Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Podatki i opłaty w 2018 roku

19-01-2018, 13:24 UM Ruda Śląska

W 2018 roku w Rudzie Śląskiej zmieniają się niektóre stawki podatków i opłat. Sprawdzając należne kwoty i terminy ich uiszczania warto również zapoznać się z dostępnymi sposobami płatności, które już niedługo zostaną rozszerzone o transakcje przy pomocy kart płatniczych.

Staramy się cały czas ułatwiać mieszkańcom załatwianie różnych spraw w urzędzie miasta. W nowej umowie z bankiem obsługującym miasto zastrzegliśmy uruchomienie dwóch opłatomatów umożliwiających płatność kartą, porozumieliśmy się również z Krajową Izbą Rozliczeniową w sprawie instalacji i obsługi terminali płatniczych w kasach urzędu – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Zachęcam, by nie czekać z regulowaniem należności do ostatniej chwili – dodaje.

Opłata śmieciowa

Od 1 stycznia br. wzrosły stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Za śmieci segregowane trzeba teraz płacić 14,50 zł od osoby, a za niesegregowane – 29 zł. – Aby system się bilansował, opłata za śmieci segregowane musiałaby wynosić 17 zł. Nie chcieliśmy wprowadzać aż takiej podwyżki, dlatego będziemy dopłacać do gospodarki odpadami ponad 3 mln zł z budżetu miasta – przypomina Grażyna Dziedzic. Opłatę uiszcza się bez wezwania w miesięcznych okresach rozliczeniowych do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Opłatę roczną w kwocie 42 zł (ryczałt) za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe właściciel musi uiścić do 30 czerwca danego roku.

Podatek od nieruchomości

O wskaźnik inflacji zostały podniesione stawki podatku od nieruchomości. W 2018 r. stawka podatku od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi 0,70 zł. To jeden grosz więcej niż dotychczas. O dwa grosze wzrosła stawka podatku za 1 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ten sposób od nowego roku rudzcy podatnicy zapłacą teraz 0,90 zł. Natomiast stawka podatku za 1 m² od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi obecnie 22,21 zł. Termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych (a także rolnego i leśnego) upływa 15 marca. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Natomiast do 31 marca, nie czekając na wezwanie, należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste.

Pamiętaj o zgłoszeniu zmian!

Warto pamiętać, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, np. zmianę klasyfikacji gruntów, zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części czy wynajęcie nieruchomości lub jej części na prowadzenie działalności gospodarczej, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta do 14 dni od ich zajścia, wykazując na właściwym druku aktualne dane. Służby podatkowe sukcesywnie przeprowadzają kontrole terenowe, porównując wykazane przez podatnika dane ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości organ podatkowy dokonuje ponownego naliczenia podatku za lata wstecz, od momentu wystąpienia różnic pomiędzy stanem wykazywanym przez podatnika, a stanem faktycznym. Podatek ten może być naliczony nawet do 5 lat wstecz.

Opłata za psa

Po pięciu latach obowiązywania poprzedniej stawki o 6 zł wzrosła opłata od posiadania psa, która wynosi teraz 66 zł. Uchwała Rady Miasta w tej sprawie przewiduje zwolnienie z podatku dla osób, które przygarną psa ze schroniska dla zwierząt w Rudzie Śląskiej, a na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty zwolnione są: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa; osoby niepełnosprawne z tytułu posiadania psa asystującego; osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. Właściciele psów opłatę uiścić muszą w terminie do 31 marca w siedzibie Urzędu Miasta lub w administracjach: Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” lub w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.

Woda i ścieki bez zmian

Nie zmieniły się z kolei stawki opłat za wodę i ścieki. W 2018 roku cena jednego metra sześciennego wody wynosi nadal 5,43 zł, a odprowadzanych ścieków 8,37 zł. Opłata abonamentowa dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej wynosi 5,02 zł brutto. Osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród – płacą 5,94 zł brutto. Niższe opłaty obowiązują klientów, którzy rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną. W tym przypadku opłata abonamentowa wynosi 2,58 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza, a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród – 3,50 zł brutto.

Podatek transportowy i opata targowa

W tym roku nie zmieniają się również stawki podatku od środków transportu. Nie wzrosła też stawka opłaty targowej – jedyną zmianą jest tu wprowadzenie dodatkowej stawki za prowadzenie sprzedaży kwiatów i zniczy przy cmentarzach. Została ona ustalona na poziomie 8 zł za dzień. Stawka ta nie dotyczy sprzedaży w okresie od 26 października do 4 listopada w miejscach do tego wyznaczonych.

Uniknij kolejek!

Aby uniknąć kolejek warto nie czekać z wizytą w kasie Urzędu Miasta do ostatniej chwili. Można również skorzystać z innych sposobów płatności. Od 2014 r. przy Biurze Obsługi Mieszkańców funkcjonuje opłatomat. Pozwala on na realizację wybranych płatności urzędowych, w tym opłaty za psa, opłaty za zagospodarowanie i odbiór odpadów oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Od ubiegłego roku specjalne kody QR ułatwiają mieszkańcom opłacenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych. Kody są drukowane w lewym górnym rogu decyzji podatkowych. Żeby dokonać szybkiej transakcji wystarczy je zeskanować w opłatomacie.

Zaoszczędzić czas można także uiszczając należności przelewem. Podatek od nieruchomości można wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji. Podobnie sytuacja ma się w przypadku uiszczania opłaty „śmieciowej”. Numery rachunków dla innych podatków i opłat podane są na stronach internetowych Urzędu Miasta. Mieszkańcy, którzy wolą jednak osobiście regulować należności w urzędzie, mogą to zrobić w jednej z 5 kas znajdujących się w pokoju nr 13 na parterze budynku przy pl. Jana Pawła II. Kasy otwarte są w godzinach pracy UM: w poniedziałki, wtorki i środy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00.

Wkrótce będzie można płacić kartą

Na początku stycznia br. miasto podpisało nową umowę na obsługę bankową rudzkiego magistratu oraz wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych. Dzięki niej już wkrótce opłatomaty będą dwa – drugi stanie w budynku „B” przy ul. Niedurnego. Co najważniejsze, w obu urządzeniach będzie można dokonywać opłat za pomocą karty płatniczej. Miasto porozumiało się również z Krajową Izbą Rozliczeniową w sprawie instalacji i obsługi terminali płatniczych w kasach UM. Nowe urządzenia powinny pojawić się w najbliższych tygodniach.


Komentarze