Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Pomagamy doznającym przemocy

22-09-2021, 08:08 AP

Popychanie, poniżanie, izolowanie, bicie, szarpanie, wyzwiska, wulgaryzmy…Najczęściej dzieje się to „za zamkniętymi drzwiami”, gdzie sprawca ma przewagę, kontrolę i czuje się bezkarny. To przemoc, która wciąż stanowi ogromny społeczny problem. Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomaga osobom pokrzywdzonym i doznającym przemocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej powstał w styczniu 2008 roku. Od początku swojej działalności udziela wsparcia i pomocy osobom doznającym przemocy. To pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, terapeutyczna, interwencyjna czy doradcza.

– Udzielane przez psychologa wsparcie ma na celu rozładowanie narastających emocji i kryzysów psychicznych. Pomaga ono w podjęciu wielu trudnych, ale często kluczowych decyzji życiowych. Pomoc może mieć charakter jednorazowy jak również trwać kilka tygodni. Zatrudnieni w ośrodku specjaliści w swojej codziennej pracy wykorzystują szeroki wachlarz metod i narzędzi. Począwszy od wspierającego kontaktu indywidualnego, poprzez pracę w ramach konsultacji par, na zajęciach grupowych kończąc – wyjaśnia Rafał Szpak dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

– Zgłaszające się po pomoc osoby mogą liczyć na doświadczonych pracowników socjalnych, którzy w sytuacji tego wymagającej skierują klienta do specjalistycznego ośrodka celem zabezpieczenia doraźnego schronienia. Ponadto dla klientów ośrodka dostępny jest radca prawny, który pomaga w przygotowaniu pism do sądu, policji oraz w zredagowaniu odpowiedzi na pisma procesowe kierowane do klientów OIK – dodaje Rafał Szpak.

Oferta Ośrodka obejmuje działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie. Warunkiem skorzystania z oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest przyznanie się osoby stosującej przemoc domową do jej stosowania, a także chęć zmiany swojej postawy.

Poza kontaktem osobistym OIK udziela wsparcia i pomocy poprzez zdalne formy komunikacji. Ten rodzaj kontaktu był dostosowany do niełatwej rzeczywistości w czasie trwającej pandemii COVID-19. W związku z doświadczeniami związanymi z licznymi obostrzeniami (kwarantanną, izolacją domową, nauką zdalną dzieci itp.) w okresie wzmożonej zapadalności na COVID-19 oraz możliwością kolejnych ograniczeń covidowych jakie mogą wystąpić na jesieni, władze Miasta podjęły decyzję o udziale w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.. Zgłoszony projekt ma charakter profilaktyczno-edukacyjny. Ma on zwrócić uwagę mieszkańców na zjawisko przemocy.

– Celem programu jest  uświadomienie mieszkańcom, że izolacja domowa spowodowana pandemią, nie stanowi przyzwolenia dla sprawcy na jego działanie i w żadnym wypadku nie powoduje jego bezkarności. Program przypomina o możliwościach „tu i teraz” jakie mają osoby doznające przemocy, ale także przygotowuje na to, co może nastąpić za kilka tygodni lub miesięcy – tłumaczy Rafał Szpak.

Niewątpliwą wartością programu jest współpraca jednostek i służb zajmujących się działaniami antyprzemocowymi. W szczególności Ośrodka Interwencji Kryzysowej (odpowiedzialnego za przygotowanie projektu), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wydziału Oświaty, Wydziału Zdrowia, a także Policji i Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej.

Obecnie w OIK prowadzone są dwie grupy edukacyjno-profilaktyczne dla kobiet zagrożonych lub doświadczających przemocy, a od 20 września ruszy grupa wsparcia dla kobiet. W każdy poniedziałek września w Ośrodku odbywają się warsztaty dla pedagogów i psychologów szkół podstawowych, a w październiku odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje warsztaty w formie:

grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie,

grupy edukacyjno-profilaktycznej dla kobiet zagrożonych przemocą,

grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc,

szkolenia o tematyce antyprzemocowej adresowane do pracowników instytucji miejskich.


Komentarze