Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Pomagają od 10 lat

15-12-2017, 12:28 Joanna Oreł

8 tys. osób, które doznały przemocy, a którym podano pomocną dłoń, udzielenie schronienia dla ok. 500 osób, wdrożenie ok. 255 niebieskich kart oraz ok. 4 tys. usług pracowników socjalnych na rzecz osób, które doznały przemocy, bądź są w nią uwikłane, a także ok. 1500 osób, którym udzielono porady prawne. To tylko wycinek z 10-letniej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Ślaskiej. Z okazji jubileuszu w Miejskim Centrum Kultury zorganizowano konferencję na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa od stycznia 2008 roku. Obecnie pracuje w nim 18 osób. Głównymi zdaniami OIK jest udzielanie pomocy: prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, pedagogicznej i socjalnej, a w szczególności osobom, doświadczającym przemocy domowej.

– Aby osoba doświadczająca przemocy mogła poradzić sobie z sytuacją, w której się znalazła, potrzebuje skutecznych działań z zewnątrz, ukierunkowanych na uruchomienie jej sił i zasobów osobistych. Oprócz tych o charakterze formalnym, czyli wiążących się z posiadaną wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami, niezwykle ważna jest zdolność empatycznego spojrzenia na cierpiącego człowieka przez pryzmat jego indywidualnego świata. Dlatego pracownicy naszego ośrodka czynią wiele starań, by ciągle rozwijać się, podwyższać swoje kwalifikacje, a zespół, który tworzymy, jest zespołem kreatywnych i doświadczonych pracowników – podkreślała podczas jubileuszowej konferencji dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Małgorzata Zegan. – Pragnę podziękować całemu zespołowi za oddanie i serce, którymi obdarzacie innych. Dziękuję za codzienną troskę o naszych mieszkańców. Za to, że nikogo nie zostawiacie bez pomocy. Każda osoba nieradząca sobie z problemami znajdzie tu zrozumienie, poradę i wsparcie – dziękowała w imieniu prezydent miasta, naczelniczka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Mirosława Gamba.

Prócz podziękowań, jubileusz był okazją do zorganizowania konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z perspektywy 10-letniego doświadczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej”.


Komentarze