Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Podpisanie umowy

15-01-2013, 13:33 Monika Herman - Sopniewska

W Katowicach odbyło się uroczyste podpisanie Umowy Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego w ramach realizacji projektu „Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwójŚląskiego Klastra Multimedialnego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 Umowę podpisali członkowie – założyciele Śląskiego Klastra Multimedialnego:

 • · sektor nauki: Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • · sektor otoczenia biznesu – Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 • · sektor biznesu: ARTMEDIALE Ksawery Kaliski, CodePill Sp. z o.o., F.H.U. VERMONT Rafał Sapota, INTERSIEĆ Andrzej Szandała, IT master Arkadiusz Rusin, Regionalne Centrum Serwisowe Artur Szyduczyński, Stanusch Technologies S.A.
 
 

Umowa Partnerstwa powołuje Śląski Klaster Multimedialny jako innowacyjną sieć współpracy, która stymuluje aktywność innowacyjną podmiotów w nim skupionych. Określa jego cele, strukturę, zasady organizacji i zarządzania. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego.

 

Głównym celem działalności klastra jest podnoszenie przewagi konkurencyjnej jego członków. Dla przedsiębiorców oznacza to zwiększenie zysku i rozwój firm, dla jednostek naukowych - większą komercjalizację pracy naukowej. Klaster jest katalizatorem, który sprawia, że dzięki efektowi synergii energia i pieniądze, a więc wysiłek zainwestowany we współpracę w klastrze, przynosi więcej, niż ten sam wysiłek włożony w samodzielną pracę. Jednym z przykładów jest wspólna promocja, stanowiącą obszar współpracy, z której przedsiębiorstwa osiągają wymierne korzyści. Łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów finansowych i często są niedostępne dla pojedynczego przedsiębiorstwa.

 

Dlaczego warto dołączyć do klastra?

 • Śląski Klaster Multimedialny skupia kreatywnych ludzi, którzy chcą rozwijać swoją działalność w branży ICT i multimedialnej.
 • Jesteśmy inicjatywą dla tych, którzy chcą i potrafią współpracować.
 • Spotykamy się w miłej atmosferze, aby wspólnie dyskutować nad możliwościami naszego rozwoju.
 • O swoich pomysłach rozmawiają przedsiębiorcy i naukowcy.
 • Informujemy naszych członków na bieżąco o możliwościach pozyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej.
 • Budujemy projekty i pozyskujemy fundusze.
 • Organizujemy wspólną promocję łącząc potencjał i kompetencje naszych członków.
 • Współpracujemy z największym klastrem ICT w Europie.
 • Zapewniamy członkom klastra udział w międzynarodowych wydarzeniach w celu kojarzeniu ofert gospodarczych
 • Nasza siedziba mieści się w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.
 • Klaster jest strukturą otwartą na nowych członków, działających na terenie województwa śląskiego.

 

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed instytucjami otoczenia biznesu, pozyskał prawie milion złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego. Inkubator pokrywa całkowicie wkład własny projektu i wszelkie koszty niekwalifikowalne. Dzięki temu przedsiębiorcy jak i naukowcy mają zapewniony bezkosztowy udział w zaplanowanych działaniach. Jest to realne wsparcie dla śląskich mikro i małych przedsiębiorstw.

W ramach projektu członkowie klastra wzięli udział w wizytach studyjnych wraz z seminariami w Danii i Szwecji, które wg badań Komisji Europejskiej są liderem wśród 27 krajów UE pod względem wyników innowacyjności. Śląscy przedsiębiorcy mieli możliwość nawiązania kontaktów z największym klastrem ICT w Europie, z którym Inkubator aktywnie współpracuje. Członkowie klastra wezmą udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej branży ICT. W ramach projektu odbędą się warsztaty w celu opracowania działań rozwojowych w nowym okresie programowania 2014+. Zakupiony zostanie sprzęt informatyczny i multimedialny dla realizowania pomysłów członków klastra, a tym samym stymulowania aktywności innowacyjnej firm. Dofinansowanie obejmuje także działania promocyjne. Inicjatywa została zarejestrowana na europejskiej platformie 87 klastrów ICT. 

 


Komentarze