Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Podwórka nabrały blasku

23-07-2019, 12:23 admin

Kompleksowa rewitalizacja kolejnych dwóch rudzkich podwórek dobiegła końca. Przy ul. Dąbrowskiego w Wirku oraz pomiędzy ul. Hlonda, Bytomską i Grunwaldzką w Orzegowie powstały: plac zabaw, strefa aktywności dla młodzieży, siłownia plenerowa oraz miejsca spotkań dla mieszkańców. Nasadzone zostały także rośliny oraz wybudowano nowe oświetlenie LED-owe. W tym roku zrewitalizowane zostaną jeszcze dwa podwórka – jedno przy ul. Strażackiej i Kałusa w dzielnicy Wirek, a drugie przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu.

- Renowację podwórek rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Wtedy też zrewitalizowaliśmy trzy przestrzenie. W tym roku natomiast w planie renowacji znalazły się kolejne podwórka, a do 2020 r. zrewitalizowanych zostanie ogółem 11 lokalizacji. Na cel ten przeznaczymy ponad 7,4 mln zł, z czego prawie 4,1 mln zł zwróci nam Unia Europejska – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

W przypadku podwórek przy ul. Dąbrowskiego 7,9 i 11 oraz przy ul. Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej rewitalizacja trwała 4 miesiące. Były to największe przestrzenie z pięciu przeznaczonych w tym roku do rewitalizacji, a zakres robót dodatkowo powiększony został o przebudowę sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W ramach inwestycji powstały miejsca aktywności dla mieszkańców, nasadzone zostały rośliny ozdobne, a kolejne nasadzone będą już jesienią. Obie przestrzenie oświetlono nowoczesnym oświetleniem LED. Dodatkowo na podwórku w Wirku powstał plac zabaw, natomiast w Orzegowie wybudowana została siłownia napowietrzna.

Na terenie dwóch kolejnych inwestycji – przy ul. Strażackiej 12/Kałusa 18-28 w dzielnicy Wirek oraz Niedurnego 28 w dzielnicy Nowy Bytom - prace rozpoczęły się w lipcu br., a wykonawca na realizację zadania ma 4 miesiące. W przypadku tych lokalizacji zakres robót obejmie m.in. wykonanie ogrodzonych placów zabaw, miejsc spotkań mieszkańców, instalację ławek, stołów, siedzisk i koszy na śmieci, nasadzenia zieleni ozdobnej, a także wykonanie dojazdów i chodników oraz oświetlenia i odwodnienia terenu. W tym roku zrewitalizowane zostało już podwórko w rejonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda, pomiędzy przedszkolem a parkiem, obejmujące prawie hektar terenu. Aktualnie prowadzone są tam jeszcze prace przy zagospodarowywaniu boiska. Z kolei w ubiegłym roku w mieście zrewitalizowano trzy podwórka: dwa w Wirku-u zbiegu ul. Sienkiewicza, Tuwima, Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22A, a także w Nowym Bytomiu na osiedlu Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15. Warto dodać, że do 2020 r. w Rudzie Śląskiej renowacją objęte zostaną jeszcze 3 inne podwórka – jedno w Wirku przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13A oraz dwa w Rudzie – przy ul. Matejki 2–12 i przy ul. Matejki 7, 9/Górniczej/Wesołej.

Rudzcy samorządowcy działania związane z rewitalizacją miejskich podwórek rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się cykl warsztatów w terenie z mieszkańcami, którzy zwracali uwagę na problemy, z jakimi borykają się w planowanych do rewitalizacji przestrzeniach, takie jak brak odwodnienia, brak infrastruktury parkingowej, problemy z chodnikami, brak oświetlenia, zły stan techniczny lub brak elementów małej architektury i infrastruktury dla dzieci.

– Na tej podstawie opracowaliśmy w 2015 r. program renowacji podwórek, który obejmuje przestrzenie wokół budynków wielorodzinnych, głównie w starej zabudowie. W dalszej kolejności rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych przedsięwzięć i przystąpiliśmy do opracowywania potrzebnej dokumentacji projektowej – wymienia wiceprezydent Pierończyk. - Przy rewitalizacji podwórek chcemy wykorzystywać potencjał mieszkańców, którzy uczestniczą w tym procesie. Istnieje bowiem pewna prawidłowość, że im bliżej miejsca zamieszkania znajduje się dane przedsięwzięcie, tym nasze zaangażowanie jest większe – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców jest wyróżnikiem rudzkiego programu renowacji podwórek. Projekt dotyczy w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian. – Mieszkańcy nie tylko biorą udział w konsultacjach. Staramy się angażować ich także w prace rewitalizacyjne. Dotyczą one głównie nasadzeń zieleni – tłumaczy Michał Pierończyk.

Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana jest w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Projekt „miękki” zakłada aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.

Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną - etap 1” to 7 473 096,05 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi 4 089 123,96 zł. Natomiast wartość projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka” to 819 365,40 zł, a dofinansowanie - 778 397,13 zł.

Rudzkie doświadczenia z zakresu renowacji podwórek wykorzystane zostały w publikacji Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pt. „Kolorowe podwórka mikrorewitalizacja krok po kroku” poświęconej właśnie rewitalizacji podwórek. Przewodnik zaprezentowany został w październiku 2018 r. w Rudzie Śląskiej.

W mieście znajduje się 1667 podwórek o powierzchni blisko 370 ha. Najwięcej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda - 380, co stanowi prawie 23 proc. ogółu. Tylko przy samych budynkach komunalnych znajduje się 650 podwórek o powierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest najbardziej predysponowanych do zagospodarowania. To tylko część danych wynikających z programu renowacji podwórek do 2030 roku, który opracowany został w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. Oprócz konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania wybranych 11 podwórek jest swoistym kompendium wiedzy o pozostałych podwórkach w mieście – ich liczbie, typie oraz stanie technicznym. Program stanowi też podręcznik dobrych praktyk, z którego mogą korzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są rewitalizacją podwórek na swoim terenie.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze