie swoich pomysłów, przez co w mieście przybywa wiele ciekawych miejsc. W przyszłym roku na zadania z budżetu obywatelskiego chcemy przeznaczyć 4,7 mln zł, więc jestem pewien, że będzie możliwość realizacji wielu kolejnych ciekawych zadań, zaproponowanych przez mieszkańców.

– Fundusze na sport były jednym z głównych tematów w kampanii prezydenckiej. Jak odzwierciedli się to w przyszłorocznym budżecie?
– W projekcie budżetu miasta uwzględniliśmy środki na wsparcie klubów i stowarzyszeń sportowych z miasta w kwocie 3,5 mln zł. Pieniądze te zostaną rozdysponowane w ramach otwartego konkursu. Warunkiem ich przyznania będzie złożenie wniosku spełniającego kryteria formalne i merytoryczne i – co najważniejsze – bo z takim pytaniem często się spotykam – nie ma ograniczeń co do dyscyplin sportowych.

– Kolejny milion złotych ma zostać przeznaczony na nowe zadanie, ważne dla rodziców najmłodszych mieszkańców miasta. Władze miasta postanowiły wspomóc rodziców dzieci uczęszczających do prywatnych żłobków. W jaki sposób?
– Miejsc w żłobkach zawsze jest za mało. Często słyszymy głosy o potrzebie wybudowania, czy otwarcia kolejnej placówki. Takie rozwiązanie w obecnej sytuacji finansowej miasta jest niemożliwe. Mamy jednak na terenie miasta sporo placówek prywatnych i to zamierzamy wykorzystać. Pobyt dziecka w żłobku prywatnym jest oczywiście dla rodzica większym obciążeniem finansowym od pobytu w placówce publicznej, dlatego właśnie takim osobom chcemy wyjść naprzeciw. Planujemy dofinansowanie w kwocie 200 zł miesięcznie, na jedno dziecko, objęte opieką w żłobku prywatnym. W rejestrze takich placówek mamy łącznie 453 miejsca, więc w budżecie miasta na 2023 rok musimy zarezerwować na ten cel ponad 1 mln zł. Jestem przekonany, że wydanie środków na ten cel da dobry efekt.

– Dziękuję za rozmowę.


Komentarze