Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Po śmieci z nową firmą

18-05-2023, 09:14 JO

Od 1 czerwca br. przez najbliższy rok odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z Rudy Śląskiej zajmie się PreZero Service Południe Sp. z o.o. To efekt rozstrzygniętego przez miasto przetargu na świadczenie tych usług. Dziś podpisana została umowa z wykonawcą. Od dziś też rozpocznie dostarczanie mieszkańcom nowych pojemników, ponieważ dotychczasowe są własnością firmy, która będzie kończyła współpracę z miastem. Nie zmieni się natomiast sama stawka opłaty śmieciowej.

Wyłoniona w przetargu firma PreZero Service Południe Sp. z o.o odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta zajmować się będzie od 1 czerwca br. do 31 maja 2024 r. Równocześnie władze miasta pracują już nad kolejnym postępowaniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. - W tym celu prowadzimy tzw. wstępne konsultacje rynkowe. Konsultacje mają na celu pomóc w określeniu wartości szacunkowej przyszłego zamówienia, a także opracowaniu niezbędnej dokumentacji postępowania, tak, aby uzyskać najlepsze dostępne rozwiązania i dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty. Z zaproszenia do udziału w nich skorzystały dwa podmioty. Jesteśmy po pierwszych spotkaniach z nimi - mówi prezydent miasta Michał Pierończyk.

W tej chwili dla miasta najważniejszym wyzwaniem związanym z wyborem nowej firmy, która zajmować się będzie odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Rudy Śląskiej, jest przeprowadzenie płynnej wymiany pojemników na odbierane odpady. - Zmiana firmy odbierającej odpady to skomplikowana logistycznie operacja, jej częścią jest m.in. wymiana pojemników, którą trzeba przeprowadzić w taki sposób, aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli jej skutki. Wykonawca zapewnił nas, że dołoży ku temu wszelkich starań – podkreśla wiceprezydent Jacek Morek.

Cały proces wymiany pojemników został zaplanowany. Pierwsze z nich trafią do mieszkańców już dziś i będą systematycznie dostarczana w kolejnych dniach. Szczegółowy plan wymiany kubłów znajduje się na stronie internetowej https://bit.ly/3BvC0NB w zakładce „PreZero Service Południe”. Mieszkańcy z nowych pojemników będą mogli jednak korzystać dopiero po odebraniu dotychczasowych kubłów. Z kolei harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na kolejne miesiące zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie internetowej miasta oraz w aplikacji EcoHarmonogram.

Od 1 czerwca wraz z wyborem nowego wykonawcy zmienią się także niektóre zasady odbioru odpadów, które określone zostały uchwałą Rady Miasta podjętą jeszcze w grudniu ubiegłego roku. W ten sposób zmniejszona zostanie częstotliwość odbioru „u źródła” mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej z 4 razy w roku do 2 razy w roku, a z zabudowy wielorodzinnej z 1 razu w tygodniu do 1 razu na 2 tygodnie. Wprowadzony zostanie też limit odbieranych „u źródła” odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych do 2 worków typu big-bag o pojemności 1 m³ każdy jeden raz w roku kalendarzowym. Przypomnijmy – nadal obowiązywać będzie selektywna zbiórka popiołu. W tym celu na osiedlach ogrzewanych piecami pojawią się specjalne pojemniki na popiół, do których nie należy wrzucać innych frakcji odpadów.

Mieszkańcy każdą ilość odpadów – za wyjątkiem odpadów zmieszanych – nadal będą mogli pozostawić w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Noworudzkiej 8. Tam także można odbierać worki na odpady segregowane, w tym bio. Punkt jest czynny (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): poniedziałek-piątek od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.00.

Przypomnijmy, że w mieście od lutego 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 37 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny. W zabudowie jednorodzinnej przysługuje ulga za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku, wynosząca 2,50 zł od mieszkańca.

W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przykładowo za zadeklarowany pojemnik 120 l stawka miesięczna wynosi 26,80 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. Z kolei w przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka roczna wynosi 206 zł dla śmieci segregowanych.

Statystyki odpadów komunalnych wytworzonych w Rudzie Śląskiej od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przedstawiają się następująco: odpady niesegregowane (zmieszane) – 30,5 tys. ton, odpady wielkogabarytowe – 11,6 tys. ton, bioodpady – 8,7 tys. ton, gruz – 6 tys. ton, szkło - 2,6 tys. ton, tworzywa sztuczne i metal – 2,3 tys. ton, papier – 1,8 tys. ton, popiół – 1,6 tys. ton. Łącznie daje to ponad 65,6 tys. ton odpadów komunalnych.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze