Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Pomysły na nowe życie skwerów i zieleńców zebrane

12-12-2023, 13:09 JO

Finalizowane są koncepcje zagospodarowania 12 przestrzeni zielonych w Rudzie Śląskiej. Powstają one na podstawie konsultacji z mieszkańcami, które przeprowadzono w październiku i listopadzie br. Przygotowane dokumenty posłużą miastu w przyszłym roku do opracowania dokumentacji technicznej i ubiegania się o fundusze zewnętrzne w ramach rewitalizacji obszarów miejskich oraz w ramach ochrony przyrody i bioróżnorodności.

Pierwszym etapem przygotowania koncepcji były spotkania konsultacyjne, które odbyły się w październiku. Zebrane podczas nich sugestie mieszkańców posłużyły do opracowania wstępnych koncepcji, które omówione zostały podczas kolejnych spotkań w listopadzie br. To na ich podstawie powstały ostateczne koncepcje zagospodarowania wymienionych miejsc. Posłużą one władzom Rudy Śląskiej w przyszłym roku do opracowania dokumentacji technicznej i ubiegania się o fundusze zewnętrzne w ramach rewitalizacji obszarów miejskich oraz w ramach ochrony przyrody i bioróżnorodności.

- Dziękuję wszystkim mieszkańcom za udział w konsultacjach oraz za zaangażowanie w cały proces tworzenia niezbędnej dokumentacji. Przekazywane uwagi oraz opowiedziane historie miejsc objętych naszym projektem wiele wniosły w przygotowanie ostatecznych rozwiązań. Dziękuję także Śląskiemu Ogrodowi Botanicznemu, który odpowiadał za przygotowanie koncepcji i przeprowadzenie konsultacji za modelową współpracę – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Koncepcje zagospodarowania powstały dla 12 przestrzeni zielonych, którymi są: zieleniec przy ul. Piastowskiej, skwer przy ul. Dunajewskiego 1, plac Żwirki i Wigury, zieleniec przy ul. Karola Goduli 28, park im. Adama Mickiewicza, skwer przy ul. Orzegowskiej/Hlonda, skwer na Placu Szkolnym, zieleniec przy ul. 1 Maja/Magdziorza, zieleniec przy ul. Różyckiego, skwer przy ul. Kokota/Cynkowej, zieleniec przy Domu Kultury w dzielnicy Bielszowice, zieleniec przy kościele w dzielnicy Bielszowice.

Większość lokalizacji znajduje się obszarach rewitalizacji wyznaczonych w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Ruda Śląska do roku 2030. Partnerem miasta w opracowaniu koncepcji jest Śląski Ogród Botaniczny. – Ten etap finansujemy z własnych środków, natomiast na samą renowację chcemy w przyszłym roku ubiegać się o fundusze zewnętrzne w ramach rewitalizacji obszarów miejskich oraz w ramach ochrony przyrody i bioróżnorodności – informuje wiceprezydent Aleksandra Skowronek.

Przywrócenie do życia 12 terenów zielonych w mieście to kolejne tego typu działania realizowane przez władze miasta. - Rewitalizację miejskich podwórek i skwerów rozpoczęliśmy w 2014 roku i od początku włączyliśmy w nią mieszkańców. W 2015 roku opracowaliśmy program renowacji podwórek, następnie pozyskaliśmy środki unijne, by w latach 2018-2020 zmodernizować 11 lokalizacji – przypomina prezydent Michał Pierończyk.

Wspomniany program renowacji podwórek w Rudzie Śląskiej w momencie powstania był rozwiązaniem unikatowym na skalę ogólnopolską. W wyniku jego realizacji w latach 2018 – 2020 odnowione zostały podwórka: u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odrodzenia, przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a, przy ul. Podgórze 5-15, przy ul. Dąbrowskiego 7, 9 i 11, przy ul. Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej, przy ul. Strażackiej/Kałusa, przy ul. Niedurnego 28, w rejonie ul. Sobieskiego, przy ul. Matejki 2–12, przy ul. Matejki 7, 9/Górniczej/Wesołej oraz przy Sienkiewicza 11, 13, 13a.

Przy rewitalizacji rudzkich podwórek wykorzystany został potencjał mieszkańców. - To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców są wyróżnikiem naszego programu renowacji podwórek. Projekt dotyczył w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian. Mieszkańcy nie tylko brali udział w konsultacjach, staraliśmy się angażować ich także w prace rewitalizacyjne – podkreśla Michał Pierończyk.

Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana była w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym zajmował się RAR Inwestor Sp. z o.o. Projekt „miękki” zakładał aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną - etap 1” to ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 4,1 mln zł. Natomiast wartość „miękkiego” projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka” to ponad 819 tys. zł, a dofinansowanie – 778 tys. zł.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze


04-01-2024, 19:58
kuric napisał(a):

Jak zwykle zapomniano o Halembie Skwer przy bibliotece ( dawny dom kultury )to jedno wielkie NIC resztki z=żywopłotu samosiejki a obejście to szkoda gadać ,ciekawe kiedy były konsultacje na ten temat.